Loading...

Dumnezeul meu și totul meu

Cu toate greutățile apărute în urma extinderii Ordinului Minor și cu toate durerile provocate de boală, Francisc a fost plin de o reală și desăvârșită bucurie, putând să se gândească la propria moarte, astfel: „Bine-ai venit, sora mea, moarte!”, așa cum i-a și spus medicului care îl înștiința despre apropiatul sfârșit. Conștient de starea sa, Francisc a cerut să fie dus de la Verna la Assisi: își dorea să-și sfârșească zilele acolo unde Domnul îl chemase la o nouă viață, lângă biserica de la Porțiuncula, pe care o iubise atât de mult cât timp a fost în viață și care ajunsese de acum inima Ordinului său.

Întâlnirea lui Francisc cu „sora moarte”. Dumnezeul meu, totul meu... până la sfârșit

Distribuie cu:

Cu câteva zile înainte să moară, și-a chemat frații, s-a dezbrăcat de haina sărăcăcioasă și s-a întins, gol, pe pământul gol, acoperindu-și coasta străpunsă cu mâna rănită. Le-a spus fraților: „Eu mi-am făcut partea, pe a voastră să v-o învețe Cristos”. Fratele guardian a venit de îndată la el și i-a dat o haină cu care să se acopere, spunând că este doar cu împrumut; sfântul a acceptat și s-a îmbrăcat din nou, fericit să poată muri cu totul statornic sărăciei sale, fără să aibă nici măcar haina cu care se îmbrăca. La fel ca în ziua tinereții sale când se dezbrăcase în fața tatălui său și a episcopului.

Încă o dată, înainte să moară, i-a chemat pe frați și i-a învățat cu stăruință să-l iubească pe Dumnezeu, îndemnându-i mai ales la iubirea fraternă, la ascultarea față de Biserică și la statornicia față de sfânta sărăcie. A dorit apoi să facă un gest drag lui: și-a întins mâinile spre frați, având brațele sub forma crucii, și i-a binecuvântat pe toți, atât pe cei prezenți cât și pe cei absenți, în numele Domnului răstignit.

A cerut apoi să i se aducă sfânta Evanghelie, Evanghelie care îi arătase cum să trăiască, care îi marcase gesturile, până și trupul său, și a cerut să i se citească fragmentul din Evanghelia după Ioan, unde se relatează despre Ultima Cină a Domnului, despre cuvântările Domnului adresate ucenicilor, despre patima și moartea sa. Și încă o dată, cuvântul Evangheliei s-a împlinit în viața lui Francisc, care a murit asemenea lui Isus, străpuns de aceleași răni, ascultător față de Tatăl până la sfârșit.

* * *

Material apărut pe www.assisiofm.it

Distribuie cu: