Loading...

Galați: O reînsuflețire spirituală

În discursul Sfântului Părinte Papa Francisc la Audiența Generală, din 27 octombrie 2021, s-a reamintit credincioșilor cuvintele memorabile ale sfântului Paul din „Scrisoarea către Romani”: „Rodul Duhului Sfânt este iubirea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, bunăvoința, fidelitatea, blândețea, cumpătarea”, o conduită – a întărit Sfântul Părinte – ce trebuie să caracterizeze pe fiecare creștin.

Galați: O reînsuflețire spirituală

Distribuie cu:

În acest cuvios spirit, duminică 31 octombrie 2021, a decurs solemnitatea depunerii celui de al III-lea Angajament pentru Romana Drașovean, Doina și Ionel Gheorghiu, membri ai grupului „Însoțitori în Misiune” (CiM), coordonat de Congregația  „Însoțitoarelor  Credincioase ale lui Isus” (FCJ), ce activează pe lângă parohia „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Galați.

Grupul activează de la începutul anilor 2010 într-un proces reflexiv și de dezvoltare pentru acei  credincioși care doresc să trăiască spiritualitatea FCJ mai intens și mai activ, în spiritul  promovării „unirii minților și a inimilor” în comunitatea parohială și în afara ei, al trăirii vieții de fiecare zi ca o binecuvântare.  Reangajarea membrilor la un interval de timp, pe măsura aprofundării relației cu Isus și a legământului creștin, se reflectă în trăirea proprie a spiritualității persoanelor care întind mâna și sufletul lor cu fidelitate celor din comunitate și din afară, în special acelora care au mai multă nevoie.

Solemnitatea și mărturia Însoțitorilor în Misiune a dezvăluit din nou celor prezenți la Sfânta Liturghie invitația lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi de a crește în credință, speranță și iubire în toate aspectele vieții de fiecare zi, un îndemn adresat credincioșilor de a fi contemplativi în acțiune și mesageri pentru alții al Cuvântului mântuitor al lui Dumnezeu. Prin angajamentul de păstrare și dezvoltare a carismei de „Însoțire”, membrii CiM au împărtășit din nou, cu acest prilej, darul acestei „Însoțiri”, care este un dar mult folositor pentru lumea în care trăim astăzi.

Într-o atmosferă plină de evlavie și de emoție, cei trei membri CiM au rostit angajamentul  lor pentru următorii 6 ani în prezența sfinției sale părintele Cristian Blăjuț, vicar episcopal pentru viața consacrată, a  părintelui Iosif Diac, a surorilor FCJ Mary Murphy și Gabriela Lungu, precum și a comunității credincioșilor parohiei locale, exprimând recunoștința față de Dumnezeu pentru darurile primite și legământul pentru viitor,  spre a trăi „Însoțirea” cu Isus prin rugăciune, apostolat și colaborare cu surorile FCJ, cu slujitorii bisericii și comunitatea locală parohială. Întreaga adunare din biserică a fost însuflețită de cuvintele de învățătură ale părintelui Cristian Blăjuț și de încurajările părintelui paroh Cristian Dumea spre a dobândi creșterea în evlavie, înălțarea minții și regăsirea tăriei voinței pentru a „împărți” darurile Duhului Sfânt chiar și în situațiile de tristețe, de încercări uneori dureroase, pentru deschiderea unui „drum” de curățire personală, de iluminare, de comportare morală capabilă de iubire, de slujire și de comuniune spirituală.

Reconfirmarea  angajamentului de „Însoțitori în Misiune”,  prin proiectele  de „a-l găsi pe Dumnezeu”  și de „a salva suflete” în smerenie și discreție, potrivit învățăturii ignațiene va determina o alegerea permanentă de repere și de acte de credință totală în Cristos Isus, ca fundamente ale vieții și acțiunii misionare de fiecare zi. Conceptul de „Însoțire” semnifică deschiderea umană naturală pornită de la iubirea lui Cristos, este acel „dar spiritual” pe care orice persoană de caracter și pătrunsă de bunăvoință îl poate ușor primi, atât pentru înnobilarea propriului suflet, cât și pentru a afla o „cale” sigură spre sfințenie.  „Însoțirea” reprezintă o sinceră și adevărată prietenie fraternă creștină, o reînsuflețire reală a vieții noastre spirituale.

Doina Gheorghiu, Ionel Gheorghiu și Romana Drașovean

Album Foto:

Distribuie cu: