Loading...

FIMP: Întâlnire formativă

Întâlnirea formativă a tinerilor frați din aria FIMP (Federația Inter-Mediteraneeană a Miniștrilor Provinciali), prevăzută pentru frații cu profesiunea solemnă de până la cinci ani, a avut loc în România în perioada 24-31 august 2019. Au fost prezenți un număr de 19 frați, împreună cu pr. Antonio Bertazzo, numit de către miniștrii provinciali, din cadrul FIMP, pentru animarea acestei formări „continue”.

FIMP: Întâlnire formativă

Distribuie cu:

A reprezentat o experiență foarte plină de viață și pozitivă pentru toți tinerii frați prezenți, primiți cu mare căldură fraternă de frații tuturor conventelor vizitate: un bun prilej de revedere a fraților întâlniți cândva în Italia sau în alte locuri, și de vizitare a unor locuri al căror nume doar îl știam doar unde se află.

Am fost găzduiți în conventul din Viișoara, având posibilitatea ca în zilele succesive să vizităm alte comunități, locuri, precum și mănăstiri ortodoxe. Experiențe profunde care, pe lângă momentele de dialog și studiu, au contribuit la reușita perioadei și au făcut ca acest timp să devină cu adevărat formativ.

Dorim să aducem recunoștință înainte de toate Ministrului provincial, fr. Teofil Petrișor, Vicarului provincial, fr. Sorin, fr. Eusebio, ghid istoric pentru mai multe zile, dar și tuturor fraților Provinciei din România, pentru primirea călduroasă și delicată, dar îndeosebi pentru ospitalitatea deosebit de atentă. Un gând de recunoștință și fraților comunității din Viișoara, fr. Fabian, fr. Virgil și fr. Adrian care s-au îngrijit de șederea noastră acolo. Mulți frați întâlniți în comunitățile vizitate ne-au oferit un exemplu de primire fraternă și voioasă.

O mulțumire aparte fr. Augustin, magistru al Noviciatului din Prăjești, și fr. Sorin, Vicar provincial, care prin intervențiile lor tematice cu privire la fraternitatea franciscană și viața consacrată, au favorizat ulterioarele întâlniri formative și dialogul celor prezenți.

 Experiența trăită, așa cum se observă, ne-a permis să lucrăm la patru aspecte care, într-un fel, au fost prezente în proiectul inițial: formarea specifică, întâlnirile, lecturile, reflecțiile și dialogul pe tema integrării în comunitate după terminarea formării inițiale; vizita și cunoașterea fraților și anumitor realități conventuale ale Provinciei din România; întâlnirea cu spiritualitatea și liturgia bisericii locale, îndeosebi prin participarea la sfânta Liturghie a primei comemorării a fericitei Veronica Antal; și, în sfârșit, vizitarea și cunoașterea mănăstirilor ortodoxe.

În speranța că vom împărtăși cu frații Provinciei din România în ulterioarele întâlniri FIMP, rugăciunea noastră către Domnul pentru Binele primit.

Frații participanți

Album Foto:

Distribuie cu: