Loading...

Hălăuceşti: Noi membri în „Armata Maicii Domnului”

Distribuie cu:

Multe sunt iniţiativele care s-au organizat în dieceza noastră în aceşti trei ani dedicaţi atenţiei faţă de familie şi căsătoria creştină: cateheze, zile de rugăciune, ore de adoraţie, misiuni populare, simpozioane, festivaluri de muzică sacră, tipărirea unor cărţi menite să alimenteze atât mintea cât şi sufletul cititorului dornic de a înainta în cunoaşterea lui Dumnezeu şi mai ales în iubirea faţă de el, tot felul de manifestări culturale, etc.

Între toate acestea nu putea să lipsească prezenţa chipului candid al primei ucenice a Domnului, slujitoarea sa, căsătorită cu dreptul Iosif. Poporul român are privilegiul ca, în orchestra mondială mariană, să fie cunoscut ca „Grădina Maicii Domnului”, apelativ folosit şi de iubitul papă Ioan Paul al II-lea, când ne-a învrednicit cu prezenţa sa în istorica vizită. Moldova, fără a subestima celelalte regiuni, pare să aibă un loc deosebit în dragostea faţă de Maica Domnului, prin sanctuarul marian de la Cacica, din inima Bucovinei, unde de decenii chipul Mamei ne atrage pe toţi fii ei.

Din dorinţa Preasfinţitului Petru Gherghel, această icoană miraculoasă şi-a săvârşit pelerinajul său în lungul şi în latul diecezei, poposind după rânduială în toate parohiile şi filialele diecezei.

În perioada 8-11 decembrie 2013, din vrerea Domnului, a fost primită cu tot fastul de către fii ei iubiţi din Parohia „Naşterea Sfintei Fecioare Maria” din Hălăuceşti. Într-un anume fel, Maria a venit acasă la ea în ajunul uneia dintre cele mai frumoase sărbători închinate ei: „Neprihănita Zămislire”. Bucuria noastră a fost cu atât mai mare că, fără de vrednicia noastră, i-am fost gazdă în această vizită istorică.

S-au bucurat păstorii acestei parohii, preoţii originari din sat, preoţii din decanat şi preoţii prieteni, surorile, terţiarii, scoutiştii, adolescenţii şi tinerii, copiii deopotrivă, dar într-un chip cu totul special ne-am bucurat membrii „Armatei Maicii Domnului”, peste 500 la număr, având-o în mijlocul nostru pe stăpâna şi doamna noastră, sub patronajul căreia se află asociaţia şi fiecare membru. Zile de har, sfinte, spirituale, pline de mister s-au petrecut în parohia noastră. Toţi şi-au adus contribuţia pentru reuşita şi rodnicia acestor zile. Credem că în aceste zile s-a bucurat cu noi şi cerul împreună cu Maica Neprihănită.

Citim în Sfintele Scripturi: „Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele tău pe tot pământul… Din gura copiilor şi a pruncilor ţi-ai pregătit laudă împotriva vrăşmaşilor tăi” (Ps 8, 1-2). Cât de adevărate şi vrednice de crezare sunt aceste cuvinte dacă privim la copiii din parohia noastră, care în aceste zile s-au perindat în număr foarte mare prin faţa icoanei Maicii Domnului de la Cacica, însoţiţi de învăţătorii, profesori şi păstori. Privind la ei, spontan ne veneau în minte cuvintele lui Isus: „Lăsaţi copiii să vină la mine, nu-i opriţi, căci împărăţia lui Dumnezeu este acelora care sunt ca ei” (Mc 10,14). Dumnezeu îi preferă pe cei mici. Maria este în fruntea acestora, pentru că ea s-a considerat mică înaintea lui Dumnezeu, aşa cum deducem din cuvintele spuse mesagerului lui Dumnezeu, arhanghelul Gabriel: „Iată, slujitoarea Domnului: fie mie după cuvântul tău” (Lc 1, 38).

Plini de entuziasm, provocaţi şi de exemplul celor din jur, după o pregătire adecvată şi pe măsura unui atare eveniment, ca prim rod al istoricei vizite a icoanei miraculoase de la Cacica în parohia noastră, provocaţi de privirea dulce a Mamei noastre cereşti, un grup de 80 de copii şi-au exprimat dorinţa de a face parte şi ei din asociaţia publică internaţională „Armata Maicii Domnului”, prezentă pe aceste meleaguri moldave chiar de la începuturile înfiinţării, la 17 octombrie 1917, în Cetatea Eternă.

La cei peste 6.000 de membri înscrişi după 1989, printre care şi mulţi copii din alte parohii, se adaugă în această a III-a duminică din Advent, duminica „Gaudete”, adică a bucuriei, acest frumos număr de copii din parohia noastră, făcându-i Maicii Neprihănite o bucurie nespusă.

Copiii au fost pregătiţi în mod serios de către pr. Marius-Cătălin Alistar, vicar în parohia noastră, fiind şi el membru al „Armatei Maicii Domnului”, la care s-a adăugat contribuţia semnificativă a uneia dintre Surorile Franciscane de Assisi, din comunitatea din Hălăuceşti, sr. Percă Mihaela.

Emoţia copiilor a fost cuceritoare, observând dorinţa fierbinte şi nerăbdarea care se puteau citi pe chipul lor zglobiu. Pregătirea a fost ostenitoare, ţinând cont că 80 de copii nu pot fi gestionaţi chiar aşa uşor.

Duminică, 15 decembrie 2013, la 7.45, cei 80 de copii au fost organizaţi într-o procesiune frumoasă de la parohie spre biserica noastră, unde s-a celebrat sfânta liturghie în cadrul căreia s-a săvârşit ritualul simplu al primirii de noi membri. Cum era şi firesc întreaga sfântă Liturghie a fost animată de către copiii ce aveau să intre în asociaţie.

Toţi erau dornici să-şi aducă aportul la buna desfăşurare a celebrării, care a fost prezidată de pr. Marius-Cătălin Alistar, responsabil cu pastoraţia copiilor, asistat de pr. diacon Alin Burlacu, ce face experienţă pastorală în parohia noastră, şi subsemnatul pr. paroh Paul Bulai, fiind în acelaşi timp, preşedinte şi asistent naţional al „Armatei Maicii Domnului” din România, care a ţinut şi cuvântul de învăţătură la această sfântă slujbă.

La predică dialogul cu copiii a fost rodnic şi înălţător, în centru fiind Dumnezeu, iar alături Maica Neprihănită cu chipul şi exemplul său, lângă care şade apostolul ei înflăcărat, sfântul Maximilian Maria Kolbe.

Contribuţia copiilor la predică a fost peste aşteptări, întrecându-se care mai de care. După sfânta Liturghie, cum era şi firesc, copiii au avut parte de şedinţe foto şi un moment de fraternitate împreună cu preoţii, animatorii şi surorile în sala de cateheză a parohiei.

La sfârşit, toţi membrii noi intraţi în asociaţie au primit legitimaţia personalizată şi o carte: „Sfântul Maximilian Maria Kolbe, fondatorul Armatei Maicii Domnului”, care să-i ajute mai bine în cunoaşterea spiritului asociaţiei, a fondatorului ei, a Maicii Neprihănită şi prin toate acestea să se apropie mai mult de Dumnezeu, începutul şi sfârşitul a toate.

Fie ca acest moment să fie pentru ei o sămânţă aruncată în numele Domnului împreună cu Maica Neprihănită şi apostolul ei, sfântul Maximilian Maria Kolbe, care, crescând să înveţe să-l iubească pe Isus cu inima Mariei şi să-l privească pe Isus prunc din ieslea Betleemului cu ochii curaţi al celei toată frumoasă, cum i-am cântat în zilele ce a poposit la noi.

Pr. Paul Bulai OFMConv.,
paroh şi asistent naţional al Armatei Maicii Domnului

Awesome Flickr Gallery Error - Invalid signature

Distribuie cu: