Loading...

Exerciții spirituale la Viișoara

În perioada 15-20 august 2022, la Mănăstirea Surorilor Benedictine „Maica Unității” de la Viișoara, județul Neamț, au avut loc exercițiile spirituale în vederea profesiunii simple și solemne a fraților din primul noviciat (fr. Cosmin-Emanuel Petrașc și fr. Iulian Sărățanu) și a fratelui din al doilea noviciat (fr. Narcis-Gabriel Crăciun), acestea fiind susținute de pr. Cristian Clopoțel. Tema aleasă spre meditație a fost: „Fraternitatea rănită și vindecată, în Sfânta Scriptură”.

Exerciții spirituale în vederea profesiunii simple și solemne

Distribuie cu:

În introducerea exercițiilor spirituale am fost ghidați și îndemnați să privim la Cristos, modelul nostru și al fraternității noastre; să privim la Cristos drept un însoțitor al fraternității: El ne învață înțelepciunea de a trăi împreună; ne îndeamnă să ne primim unii pe alții; face să conștientizăm că suntem copiii lui Dumnezeu, iar scopul fraternității fiind asemănarea cu Dumnezeu. Un punct important al fraternității sunt valorile acesteia, precum: diversitatea, libertatea, sărăcia, generozitatea, toleranța, compasiunea, ascultarea, empatia, iertarea, și exemplele pot continua. În vederea construirii unei fraternități solide sunt necesari câțiva pași indispensabili: a ieși în întâmpinarea fratelui; depășirea pretenției de superioritate; împărtășirea realității că suntem fiii lui Dumnezeu; trecerea de la gândirea cauzală la logica circulară; a avea împreună privirea îndreptată spre Dumnezeu și dorința de a ne mântui; posibilitatea jertfirii de sine: „cei răstigniți salvează lumea, nu cei care răstignesc” (papa emerit Benedict al-XVI-lea), etc.

În prima parte a exercițiilor spirituale, părintele relator ne-a propus spre meditare mai multe texte din Vechiul Testament, texte din cartea Genezei, care pun în lumină relațiile fraterne dintre Cain și Abel, Abraham și Lot, Esau și Iacob, Iosif și frații săi. Pe baza acestor texte am meditat la faptul că relațiile umane sunt afectate de păcat și nici o fraternitate nu poate fi perfectă; frații ne sunt dăruiți și de aceea suntem invitați să dezvoltăm etapele constructive ale fraternității cu atenție, îndepărtând în același timp anormalitatea dominării în favoarea construirii unor relații constructive bazate pe dialog matur și responsabil.

Un subpunct importanta atins în meditații îl constituie paralelismul dintre bogăție și sărăcie. Bogăția nu adună, ci separă, împovărând drumul spre Cristos, iar sărăcia aduce cu sine libertatea îndeplinirii misiunii date de Dumnezeu, libertate de gânduri și preocupări inutile. Prezența fratelui contribuie la definirea identității și la formarea personalității, ajutând la dezvoltarea maturizării și responsabilizării. Cu toate acestea, conflictele fraterne nu sunt lipsite, noi fiind conștienți că Dumnezeu își asumă istoria noastră conflictuală, oferindu-ne perspective spre împăcare: rugăciunea, fidelitatea, abandonarea, dialogul, aducerea aminte a propriului trecut conflictual, a recunoaște în aproapele dorința de convertire, trecerea de la „uniți împotrivă” la „uniți pentru” etc. Principiul după care este ideal să ne ghidăm în traiul fratern îl constituie simțământul de a fi datori celuilalt.

În partea a doua a acestor zile de intensitate spirituală, am avut prilejul de a medita asupra unor texte din Noul Testament, în mare parte texte din Evanghelii, punând în lumină drumul fratern. Am meditat asupra unor tematici care scot în relief mânia ce apare și se dezvoltă progresiv prin perioada de incubație, tristețe și nemulțumire, monologul interior, învinuirea celorlalți, sentimente de nedreptate, murmurare, răzbunare. Mânia poate fi combătută ușor prin blândețe, pentru că blândețea este un dar al Duhului Sfânt și vine din conștiința că singurul nostru Bine ne e dat de Dumnezeu și prin urmare nu poate fi luat de nimeni. Pentru a construi o fraternitate sănătoasă trebuie să punem accent pe fidelitate, învățătura lui Isus, comuniunea fraternă, Euharistie și rugăciune, o viață evlavioasă, bucuria și simplitatea inimii. În consecință, Isus, care este fratele tuturor și vindecător al fraternității este cel care ne primește în rândul slujitorilor săi fără judecată, condamnare și reticență. Nu există fraternitate fără Har.

Liturghia de încheiere a exercițiilor spirituale a avut loc sâmbătă, 20 august 2022, la ora 11.00, cu Sfântă Liturghie celebrată de Ministru provincial, pr. Damian-Gheorghe Pătrașcu. La cuvântul de învățătură, părintele provincial ne-a îndemnat să privim și să medităm mereu în viața noastră la sfaturilor evanghelice, crescând zi de zi accesul la mântuire. Putem observa că lumea din ziua de azi auzind de votul ascultării, al sărăciei și al castității este un pic sceptică, mergând împotriva curentului. Aceste voturi nu par a fi ceva natural, ele mergând împotriva naturii. La sfârșitul omiliei, părintele provincial ne-a îndemnat să privim aceste trei voturi ca pe niște copii, iar peste ani și ani să ne întoarcem privirea spre aceștia pentru a vedea cât de mult au crescut și s-au maturizat.

Album Foto:

Distribuie cu: