Loading...

Editura SERAFICA: noi apariții editoriale

Distribuie cu:

La editura „Serafica” au apărut patru noi cărți: Etica creștină din perspectiva persoanei, de Bernardin Duma; Israel în timpurile biblice. Instituții, sărbători, ceremonii, ritualuri, de J. Alberto Soggin; Ultimele zile din viața lui Isus. Ce s-a întâmplat cu adevărat, de Craig A. Evans – Nicholas Thomas Wright; Franciscani în zeghe. Auto/biografii şi alte texte, sub îngrijirea lui Iosif Diac.

 

Etica creștină din perspectiva persoanei

copertă carte ETICA CREȘTINĂ

copertă carte ETICA CREȘTINĂ

În concepția autorului, criza valorilor antropologice duce la o subînțelegere a persoanei, cu consecințe vizibile pe plan social. În cuvintele sale, „există mai multe opinii legate de criza antropologică actuală, pe care le-am identificat fără pretenția de a le epuiza în criza științelor umane, criza valorilor, slăbirea concepției despre Dumnezeu, care în mod inevitabil conduc la slăbirea concepției despre om”. În cartea de față, Etica creștină din perspectiva persoanei, părintele Bernardin Duma nu se limitează la analiza motivelor care au dus la criza valorilor, dar oferă și piste de lansare spre redescoperirea valorii persoanei în relație cu etica. Fără pretenția de a defini persoana, cartea de față indică diferiți parametri care ne ajută să înțelegem aspirațiile sale profunde, posibilitățile de a le realiza, totul cu plecare de la reevaluarea axei relaționale dintre Dumnezeu și om. În acest sens, o atenție deosebită este acordată și rolului femeilor în Biserica primară.

 

 

 

 

 

Israel în timpurile biblice. Instituții, sărbători, ceremonii, ritualuri

copertă carte ISRAEL ÎN TIMPURILE BIBLICE

copertă carte ISRAEL ÎN TIMPURILE BIBLICE

Mare cunoscător al ebraismului, Alberto Soggin expune în cartea de față originile Israelului și dezvoltarea acestuia în timpurile biblice, până la a doua revoltă împotriva romanilor din anii 143-132 î.C., descriind unele instituții, sărbători, ceremonii și ritualuri ce formează identitatea Israelului. Fiecare aspect al vieții religioase a lui Israel este examinat cu rigurozitate științifică, făcând apel la numeroase mărturii documentare. Carte schițează și unele elemente ale ebraismului modern, răspândit în lumea întreagă prin diaspore, dar în legătură cu patria mamă.

Din cuprins:

Opera istoriografică și deuteronomistă

Politeism în Israelul antic?

Sanctuarele. Templul din Ierusalim

Cultul și sacrificiile

Sărbătorile

Calendarul

(Pr. Cristian Clopoţel, traducător)

 

Ultimele zile din viața lui Isus. Ce s-a întâmplat cu adevărat

copertă carte ULTIMELE ZILE DIN VIAȚA LUI ISUS

copertă carte ULTIMELE ZILE DIN VIAȚA LUI ISUS

Această lucrare, îngrijită de doi dintre cei mai cunoscuți cercetători care au studiat tema existenței istorice a lui Isus, ne prezintă în cuvinte accesibile cele mai importante descoperiri ale istoriei și arheologiei despre moartea și învierea lui Isus. Craig. A. Evans și N. T. Right descriu, în mod sintetic și captivant, drama și semnificația copleșitoare a ultimelor zile ale lui Isus pe pământ.

Din cuprins:

Strigătul morții

Tăcerea mormântului

Surpriza învierii

(Pr. Cristian Clopoțel, traducător)

 

 

 

Franciscani în zeghe. Auto/biografii şi alte texte

copertă carte FRANCISCANI ÎN ZEGHE

copertă carte FRANCISCANI ÎN ZEGHE

Avându-l coordonator pe părintele Iosif Diac, prefațatori pe Ana Blandiana – Romulus Rusan și pe părintele Emilian Cătălin, cartea Franciscani în zeghe este o relatare despre „38 de fraţi, sau un episcop şi 37 de preoţi, ca o ceată de martiri ai credinţei”. Atitudinea ce îi caracterizează pe cei despre care se povestește este umilința și ascultarea, îmbinate în zbuciumul interior datorat dorinței lor de a tăinui cele suferite și ascultarea față de superiori care le-au cerut să pună în scris experiențele din închisorile regimului comunist. Printre cei care au citit mărturiile celor 38 de frați, Ana Blandiana și Romului Rusan îi descriu cu ajutorul zicalei lui Isus: „fericiți cei prigoniți pentru dreptate” (Mt 5,10), în timp ce părintele Emilian Cătălin îi descrie cu ajutorul proverbului atribuit lui Tertulian: „Sângele martirilor este sămânța creștinismului”. Dacă încercările de a-i descrie pe cei 38 de corifei ai credinței sunt la înălțimea autorilor amintiți, scurtele autobiografii prezente în cartea de față lasă o amprentă de neșters în istoria credinței creștine din țara noastră, oferind cititorilor o hrană spirituală deosebită.

 

Toate cele patru cărţi pot fi cumpărate de la Editura „Serafica”www.edituraserafica.ro.

 

Pr. Mihai Afrenţoae, OFMConv

Director general Editura Serafica

 

 

Etica creştină din perspectiva persoanei,

Bernadin Duma OFMConv., Ed. „Serafica”, 2015, ISBN 978-606-8092-98-0, 14×20 cm, 230 p., 21 lei

 

Israel în timpurile biblice. Instituții, sărbători, ceremonii, ritualuri,

Alberto Soggin, traducere de pr. Cristian Clopoţel OFMConv., Ed. „Serafica” 2015, ISBN 978-6068092959, 14×20 cm, 193 p., 16 lei

 

Ultimele zile din viaţa lui Isus. Ce s-a întâmplat cu adevărat,

Craig. A. Evans și N. T. Right, traducere de pr. Cristian Clopoţel OFMConv., Ed. „Serafica” 2015, ISBN 978-606-8092-96-6, 14×20 cm,105 p., 12 lei

 

Franciscani în zeghe. Auto/biografii şi alte texte,

Coordonator pr. Iosif Diac OFMConv., prefațatori Ana Blandiana – Romulus și Pr. Emilian Cătălin, Ed. „Serafica” 2015, ISBN 978-606-8092-99-7, 17×24, 246 p., 28 lei

Distribuie cu: