Loading...

Francisc din Assisi și sfințire de diacon

La această celebrare prezidată de Episcopul auxiliar al Diecezei de Iaşi, PS Aurel Percă, au participat Ministrul provincial, fr. Teofil Petrișor, cât și doi episcopi englezi, PS Patrick Kelly și PS Christopher Budd.

Sfințire de diacon.

Distribuie cu:

În seara de 3 octombrie 2017, la Institutul Teologic Franciscan, din Roman s-a celebrat ceea ce tradiția franciscană numește Transitus Sancti Francisci, adică trecerea din această viață a Sfântului Francisc. În cadrul acestei celebrări a fost sfințită noua orgă de către părintele provincial Teofil Petrișor, care a prezidat celebrarea, iar apoi, în priveghere și rugăciune, s-a relatat momentul plecării lui Francisc în casa Tatălui veșnic. Odată cu celebrarea acestui moment, a început Solemnitatea Sfântului Francisc din Assisi care este patronul și întemeietorul Ordinului Franciscan.

La sfârșitul celebrării, fratele Cristinel Gal, candidat la ordinul diaconatului, a rostit profesiunea de credință și jurământul, conform canoanelor Bisericii înainte de hirotonire, în fața Ministrului provincial și a celor prezenți.

Miercuri, 4 octombrie 2017, celebrarea Euharistică de la ora 10:30 a marcat un triplu eveniment. În primul rând solemnitatea Seraficului Părinte Francisc, apoi hirotonirea întru diaconat a fratelui Cristinel, prin impunerea mâinilor Excelenței Sale episcop auxiliar Aurel Percă şi, în cele din urmă, deschiderea noului an academic 2017-2018.

La această celebrare prezidată de Episcopul auxiliar al Diecezei de Iaşi, PS Aurel Percă, au participat Ministrul provincial, fr. Teofil Petrișor, cât și doi episcopi englezi, PS Patrick Kelly și PS Christopher Budd.

Preasfințitul Aurel Percă în cuvântul de învățătură a scos în evidență, plecând de la cuvântul proclamat în evanghelie – „Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi da odihnă; luați asupra voastră jugul meu și învățați de la mine căci sunt blând și smerit cu inima” – importanța păcii în lumea de astăzi, dându-ni-l drept exemplu de urmat pe Sfântul Francisc din Assisi care este mijlocitor pentru pace, adevărata pace, care izvorăște dintr-o inimă simplă.

Un alt aspect pe care Preasfințitul l-a subliniat a fost cu privire la ministerul diaconatului și caracterul universal al acestei slujiri. Prin fratele Cristinel Gal, care a primit ministerul diaconatului, după exemplul Sfântului Francisc, care a acceptat această slujire, ne amintim că şi noi trebuie să fim diaconi, adică slujitori atenți cu cei din jurul nostru, pentru ca toți să fim în armonie. Celebrarea a continuat cu ritul hirotonirii, liturgia euharistică și binecuvântarea finală.

Înainte de binecuvântarea finală, noul părinte diacon a mulțumit lui Dumnezeu și tuturor celor care au contribuit de-a lungul anilor la formarea lui, precum și la pregătirea sărbătorii hirotonirii. De asemenea, Ministrul provincial a adresat salutul de „Pace și bine!”, mulțumindu-i în primul rând episcopului Petru Gherghel, pentru mesajul transmis, în al doilea rând, episcopului auxiliar Aurel Percă, pentru diaconul nou hirotonit, și, nu în ultimul rând, tuturor celor care au contribuit la organizarea și buna desfășurare a sărbătorii cât și tuturor celor care au binevoit să fie prezenți.

***

 

În solemnitatea „Sfântului Francisc din Assisi”, miercuri, 4 octombrie 2017, fr. Cristinel a fost sfințit diacon în…

Posted by Provincia OFMConv. din România on 4 Octombrie 2017

Distribuie cu: