Loading...

Hirotonirea a șase noi preoți

Miercuri, 29 iunie 2022, la Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman, în solemnitatea „Ss. Petru și Paul”, prin impunerea mâinilor PS Iosif Păuleț, Episcop de Iași, șase frați diaconi ai Ordinului Fraților Minori Conventuali din Provincia „Sf. Iosif” din România au fost hirotoniți întru Sfânta Preoție. Au concelebrat fr. Damian-Gheorghe Pătrașcu, ministru provincial, fr. Anton Bulai, custode al Custodiei provinciale de Orient și Țara Sfântă, guardianul conventului, părinții rectori și profesori de la Institut și un mare număr de preoți.

Hirotonirea a șase noi preoți la Institutul Franciscan din Roman

Distribuie cu:

Celebrarea a început cu procesiunea din amfiteatrul Liceului Franciscan spre locul special amenajat în fața Institutului, în timp ce corul, dirijat de fr. Cristian Dumea, și credincioșii îl preamăreau prin cânt pe Dumnezeu.

La începutul Sfintei Liturghii, care a început la ora 10.30, pr. Damian-Gheorghe Pătrașcu, ministru provincial, a adresat celor prezenți salutul de bun-venit.

După proclamarea Evangheliei a avut loc apelul candidaților pentru treapta prezbiteratului, făcută de pr. Virgil Blaj, rector formativ, la care diaconii au răspuns cu bucurie și hotărâre că vor să se ofere lui Cristos și Bisericii sale ca slujitori ai săi.

Cuvântul de învățătură a fost adresat de PS Iosif Păuleţ, care a vorbit despre solemnitatea și modelul celor doi mari sfinți apostoli, Petru și Paul, pe care întreaga Biserică îi sărbătorește la 29 iunie. Vorbind despre lecturile propuse de sfânta Biserică în această solemnitate, PS Iosif a subliniat faptul că celebrarea euharistică trebuie să conducă la o dorință sinceră de a-l urma mai îndeaproape pe Cristos deoarece în cadrul acesteia, cu toții trebuie să auzim chemarea Domnului de a ne ridica asemenea sfântului Petru. Adresându-se candidaților la Sfânta Preoție, a subliniat că de astăzi ei vor fi preoți, dar nu pentru că ei au ales acest lucru ci pentru ca Domnul Cristos, Marele Preot, i-a ales și i-a iubit mai întâi, și nu pentru că El ar avea nevoie de ei ci pentru că ei au nevoie de El. Această logică a darului, a iubirii și a gratuității lui Dumnezeu care ne precedă mereu trebuie să caracterizeze întreaga lor slujire preoțească. Prin voturile de sărăcie, ascultare și castitate pe care frații le-au făcut sunt chemați să mărturisească în fața oamenilor Împărăția lui Dumnezeu, care începe pe acest pământ și astfel trebuie să fie oameni ai speranței de netăgăduit care vine din convingerea că Domnul este Stăpânul lumii și al istoriei, iar planul cel mai mare a Lui cu fiecare dintre noi este viața veșnică.

După predica PS Iosif, a urmat ritualul hirotonirii. După ce candidații au declarat înaintea poporului că vor să-și asume misiunea preoțească, fiecare candidat a promis ascultare și respect episcopului diecezan și superiorului legitim. În timp ce aspiranții la preoție erau prosternați cu fața la pământ, corul a intonat „Litania tuturor sfinților”. A urmat apoi impunerea mâinilor episcopului și a celorlalți preoţi, gest prin care le-a fost conferit darul Duhului Sfânt în vederea slujirii preoțești şi cooptarea lor în rândul preoțimii; a urmat rugăciunea hirotonirii rostită de episcop, îmbrăcarea stolei şi a cazulei, ungerea mâinilor, încredințarea pâinii și a vinului, salutul de pace din partea episcopului, ce semnifică acceptarea noilor săi colaboratori în administrarea tainelor lui Dumnezeu în treapta preoţească.

Cei șase preoți nou-sfințiți sunt: pr. Emanuel-Petrache Antica (Prăjești, BC); pr. Andrei-Iulian Ciobanu (Hălăucești, IS); pr. Alexandru-Ionel Diac (Buruienești, NT); pr. Narcis-Leonard Laslău (Pustiana, BC); pr. Alexandru-Cosmin Sascău (Coman, BC); pr. Petru Vârgă (Săbăoani, „Sf. Iosif, Muncitorul” – NT).

După distribuirea Sfintei Împărtășanii, pr. Narcis-Leonard Laslău a adresat, în numele tuturor, cuvântul de mulțumire către Dumnezeu pentru vocația primită, precum și tuturor celor care, într-un fel sau altul, au contribuit la formarea lor umană, spirituală și intelectuală.

La final, PS Iosif Păuleț  a adus și salutul preasfințiților Petru Sescu și Petru Gherghel, care astăzi își sărbătoresc onomastica, adresând și tuturor celor care își serbează sfântul patron un sincer „La mulți ani!”. De asemenea a adresat neoprezbiterilor felicitările și încurajările sale. Sfânta Liturghie s-a încheiat cu binecuvântarea finală acordată tuturor celor prezenți de către preoții nou sfințiți.

Comunitatea formativă a seminarului de la Roman mulțumește tuturor celor care și-au adus contribuția la buna desfășurare și difuzare a acestui frumos eveniment: pr. Cristian Dumea și corului format din mai mulți voluntari de la Galați, Roman, Hălăucești și Buruienești, echipei ERCIS Media și ERCIS FM, care a transmis sfânta celebrare, ce a fost preluată și de Angelus TV, și nu în ultimul rând tuturor persoanelor care au binevoit să participe la acest binecuvântat eveniment al Bisericii locale și al Provinciei Franciscane Conventuale.

Le dorim preoților nou sfințiți un minister bogat în roade vrednice de viața veșnică!

*

Mai multe imagini puteți vedea aici.

Distribuie cu: