Loading...

Exerciții spirituale la Pârâul Rece – [III]

În a doua săptămână a lunii iunie, 2021, lună dedicată Inimii Preasfinte a lui Isus, la conventul „Preasfânta Treime”, de la Pârâul Rece, s-a desfășurat cea de-a treia sesiune de exerciții spirituale (sesiunea 6-11 iunie) pentru frații Provinciei noastre, avându-l că relator și animator pe pr. Marius Taloș SJ. La aceste exerciții au participat 19 frați din diferite convente ale Provinciei.

A treia serie de exerciții spirituale a fraților franciscani la Pârâul Rece

Distribuie cu:

Tematica meditațiilor a fost aceea propusă la nivel provincial, identitatea, tratată într-un mod foarte original și inspirat de către părintele relator, privită sub aspect evanghelic, spiritual, uman și fratern, plecând de la cuvintele sfântului Apostol Paul: Dacă cineva este în Cristos, este o creatură nouă (2Cor 5,17). Părintele ne-a propus de la început să luăm ca ghid  și inspirator în aceste exerciții spirituale Inima Preasfântă a lui Isus și să facem așa-numitul exercițiu al opririi  (din mișcare/preocupări, vorbire, gânduri, păcate cotidiene) pentru a intra în starea de rugăciune autentică pentru o reală reînnoire interioară.

Cu o pedagogie formidabilă, folosind imagini, picturi celebre, simboluri și cugetări celebre, în cele patru zile de meditații, părintele predicator a parcurs împreună cu frații patru etape ale drumului către propria inimă și viață, apoi către Cristos suferind și înviat, și, nu în ultimul rând, către celălalt, fratele de lângă noi. Aceste etape au fost: păcatul, urmarea lui Cristos, pătimirea și învierea.  Astfel, în prima zi, frații au meditat despre rănile identității și recăpătarea vioiciunii sufletești (a vederii interioare și a puterii de contemplație), totul fiind posibil prin redescoperirea rugăciunii de laudă, a dialogului la prezent cu Dumnezeu; a doua zi frații au meditat despre urmarea autentică a lui Cristos, posibilă printr-o convertire autentică a minții și a inimii (în lumina episodului evanghelic al pescuirii minunate – Lc 5,1-11), făcând experiența miracolului prisosului de bunătate a lui Dumnezeu și însușindu-ne armura lui Dumnezeu despre care ne vorbește sfântul Paul (cf. Ef 6, 12-13). A treia zi, părintele Marius i-a invitat pe frați la o meditație despre pătimirea și statornicia lui Cristos, față în față cu infidelitățile și nestatorniciile noastre, pătimire care ne deschide spre reconcilierea profundă cu fratele de lângă noi, spre a-l reîmbrățișa în Cristos, pentru că în a patra zi să fie dedicată meditației despre Învierea lui Cristos care are puterea să ne transforme, dându-ne puterea să iubim în concret, cu fapta și cu adevărul, puterea de a ne îngriji unii pe alții. În încheierea meditațiilor, părintele Marius a vorbit fraților despre fecunditatea și râvna apostolică a Bisericii primare, perioadă ce poate fi văzută drept împlinire a visului unei noi creații (cf. Fap 10).

În aceste zile frații au fost recunoscători lui Dumnezeu și providenței sale infinite pentru vremea frumoasă și însorită de care au avut parte, pentru frumoasa ospitalitate și grija părintească a fraților de la Pârâul Rece, pentru momentele de rugăciune, fraternitate, împărtășire și comuniune, pentru armonia și voia bună, însă, nu în ultimul rând, pentru disponibilitatea, răbdarea, afecțiunea, finețea, tactul, simplitatea și bogata înțelepciune cu care părintele predicator, Marius Taloș, i-a condus și i-a ajutat în aceste zile să parcurgă drumul către Dumnezeu, către sine și către fratele de lângă ei. A fost binevenită și gustată inițiativa părintelui de a ne aduna seara, înainte de rugăciunea Completoriului, pentru a-și împărtăși experiențele de viață în lumina a ceea s-a meditat peste zi.

Sperăm, în Domnul, că aceste zile de exerciții spirituale îi vor ajuta pe frați în redescoperirea și reînnoirea identității lor de persoane consacrate, de frați franciscani și de păstori după Inima lui Isus.

Album Foto:

Distribuie cu: