Loading...

Iaşi, Liturghia crismei

Iaşi, Liturghia crismei

Distribuie cu:

Iaşi, Liturghia crismei

Iaşi, Liturghia crismei

 

Preoţi din toată Dieceza de Iaşi s-au adunat în jurul PS Petru Gherghel, episcop de Iaşi, avându-l alături pe PS Aurel Percă, episcopul auxiliar de Iaşi, pentru a participa la Liturghia crismei din Joia Sfântă, 28 martie 2013, în catedrala „Sfânta Fecioară Maria, Regină” din Iaşi. Totodată cei peste 270 de preoţi şi 9 diaconi prezenţi la această Liturghie şi-au reînnoit făgăduinţele făcute în ziua hirotonirii în faţa episcopului.

 

În Joia Mare se celebrează o singură Liturghie, Cina Domnului, seara. Dar Iaşiul a mai avut o Liturghie specială, unică în toată dieceza, Liturghia sfinţirii uleiurilor, când preoţii romano-catolici din Moldova s-au întrunit în jurul episcopului, celebrând Liturghia împreună şi fiecare preot reînnoindu-şi făgăduinţele făcute în ziua hirotonirii.

Această Liturghie a început la ora 10.30, printr-o procesiune din catedrala „Adormirea Maicii Domnului” spre catedrala „Sfânta Fecioară Maria, Regină”. Liturghia l-a avut în centru pe PS Petru Gherghel, în jurul căruia s-au aflat PS Aurel Percă, pr. Iosif Dorcu, parohul catedralei, vicarii episcopali, părinţii rectori ai seminariilor diecezane şi ceilalţi aproximativ 270 de preoţi. În Dieceza de Iaşi sunt 385 de preoţi (271 preoţi diecezani şi 114 preoţi călugări).

PS Petru Gherghel, la începutul Liturghiei, i-a salutat pe toţi cei prezenţi, făcând o introducere la semnificaţia celebrării, spunând:

„Astăzi este Cristos care vine în mijlocul nostru şi ne spune: Voi sunteţi prietenii mei, dacă faceţi ceea ce vă poruncesc vouă. Rămâneţi în dragostea mea. Ceea ce am făcut eu, faceţi şi voi. Este ziua preoţiei noastre, ziua în care ne simţim fericiţi că Isus ne-a ales să fim prietenii săi, ziua în care el ne întâmpină şi ne salută, numindu-ne prieteni, ziua în care noi trebuie împreună cu Sfântul Părinte papa Francisc, cu toţi episcopii din lume, noi, episcopii din ţară, şi cu toţi preoţii să-i aducem lui Dumnezeu imn de preamărire. Dar să nu uităm că trebuie să reînnoim mereu ceea ce el ne cere, ceea ce vom face astăzi la sfânta Liturghie, ca să putem fi vrednici miniştri ai săi, împărţitori ai tainelor sfinte, ca să putem participa la celebrarea sfinţirii uleiurilor sfinte. Îl rugăm să ne primească pe toţi şi să ne facă vrednici să fim prietenii săi”.

Predica a fost rostită de PS Aurel Percă. „Celui care ne iubeşte şi ne-a eliberat de păcatele noastre în sângele său şi ne-a făcut o împărăţie, preoţi pentru Dumnezeu şi Tatăl său, lui să-i fie gloria şi puterea în vecii vecilor”, au fost cuvintele antifonului de la introducerea sfintei Liturghii, repetate de Excelenţa sa la începutul predicii pentru a explica celebrarea Liturghiei crismei. Bazându-se pe lecturile zilei, Preasfinţitul a vorbit în continuare despre harul sfintei Preoţii, primit de la Cristos, despre ungerea cu sfânta crismă din ziua Botezului, a Mirului, a hirotonirii ca preoţi sau consacrării episcopale. A explicat, de asemenea, rolul celor trei uleiuri (pentru catehumeni, pentru bolnavi şi sfânta crismă), care urmau a fi binecuvântate, şi legătura lor cu Duhul Sfânt.

Vorbind despre rolul preotului, amintind de cuvintele unui laic, adresate unui preot, Preasfinţitul i-a îndemnat pe preoţii prezenţi să urmeze exemplul „sfântului paroh de Ars”. A spus că harul sfintei Preoţii invită la comuniune cu papa, cu toţi episcopii, preoţii şi diaconii; îi invită pe preoţi „să fie mereu călăuze înţelepte şi autoritare, vrednici de crezare, să fie primitori, să fie călăuze luminate, care nu pierd din vedere esenţialul, adică să fie orientaţi mereu spre întâlnirea cu Cristos, care a fost slujitorul care suferă, slujitorul sărăciei, al umilinţei, al renunţării la puterea lumească”. În finalul cuvântului de învăţătură, Preasfinţitul Aurel le-a recomandat preoţilor:

„Să cereţi prin rugăciune Duhului Sfânt, în această Săptămână Sfântă şi mai ales în aceste zile sfinte, care încep cu ziua Preoţiei, să cereţi înţelepciunea crucii, contemplând crucifixul. Este o înţelepciune care rezistă oricărei tentaţii de neîncredere sau abandon. Crucea nu reprezintă o înfrângere, ci reprezintă victorie, victoria lui Cristos, victoria iubirii infinite a lui Dumnezeu asupra tuturor relelor din lume. Aceasta este puterea noastră. Crucea este speranţa noastră. Să scoatem cu încredere neclintită din iubirea lui Dumnezeu fervoarea Duhului, zelul şi spiritul de slujire, pentru a înfrunta cu toţii împreună misiunea noii evanghelizări”.

După predică, preoţii împreună cu episcopii au reînnoit făgăduinţele făcute în ziua hirotonirii lor. Prezenţa preoţilor din întreaga dieceză a avut menirea de a arăta unitatea dintre preoţii diecezei cu episcopul lor.

Liturghia a fost înfrumuseţată şi de cântarea interpretată de corul Institutului Teologic „Sfântul Iosif” din Iaşi.

În cadrul sfintei Liturghii au fost sfinţite uleiurile pentru catehumeni, pentru bolnavi şi sfânta crismă (ulei folosit la Botez, la Mir, la hirotonirea preoţilor, consacrarea altarelor etc.).

Uleiurile nou sfinţite vor fi împărţite cu cinste bisericilor parohiale; cele vechi vor fi arse sau vor fi puse în candela de la preasfântul sacrament. Credincioşii vor primi explicaţii asupra folosirii uleiurilor sacre şi a eficacităţii lor în viaţa creştină.

Pr. Adrian Blăjuţă
sursă: http://ercis.ro

Distribuie cu: