Loading...

Iertarea de la Assisi

Istoria indulgenței plenare a Porțiunculei este legată de numele sfântului Francisc din Assisi, întemeietorul Ordinului Fraților Minori.

Sfântul Francisc și iertarea de la Assisi

Distribuie cu:

Actuala bazilică „Sfânta Maria a Îngerilor“ din Porțiuncula, construită din ordinul papei Pius al V-lea, începând cu anul 1569 și care a fost ridicată la circa 4 kilometri depărtare de Assisi, cuprinde între zidurile sale vechea capelă numită Porțiuncula, în care sfântul Francisc a avut inspirația să ceară papei indulgența.

„Iată cum i-a venit sfântului Francisc această idee: într-o noapte din luna iulie a anului 1216, în timp ce se afla în genunchi în fața altarului Porțiunculei cufundat în rugăciune, a văzut pe neașteptate o lumină care strălucea pe zidurile capelei. Așezați pe tron, înconjurați de o mulțime de îngeri, învăluiți într-o lumină de nedescris, au apărut Isus și sfânta Fecioară Maria. Mântuitorul l-a întrebat pe sfântul Francisc ce har ar dori pentru binele oamenilor. Sfântul Francisc a răspuns umil: «Deoarece acela care îți vorbește este un păcătos mizerabil, o, Dumnezeule îndurător, el îți cere milă pentru frații săi păcătoși; iar toți cei care vor intra în această biserică să aibă de la tine, Doamne, care vezi chinurile lor, iertare pentru păcatele comise.»

«Ceea ce ceri tu, o, frate Francisc, este mare – îi spuse Domnul – dar de lucruri mai mari ești demn și vei obține lucruri și mai mari. Accept, deci, rugăciunea ta, dar cu condiția ca tu să ceri vicarului meu de pe pământ, din partea mea, această indulgență.» Era indulgența iertării.

Pe când abia mijeau zorile, sfântul din Assisi, luând cu sine numai pe fratele Masseu din Marignano, plecă spre Perugia, unde se afla papa în acele zile. Pe scaunul lui Petru ședea în acele zile, după moartea papei Inocențiu al III-lea, papa Honoriu al III-lea, om în vârstă, dar foarte bun și pios, care dăduse tot ceea ce avea săracilor.

Pontiful, ascultând povestea din gura lui Francisc, îl întrebă pentru câți ani cerea acea indulgență. Francisc răspunse că el nu cere ani, ci suflete, și că voia ca oricine ar fi intrat în acea biserică, spovedit și cu părere de rău, să fie dezlegat de toate păcatele sale, de vină și de pedeapsă, în cer și pe pământ, din ziua botezului până în ziua și ceasul în care va fi intrat în acea biserică. Era vorba de o cerere neobișnuită, pentru că o astfel de indulgență se acorda numai celor care luau crucea și plecau să lupte pentru eliberarea Sfântului Mormânt, devenind cruciați. Într-adevăr, papa îi spuse Sf. Francisc: «Nu este obiceiul curiei romane să acorde o astfel de indulgență». Francisc continuă: «Ceea ce eu cer, nu este din partea mea, ci din partea Celui care m-a trimis, adică din partea Domnului nostru Isus Cristos». În ciuda, deci, a reticenței curiei, pontiful îi acordă cele cerute.“

*

Papa a dat indulgența cerută de Francisc și la 2 august 1216 s-a consacrat bisericuța, publicându-se actul pontifical.

Indulgența s-a dat pentru ziua de 2 august, dar nu s-a făcut prea mare publicitate, pentru a nu stăvili vizitarea locurilor sfinte și participarea la cruciade, singurele ocazii pentru care se oferea atunci această indulgență. Ulterior indulgența s-a extins la toate bisericile franciscane, apoi după al doilea război mondial s-a extins la toate bisericile parohiale, iar noua legislație canonică a Bisericii a extins-o la toate bisericile, însă numai o dată pe zi.

Distribuie cu: