Loading...

Editura Serafica: Patru noi cărți

Distribuie cu:

La Editura Serafica au apărut, de curând, patru noi cărți: 1) Îmbrățișarea plină de milostivire. Experiența milostivirii în parabola samariteanului milostiv și în viața sfântului Francisc din Assisi, de Marius-Petru Bîlha; 2) Dincolo de cuvinte & alte scrieri, de Carol-Daniel Sabău; 3) Să ne rugăm. Carte de rugăciuni pentru copii, coordonată de Luminița Mandache și 4) Novenă la sfinții Arhangheli: Mihail, Gabriel și Rafael. Novenă la Îngerul Păzitor.

 

Marius-Petru Bîlha, Îmbrățișarea plină de milostivire. Experiența milostivirii în parabola samariteanului milostiv și în viața sfântului Francisc din Assisi, cu un cuvânt înainte semnat de către pr. Emilian Cătălin, provincial OFMConv. și, totodată, o prefață sub semnătura pr. Rafaelle di Muro, OFMConv., Editura Serafica, Roman 2015. Format: 10/14 cm; pagini: 126; preț: 6 lei.

marius---îmbrățișarea-plină-de-milostivireMilostivirea, așa cum sublinia papa Francisc într-una din catehezele propuse cu ocazia Audienței Generale din Piața sfântul Petru, poate schimba lumea. Tot Papa a amintit, în același context, că sensul esențial al acestui An Sfânt îl reprezintă credința că milostivirea trăită cu frații marchează intrarea în inima credinței creștine.

Cartea propusă de către fratele conventual, Marius-Petru Bîlha, se înscrie binevoitor în această grijă de a oferi și de a schimba mentalități curente, ori și de a îmbunătăți lumea în care ne mișcăm și respirăm. Autorul îmbină cu ușurință iscusită tema milostivirii cu spiritualitatea franciscană, pornind de la un pasaj biblic emblematic, ca apoi să parcurgă cu tenacitate scrierile franciscane, pentru ca, în cele din urmă, să traducă sensurile însumate într-un decalog al milostivirii, recomandat meditării și analizei în propria viață.

Așadar, cartea, prezentând texte referențiale din Biblie dar și din Izvoarele Franciscane, se împarte în trei secțiuni distincte și practice, însă cu tonalități preponderent franciscane, ceea ce îngăduie, pe de o parte, să înțelegem adecvat și deplin timpul jubiliar al milostivirii, cât, pe de altă parte, să ne familiarizăm cu ceea ce trebuie să facem pentru a obține milostivirea lui Dumnezeu. Anume, să accedem la taina revărsării iubirii Tatălui milostiv, pentru a ne desăvârși în relațiile cu frații mai mari sau mai mici, eliminând amorul propriu, adică, așa cum amintea papa Francisc, acele interese exclusiv personale, plăcerile, bogățiile și onorurile ce conduc la ipocrizie și risipire. E ceea ce punctează și prefațatorul cărții, pr. Raffaele di Muro, OFMConv., când spune: „milostivirea este măsura iubirii care ne ține departe de ceea ce este zadarnic și superfluu, milostivirea înmoaie inimile, făcându-ne capabili de o mare sensibilitate, delicatețe și primire plină de bucurie”.

Prin urmare, reflecțiile și textele propuse ne înlesnesc pătrunderea în sensul acestui timp sfânt, întrucât miza acestui an al Milostivirii este aceea de a deveni creștini autentici, credibili în dialogul dintre noi și credincioșii diferitelor religii și, nu în cele din urmă, credibili în dialogul cu oamenii de bunăvoință, după cum ne-a îndemnat și Sfântul din Assisi.

 

Carol Daniel Sabău pr., Dincolo de cuvinte & alte scrieri, Editura Serafica, Roman 2015. Format: 11/20 cm; pagini: 176; preț: 15 lei.

carol---dincolo-de-cuvinteMajoritatea textelor din volum au fost publicate în revista Mesagerul Sfântului Anton, între anii 2007-2015; câteva dintre texte, în schimb, sunt inedite.

În textul definitoriu al volumului se subliniază că în lumea contemporană, bombardată frecvent cu senzaționalisme, adevărata comuniune, între creștini, nu se naște din schimbul nesfârșit de noutăți, de impresii și de sporovăieli călduțe, ci „atunci când ești prezent cu toată ființa ta acolo, când te ostenești să treci câteva straturi în adâncul celuilalt, să vezi dincolo de covorul de vorbe. Adevărata comuniune se realizează atunci când faptele depășesc pragul vorbelor, când gesturile concrete iau locul cuvintelor, când isprăvile țin locul promisiunilor unsuroase”.

În ciuda unor aparențe facile, în textele din carte nu poate fi vorba despre erudiție scolastică, neavând pretenția, așadar, vreunui îndreptar teologic și nici intenția prezentării unui ghid social complet ori a unor rețete de tip academic, ci e vorba, mai degrabă, despre frânturi de luciditate dimpreună cu reflecții tihnite cu și despre valori ascunse, virtuți uitate, idealuri creștine, modele și ținte spirituale.

Deși în carte sunt incluse texte ce acoperă un arc de timp îndelungat și fără a avea la îndemână un desfășurător de creație precis, lectura lor împreună, nădăjduim, că le va conferi lumină și unitate. Textele, de altfel, ne propun redescoperirea abilităților spirituale, reprezintă un suport prielnic pentru discernământ și analiză și, desigur, scanează latura lăuntrică, sufletească, pentru asanarea unui spațiu care să înlesnească întâlnirea cu Dumnezeu, cu Cristos. Menirea cărții dorește să alimenteze speranța că aveam resurse pentru a crea în apropierea noastră o lume mai respirabilă, mai dumnezeiască și, neîndoielnic, mai bună.

 

Să ne rugăm. Carte de rugăciuni pentru copii, coord. Luminița Mandache, colecția Rugăciunea creștinului, Editura Serafica, Roman 2015. Format: 10/14 cm; pagini: 138; conținut ilustrat și color; preț: 9 lei.

să-ne-rugămCartea „Să ne rugăm”, cu un conținut ilustrat și color, coordonată de Luminița Mandache, reprezintă un ghid de rugăciune adresat copiilor și celor care lucrează la creșterea și educarea lor, pentru a-i iniția în deprinderea rugăciunilor fundamentale credinței creștine și pentru dobândirea unei ținute corespunzătoare creșterii lor.

Cartea conține rugăciuni pe care, de altfel, orice creștin este chemat să și le însușească pentru a-și împlini menirea, începând cu semnul Sfintei Cruci și rugăciunile principale ale zilei, – rugăciunea de dimineață, rugăciuni înainte și după masă, examinarea conștiinței și rugăciunea de seară -, rugăciuni pentru părinți și pentru îngerul păzitor. Totodată, în colecția de rugăciuni sunt incluse și poruncile lui Dumnezeu și ale Bisericii, dimpreună cu succinte și precise explicații, la fel găsim prezentate și explicate sacramentele Bisericii, Sfânta Liturghie, virtuțile, darurile Duhului Sfânt etc. și, în cele din urmă, calea Sfintei Cruci și rugăciunea Sfântului Rozariu. Cartea este dinamică și captivantă, și datorită ilustrațiilor și imaginilor ce însoțesc rugăciunile, motivând constant folosirea ei.

Așadar, cartea îi are ca destinatari pe copii și reprezintă un mijloc propice în a-și însuși, cultiva și desăvârși spiritul adevărat al învățăturilor creștine.

 

Novenă la sfinții Arhangheli: Mihail, Gabriel și Rafael. Novenă la Îngerul Păzitor, colecția Rugăciunea creștinului, Editura Serafica, Roman 2015. Format: 10/14 cm; pagini: 106; conținut ilustrat și color; preț: 7 lei.

novela-la-sf-arhangheliÎn Catehismul Bisericii Catolice (nr. 328) ne este explicat cu claritate că „existența ființelor spirituale, netrupești, pe care Sfânta Scriptură le numește în mod obișnuit îngeri, este un adevăr de credință. Mărturia Scripturii este la fel de clară ca și caracterul unanim al Tradiției”. Iar Constituția despre sfânta liturgie: Sacrosanctum Concilium, al Conciliului al doilea din Vatican, ne amintește că: „În liturgia pământească noi participăm, prin pregustare, la liturgia cerească, ce se celebrează în cetatea sfântă a Ierusalimului, (…), împreună cu întreaga oștire cerească îi cântăm Domnului imnul de slavă” – (nr. 8).

În acest sens, cartea de rugăciuni dedicată sfinților Arhangheli și Îngerului Păzitor, dorește să sensibilizeze și să stimuleze devoțiunea datorată ființelor îngerești. Cartea conține atât rugăciuni și novena dedicată Sfinților Arhangheli și Îngerului Păzitor, cât și anumite explicații biblice și ecleziastice privitoare la misiunea și lucrarea fiecăruia.

Îngerii pe lângă faptul că sunt Duhuri slujitoare, au ca trăsătură definitorie nevoia de a proteja creația lui Dumnezeu. Faptul de a te ști protejat consolidează conștiința propriei dimensiuni protectoare, întrucât îngerii transmit omului pe care îl protejează misterul vocației protectoare, astfel încât cel protejat învață la rândul său să protejeze, descoperindu-și dimensiunea angelică. Cartea de rugăciuni se adresează, prin urmare, tuturor celor care doresc să cultive în ei înșişi dorința de a fi ocrotiți și de a ocroti, dar și de a ne apropia, prin devoțiune, de ființele cerești.

Carol-Daniel Sabău, OFMConv.

***

Îmbrățișarea plină de milostivire. Experiența milostivirii în parabola samariteanului milostiv și în viața sfântului Francisc din Assisi

Marius-Petru Bîlha, Editura Serafica, 2015; ISBN 978-606-770-014-5; 10/14 cm; 126 p.; 6 lei

 

Dincolo de cuvinte & alte scrieri

Carol-Daniel Sabău, Editura Serafica, 2015; ISBN 978-606-770-006-0; 11/20 cm; 176 p.; 15 lei.

 

Să ne rugăm. Carte de rugăciuni pentru copii

Luminița Mandache coord., Editura Serafica, 2015; ISBN 978-606-770-003-9; 10/14 cm; 138 p.; 9 lei.

 

Novenă la sfinții Arhangheli: Mihail, Gabriel și Rafael. Novenă la Îngerul Păzitor

Editura Serafica, 2015; ISBN 978-606-770-005-3; 10/14 cm; 106 p.; 7 lei.

 

***

 

În limita stocului disponibil, cărțile pot fi procurate prin comandă:

prin poștă: Editura Serafica, str. Teiului, 20; 611047 – Roman, jud. Neamţ;

prin e-mail: edituraserafica@yahoo.com;

prin telefon: 0741.120.321 (Orange); 0785.222.017 (Telekom mobil); 0233.744.611 (Telekom fix);

prin website (online): www.edituraserafica.com

Distribuie cu: