Loading...

Galați: Sărbători franciscane

Sărbătoarea sfintei Elisabeta a Ungariei (soție și călugăriță, 1207-1231), patroana Terțiarilor Franciscani a fost sărbătorită în parohia „Nașterea sfântului Ioan Botezătorul” din Galați.

Galați: Moment de adorație condus de fr. Anton Acatrinei.

Distribuie cu:

Se poate spune, pe bună dreptate, că ziua de 17 noiembrie este, în întreaga lume, ziua tuturor franciscanilor terțiari, adică aparținători ai Ordinului Franciscan Secular, rămași în starea lor de viață, în lume, dar trăind după carisma Sfântului Francisc de Assisi, așa cum a făcut călugărița numită mai sus, după ce, ca fiică a regelui Andrei al II-lea al Ungariei, a fost logodită și căsătorită cu tânărul Ludovic conte de Turingia, o căsătorie aranjată în curțile nobiliare, fără să aibă, neapărat, consimțământul tinerilor logodnici, așa cum se obișnuia în acea vreme.

Cu toate acestea, Elisabeta a fost un model de ascultare față de părinți și față de soț, dar și de slujire a lui Dumnezeu, în sfântă comuniune cu acela care i-a fost hărăzit drept soț. Cei doi tineri aveau același devotament în slujirea săracilor, prin nenumărate opere de binefacere. Avea mai puțin de 16 ani și doi copii minunați când s-a hotărât să-i slujească „Domniței Sărăcia”, logodnica sfântului Francisc de Assisi. El a fost inspiratorul tuturor acțiunilor sale în favoarea celor necăjiți, bolnavi și umili.

Pornit într-o cruciadă, tânărul conte Ludovic este surprins de moartea neprevăzută, lăsând-o pe Elisabeta, tânără văduvă, de numai 20 de ani, cu al treilea copilaș care se pregătea să vină pe lume. După pierderea iubitului ei soț și a copilașilor, Elisabeta se consacră definitiv lui Dumnezeu, avându-l ca model pe sfântul Francisc de Assisi, care întemeiase tocmai al Treilea Ordin, cel Laic, pentru cei care vor să rămână în lume și să-L slujească pe Isus Cristos Răstignit.

Și astfel începe pentru Elisabeta periplul lumesc „Pe urmele Sărăcuțului”. Părăsind castelul din Wartburg, s-a mutat la Eisenach, apoi la Pottenstein și apoi la Marburg. Ea renunțase la toate, la viața la castel, la o existență comodă din care nu-i lipsea nimic, pentru a se dărui cu totul lui Dumnezeu, după spiritul sfântului Francisc. Elisabeta începe să practice sărăcia și caritatea: a construit un spital la Marburg și și-a petrecut întreaga viață slujindu-i pe cei bolnavi.

Îmbinând în chip fericit contemplarea, rugăciunea, meditația, cu operele de binefacere și cu slujirea bolnavilor, Elisabeta, fără să îmbrace haina franciscană, s-a înscris perfect în canoanele Ordinului al III-lea (Laic) în asemenea manieră încât, împăratul Frederic al II-lea, după ce a luat parte la înmormântarea ei, i-a făcut cunoscut fratelui Elia următoarele: „Venerabila Elisabeta, așa de plăcută lui Dumnezeu, de neam ilustru, a luminat ca o stea a dimineții în întunericul acestei lumi”.

La doar patru ani după moartea sa, Papa Grigore al IX-lea, a proclamat-o sfântă, la 1 iunie 1235. Multe femei au fost inspirate de modelul de viață oferit de sfânta Elisabeta, petrecându-și viața în contemplație, dar și dedicându-se săracilor și bolnavilor și luând numele de elisabetine. (Sursa: Enciclopedia liberă Wikipedia).

Sărbătoarea Sfintei Elisabeta, alături de cea a Seraficului Părinte Francisc de Assisi, pentru Familia Terțiară Franciscană din Galați, a constituit din totdeauna, un prilej de bucurie și comuniune, atât pentru preoții și călugării franciscani conventuali, cât și pentru toți cei care fac parte din Ordinul al III-lea Franciscan și care duc mai departe mesajul și carisma Seraficului Părinte din Assisi, urmând Evanghelia după modelul său de Sărăcie, Caritate și Ascultare, de aproape opt secole, în întreaga lume.

Constituită în anul 1993, Familia Terțiară Franciscană din Galați, adună în total 60 de suflete de creștini care se reunesc lunar sub îndrumarea unui părinte spiritual, după un program bine stabilit și participă activ la viața Bisericii, atât la Sfânta Liturghie, la Devoțiuni și Adorații, dar și la activități caritative privind persoanele vârstnice și cele cu nevoi speciale, din spirit de Iubire față de Mântuitorul nostru Isus Cristos și după exemplul Sfintei Elisabeta. Un amănunt extrem de important, menționat în cartea Viețile Sfinților, (Editura ARCB): Femeile din al treilea Ordin al sfântului Francisc de Assisi au ales-o drept patroană, văzând în ea un model strălucit de dezlipire a sufletului de bunurile trecătoare, de iubire față de Cristos răstignit, de dăruire totală pentru ajutorarea aproapelui.

De ziua ei, în 17 noiembrie anul acesta, încă de dimineață, terțiarii franciscani au participat la Sfânta Liturghie, în cadrul căreia s-a procedat la reînnoirea promisiunilor  de către toți membrii Familiei Franciscane Terțiare gălățene, după exemplul Patroanei lor, sfânta Elisabeta și al sfântului Francisc de Assisi.

Timp de câteva ore, am avut bucuria să ne împărtășim din cuvintele pline de miez, rostite de părintele spiritual al Ordinului al III-lea, Anton Acatrinei venit special la această sărbătoare, care a susținut interesante expuneri privind vocația franciscană, precum și drepturile și obligațiile care decurg din aceasta, dar și lecturi din Viața și Scrierile Seraficului Părinte Francisc.

Alături de Părintele spiritual al Familiei OFS din Galați, Sfinția Sa, Fabian Iacob, OFMConv., de părintele Eugen Blăjuț Sr., OFMConv., decanul de vârstă al preoților, de curând nonagenar, de parohul Bisericii „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Galați, părintele Cristian Dumea, OFMConv., de părintele Cristian Pal, OFMConv. și de fratele Iulian Bălan, aparținător al aceluiași Ordin al Fraților Minori Conventuali, a fost și cea care îndeplinește cu multă dăruire mandatul de ministru al Familiei Franciscane Terțiare din Galați, doamna Maria Zlat care a făcut o emoționantă mărturisire de credință franciscană, în cuvinte simple dar fierbinți, care au pătruns în inimile tuturor participanților, spunând că-L mărturisește pe Isus Cristos sărac și răstignit, după modelul sfântului Francisc de Assisi, cel care a înțeles ce este Bucuria Perfectă , pe care a împărtășit-o și sărăcuților săi, concept care a rămas viu până astăzi în conștiințele urmașilor, până la franciscanii de azi, răspândiți peste tot în lume, în cel mai numeros și mai penetrant Ordin.

După Devoțiunea Calea Crucii – desfășurată în biserică, la cele 14 Stațiuni ale Pătimirii Domnului nostru Isus Cristos, la care au participat toți terțiarii, în frunte cu preoții, am luat parte la binecuvântata agapă frățească, un adevărat răsfăț culinar pregătit de gospodinele parohiei, prilej de socializare frățească în sfântă comuniune.

A urmat Ora de Adorație la Preasfântul Sacrament al Euharistiei, condusă de părintele spiritual Fabian Iacob și de Maria Zlat, în biserica parohială, care a reunit în jurul Sfintei Hostii, întreaga Familie Franciscană terțiară, împreună cu preoții săi. Lecturi din Sfintele Evanghelii, Cântări, Psalmi, rugăciuni, adorații, recitative, litanii, toate într-o perfectă evlavie, toate într-un gând și într-un glas.

Sfântul Rozariurecitativul comunitar a încununat rugăciunile și devoțiunile acestor frați și surori, după care a urmat Sfânta Liturghie de seară.

O zi splendidă de toamnă târzie, în care sfânta Elisabeta, patroana Europei și a Terțiarilor Franciscani, ne-a surâs, ne-a îndemnat să înaintăm în viața de sfințenie și în caritate creștină, transmițându-ne binecuvântarea sa sfântă și bucuria sărbătoririi comunitare, într-un imn de glorie, slavă și mulțumire, înălțat în tărie, spre mântuirea tuturor.

Pace și Bine! salutul Franciscan rostit de aproape 800 de ani, din sute de milioane de guri creștine, a răsunat și pe buzele fraților și surorilor franciscane din Comunitatea gălățeană, în semn de recunoștință și bucurie sinceră că se află sub sfânta ocrotire a Patroanei Terțiarilor din întreaga lume, sfânta Elisabeta a Ungariei.

Album Foto:

Distribuie cu: