Loading...

Duminică, 3 februarie 2019, a IV-a din Timpul de peste an – Anul C

Luca 4,21-30
A început apoi să le vorbească: “Astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta pe care ați ascultat-o cu urechile voastre”. Toți dădeau mărturie în favoarea lui și se mirau de cuvintele pline de har care ieșeau din gura lui și spuneau: “Nu este acesta fiul lui Iosif?” Dar el le-a spus: “Fără îndoială îmi veți zice parabola aceasta: “Doctore, vindecă-te pe tine însuți! Ceea ce am auzit că s-a întâmplat în Cafarnaum, fă și aici, în patria ta”. Adevăr vă spun că nici un profet nu este acceptat în patria sa și adevărat vă spun că multe văduve erau în Israel în zilele lui Ilie, când cerul a fost închis timp de trei ani și șase luni, încât s-a făcut mare foamete pe tot pământul, dar Ilie nu a fost trimis la nici una dintre ele, ci doar la o femeie văduvă din Sarepta Sidonului. Şi mulți leproși erau în Israel pe timpul profetului Elizeu, dar nimeni dintre ei n-a fost curățat decât doar Naaman Sirianul”. Auzind acestea, toți cei din sinagogă s-au umplut de mânie. Sculându-se, l-au scos afară din cetate și l-au dus pe buza prăpastiei de pe colina pe care era construită cetatea lor ca să-l arunce de acolo. Însă el, trecând prin mijlocul lor, a plecat de acolo.

 

Comentariu
Pe tot parcursul istoriei mântuirii Dumnezeu și-a manifestat în mod constant dragostea și milostivirea prin profeții vechiului Testament chemați în timpuri precise să prezinte poporului planul de răscumpărare  al omului, angajat în realizarea propriului ”destin”. S-au învrednicit să fie purtătorii Cuvântului divin, să mențină credința în popor, arătând faptele minunate pe care Dumnezeu le săvârșea în mijlocul lor. Misiunea lor s-a încheiat astăzi! Astăzi când auziți glasul Domnului, nu vă împietriți inimile voastre (cf. Ps 95,8).

Astăzi indică momentul prezent, timpul mesianic s-a împlinit. ”Astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta pe care ați ascultat-o cu urechile voastre”. Astăzi ne vorbește profetul prin excelență, Cristos cel prin care Dumnezeu ne-a adus mântuirea, ne-a spus totul și ne-a dăruit totul. Fragmentul evanghelic, nu prezintă o dispută între Isus și consătenii Săi, dar reacția plină de mânie a celor prezenți în sinagogă la cuvintele pline de înțelepciune și har care ieșeau din gura lui Isus. Aceste reacții virulente, prevestesc sfârșitul tragic al vieții lui Isus.

De ce nu este bine primit niciun profet în patria sa? Pentru că are curajul să prezinte adevărul, pentru că nu măgulește pe nimeni și predică fără teamă voința lui Dumnezeu. Putem da un răspuns dacă înțelegem bine sensul unei alte întrebări: “Nu este el oare fiul lui Iosif?” Cu alte cuvinte: “Cum poate cineva căruia îi cunoaștem familia, să își aroge titlul de Mesia, de salvator și mântuitor al nostru? Locuitorii Nazaretului nu au putut accepta ca unul dintre ei să fie Mântuitorul vestit de profeți pentru că îi cunoșteau familia. Acest fapt exprimă o atitudine de obtuzitate a oamenilor în a înțelege că astăzi s-a împlinit Scriptura. Cristos proclamă mântuirea definitivă în care se împlinesc toate profețiile, iar din partea consătenilor Săi primește refuz, stârnește un val puternic de furie, încât au plănuit să-L omoare. Nu s-au simțit deloc onorați cu predica lui Isus, ar fi dorit să facă fapte minunate precum la Cafarnaum.

Cristos este adevăratul medic sufletesc, El anunță un adevăr invariabil prin Vestea cea Bună adusă săracilor, prin eliberarea prizonierilor, prin jertfa Sa mântuitoare care va reprezenta culmea iubirii Sale pentru întreaga omenire incapabilă să citească semnele timpului si să primească împărăția lui Dumnezeu.

Astăzi să mulțumim lui Dumnezeu pentru răscumpărarea adusă, pentru că prin lumina Duhului Sfânt am acceptat împlinirea tuturor profețiilor în Cristos. Suntem creștini ai timpurilor prezente, cu numeroase provocări, uneori lipsiți de luciditate în slujirea adevărului, dar ancorați mereu în credință și dornici de a-L descoperi pe Dumnezeu. Biserica din care facem parte continuă latura profetică a lui Cristos, însă nicio profeție nu aduce rod dacă nu este însuflețită de ascultare, iubire și comuniune.

Prin Botez și tu ai primit acest dar profetic de a mărturisi dragostea lui Dumnezeu revărsată în tine prin Duhul Sfânt. Acest fapt trebuie să te facă mai conștient de valoarea împlinirii profețiilor în Cristos, dar și de necesitatea de a fi profet al timpului tău, indiferent de starea ta socială sau de ambientul în care trăiești.

 

Din Izvoarele Franciscane
FF 1978: Când după aceea a trebuit să aleagă pentru mântuirea neamului omenesc, unii martori ai predicării și vieții sale, nu a ales dintre cei bogați, dar niște pescari săraci pentru a arăta prin aceasta stima față de oamenii simplii preferații lui Cristos. În cele din urmă, pentru ca tuturor să le fie cunoscută bunătatea Ta, maiestatea, puterea și demnitatea și a apărut că tu ești prima dintre toate virtuțile și nicio virtute nu există fără tine, iar domnia ta nu este din această lume, dar a cerului, rămâneți uniți cu Împăratul slavei, când toți aceea pe care îi alesese și îi iubea, învinși de teamă, l-au abandonat. Dar tu mireasă fidelă și iubitoare nici măcar pentru o clipă nu te-ai îndepărtat de El, ba dimpotrivă te uneai mai mult cu El, când îl vedeai disprețuit de toți.

 

Distribuie cu: