Loading...

Exerciții spirituale despre fericiri

Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman a fost gazda exercițiilor spirituale, în perioada 1-6 august 2021, sub îndrumarea fr. Mihai Afrențoae, OFMConv., cu participarea a 12 persoane laice și consacrate, din diferite ordine religoase.

Exerciții spirituale la Roman despre fericiri

Distribuie cu:

Tema centrală propusă participanților sub titlul  Fericirile – Predica de pe Munte (Mt 5,1-12) a avut drept scop redescoperirea mesajului transmis de Isus Cristos oamenilor adunați să-L asculte, spre desăvârșirea morală, având în vedere relația pe verticală, cu Dumnezeu, cât și cea pe axă orizontală, cu sinele și cu aproapele. Fericirea, ca deziderat în permanentă actualitate, ordonează, în mod evident, dimensiunea orizontală a existenței pe diferite paliere: sociale, economice, politice etc. Bazată pe o ierarhie a valorilor persoanei, fericirea rezidă în atingerea unor obiective stabilite sub incidența multor factori precum: vârsta, familia, religia, educația etc. Însă creștinii sunt chemați să adere la modelul Mântuitorului care spune ”…învățați de la Mine, pentru că sunt blând și smerit cu inima…!” (Mt 11,29)

Inițiat prin decriptarea unor termeni precum munte și fericire, discursul fratelui predicator a prilejuit o permanentă raportare la Vechiul și Noul Testament, cu multiple exemple de intertextualitate pe baza scrierilor a diferiți autori: sf. Augustin, sf. Francisc de Assisi, sf. Francisc de Sales, Blaise Pascal etc. Meditațiile s-au constituit ca o aprofundare a trăirii demnității de fii adoptivi ai lui Dumnezeu, ce au dreptul la fericire prin sacrificiul mântuitor al lui Cristos. Ascensiunea muntelui este o invitație la resemnificarea conceptului de fericire, în mod paradoxal asociat cu misterul suferinței, cu scopul parcurgerii traseului de la cunoaștere la recunoaștere în noi a chipului Creatorului.

Plecând de la ipoteza de lucru, fericirea, au fost explicate semantic, mai întâi prin sensul propriu, apoi prin cele secundare, contextual, noțiuni precum: duh, inimă, blândețe, dreptate, milostenie, pace, prigoană etc. Astfel termenii menționați depășesc definirea lor și intră în relație paradigmatică (de asociere) cu expresia spirituală, ca exigență a întoarcerii la voința lui Dumnezeu. S-au analizat diferitele măști sub care poate fi receptată fericirea, fragmentată, întrucât totul se supune trecerii implacabile a timpului. Identificată parțial cu starea de bine, bucuria, emoția pozitivă, dar aflată în relație de sinonimie parțială, fericirea depășește granițile acestora și reflectă o realitate mult mai complexă în lumina căreia sunt valorizate sărăcia, umilința, plânsul, ca stări germinative pentru viața spirituală autentică. Astfel s-au aprofundat sintagmele încredere deplină în Dumnezeu, precum și împărăția cerurilor, ca răsplată ce iese de sub incidența înțelegerii mundane și se constituie ca promisiune divină, o incluziune după modelul trinitar de coexistență în Sfânta Treime. În itinerarul spiritual parcurs, parabolele din textul biblic au asigurat integrarea mesajului pe multiple planuri de semnificare. În acest sens, întorcerea fiului risipitor, vigilența slujitorului credincios sau datornicul nemilostiv au revelat modele de judecată și au produs, fără echivoc, înțelegerea măsurii cu care se dăruiește iertarea – aceea pe care noi înșine o așteptăm! -.

Colocviile spirituale au evidențiat importanța virtuților în lumina Evangheliei, îndreptând dinamica meditațiilor către înțelegerea suferinței după modelul lui Cristos, prin iubire și în supunere față de voința Tatălui. Numeroase exemple din Vechiul Testament de patriarhi, regi, preoți și profeți au completat trecerea de la stadiul latent la cel manifest în ascultarea voinței lui Dumnezeu, și amintim aici câteva nume de referință: Avraam, Iacob, Moise, Ilie, Isaia, Ezechiel, Osea, David, Saul etc.

Invitația la introspecție a fost deopotrivă o chemare la comuniunea cu cei prezenți, prin participarea la sfintele sacramente și rugăciunea comună. În meditație și contemplație, participanții au parcurs drumul fericirilor plecând de la credința care caută înțelegerea către Dumnezeu este iubire, un mister care se revelează omului în efortul de colaborare cu Duhul Sfânt. Astfel devenim conștienți de identitatea noastră de fii îndreptățiți prin acțiunea mântuitoare a Fiului și chemați la trăirea credinței ca frați în Cristos, prin vocația pusă în practică ce devine vocație funcțională, împlinire a imperativului ”Voi sunteți sarea pământului!” (Mt 5,13).

Aducem laudă lui Dumnezeu și mulțumim fraților franciscani de la Institutul Teologic din Roman care ne-au găzduit cu generozitate pentru aceste exerciții spirituale! Mulțumim fr. Mihai Afrențoae, sub îndrumarea căruia, cu înțelepciune și har, am fost ajutați să urcăm Muntele Fericirilor, să pătrundem în dialectica ființei noastre pentru a ajunge de la viață la suflarea de viață pusă în noi de Creator!

*

Publicată de Provincia OFMConv. din România pe Miercuri, 11 august 2021

Distribuie cu: