Loading...

Ecou de la pelerinajul antonian

Bucurie, rugăciune, sărbătoare, cântec. O noapte de veghe cu sfântul Anton de Padova în biserica noastră din str. Armoniei. Toate acestea s-au datorat prezenţei relicvei sfântului Anton, care a poposit şi la noi, în cadrul pelerinajului naţional, care a avut loc în mai multe biserici din ţara noastră. 

Relicva sfântului Anton de Padova

Distribuie cu:

Pelerinajul, am putea spune, chiar că este cel mai vechi act religios din istoria omenirii. Şi totuşi pelerinajul nu este o simplă expresie a credinţei, ci căutare plină de sens a lui Dumnezeu, care este izvorul deplin al credinţei.

Pelerin poate şi trebuie să fie orice creştin care caută adevărul lui Dumnezeu; el caută un „mediu sfânt”, aşa cum afirma Paolo Giuriati, în care fiinţa umană simte nevoia de a descoperi într-un mod mai evident prezenţa lui Dumnezeu. Scopul pelerinajului trebuie să devină cu necesitate îmbogăţirea vieţii spirituale a creştinului, schimbarea sinceră şi profundă a propriei vieţi şi îmbunătăţirea relaţiei dintre om şi Dumnezeu, între toţi creştinii, dar nu numai.

Printre numeroasele locuri de pelerinaj în care visăm să ajungem este şi Padova, pentru ca, cinstindu-l astfel pe sfântul Anton, să-l rugăm, încă şi încă o dată, să mijlocească la Dumnezeu pentru noi. Unii dintre noi au reuşit să meargă acolo, iar alţii nu. Dar de data aceasta distanţa dintre noi şi Padova a făcut-o sfântul Anton. Pentru cei care şi-au dorit să facă acest pelerinaj, le-a mai rămas de făcut doar drumul de acasă până la biserică. 

De aceea, în seara zilei de sâmbătă, 19 mai 2018, împreună cu un număr impresionant de credincioşi, am aşteptat sosirea relicvei marelui sfânt la Târgu Mureş, în biserica „Adormirea Maicii Domnului” de pe strada Armoniei.

Sfântul Anton de Padova este unul dintre sfinţii cei mai iubiţi şi cunoscuţi în întreaga lume. Toată lumea îl cunoaşte pe sfântul Anton şi vorbeşte de binefacerile pe care el le împarte acelora care aleargă la dânsul. Recunoaşte, de asemenea, că puterea acestui sfânt întrece, adesea, aşteptările evlavioşilor care îşi pun încrederea în el. Faima de făcător de minuni ce o avea, încă trăind pe pământ, i se cuvine şi azi, iar creştinătatea toată i-o acordă cu bucurie.

Clopotele bisericii, într-o solemnă cântare de triumf, de recunoştinţă, au anunţat sosirea Sfântului în biserica noastră, revenind după 14 ani, oferind posibilitatea numeroşilor săi cinstitori să-l întâlnească şi să-i ceară ajutorul şi mijlocirea, mai ales, pentru susţinerea şi ocrotirea familiei, astăzi mai încercată ca oricând.

Sfântul Anton însă este şi un strălucit model de sfinţenie creştinească. Virtuţile sale eroice au fost acelea ce l-au făcut atât de plăcut lui Dumnezeu şi au dat totdeauna putere deosebită rugăciunilor lui.

Credincioşii au dorit să atingă moaştele sfântului Anton, în care şi prin care s-a arătat prezenţa sfinţitoare a lui Dumnezeu într-un mod deosebit de intens, pentru ca el, creştinul, să-şi intensifice credinţa şi iubirea sa pentru Dumnezeu.

Au fost momente de rugăciune şi înaltă trăire spirituală: acte de pocăinţă pentru păcate, completate cu mărturisirea păcatelor la confesional, unde preoţii franciscani au ascultat spovezile multor credincioşi, motivaţi de o dorinţă puternică de a primi ajutorul lui Dumnezeu, spre a realiza o lucrare importantă sau a primi vindecarea suferinţelor trupeşti şi sufleteşti.

Acesta nu a fost un moment izolat prin care credincioşii cer mijlocirea sfântului Anton. În parohia noastră este o constantă devoţiune în cinstea sfântului Anton. În fiecare marţi, în biserica noastră se adună credincioşii pentru rugăciuni, cerând mijlocirea sfântului Anton prin devoţiunea celor 13 marţi şi novena Sfântului etc. Apelând la sfântul Anton, credincioşii îl consideră un prieten de nădejde, care le-a arătat ajutorul în îndeplinirea multor dorinţe. În număr mare, credincioşii au adus mulţumire lui Dumnezeu pentru binefacerile primite de la el.

Relicva a fost însoţită de pr. Daniel Fechetă, coordonatorul pelerinajului, pr. Cristian Blăjuţ, pr. Marcelin Amariei, pr. Dumitru Patraş, fr. Romeo Mateiaş, fr. Marius Sava, fr. Alexandru Alfred şi fr. Cristian Iştoc.

Mulţumim lui Dumnezeu pentru darul acestei zile, care, prin mijlocirea Mamei noastre cereşti şi a sfântului Anton de Padova, a revărsat asupra noastră belşug de har şi binecuvântare!

Mulţumim şi fraţilor franciscani minori conventuali din Provincia „Sfântul Iosif” din România. Domnul să-i răsplătească cu bogatele sale haruri!

Pr. Ioan Fărcaş (Târgu Mureş)

  [ *** ]

Material apărut în ediția tipărită a revistei Mesagerul Sfântului Anton (XXV, nr. 149, iulie-august 2018). Revista se găsește și on-line la adresa: www.mesagerulsfantulanton.com.

Distribuie cu: