Loading...

Duminică, 18 august 2019, a XX-a din Timpul de peste an – Anul C

Luca 12,49-53
În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: „Foc am venit să arunc pe pământ și ce altceva vreau decât să se aprindă! Am să fiu botezat cu un botez și cât sunt de preocupat până se va împlini! Credeți că am venit să aduc pace pe pământ? Nicidecum, vă spun, ci dezbinare. Căci, de acum înainte, cinci dintr-o casă vor fi dezbinați: trei împotriva a doi și doi împotriva a trei. Vor fi dezbinați tatăl împotriva fiului și fiul împotriva tatălui; mama împotriva fiicei și fiica împotriva mamei; soacra împotriva nurorii sale și nora împotriva soacrei”.

 

Comentariu
Textul evanghelic continuă cu o serie de enunțuri cu conținut diferit. Tonul este apocaliptic și introduce în mod vizibil ideea de judecată, de divizare internă. În primele versete, atenția este pusă asupra persoanei lui Isus, subliniind importanța eshatologică a misiunii sale. În toate culturile lumii focul este asociat purificării de întinările pământului. Focul este simbolul cuvântului lui Dumnezeu pronunțat de profet (Ier 5,14; 23,29; Sir 48,1). El ar putea apoi să se refere la predicarea lui Isus destinată să dea roade mari. Sau focul putea fi văzut în raport cu versetele următoare, ca factor de divizare în cadrul familiei. Totuși, acest lucru nu este posibil, deoarece v. 49 a fost adăugat la următoarele doar mai târziu. Focul ar putea fi înțeles și ca împlinirea profeției lui Simeon: Isus va fi un semn de contradicție. Focul este de asemenea, un simbol al judecății divine purificatoare (Is 66,15; Ez 38,22; 39,1; Ps 66,12 etc.). În acest caz, Isus și-ar concepe trimiterea în legătură cu judecata iminentă a lui Dumnezeu și s-ar plasa în așteptarea acestui eveniment. Decizia personală în urmarea lui Cristos aduce cu sine o divizare în familii, un semn apocaliptic, dar și o conștientizare că alegerea Evangheliei aduce persecuție cu ea.Am să fiu botezat cu un botez și cât sunt de preocupat până se va împlini! În acest verset, Isus vorbește despre un botez pe care trebuie să-l primească. La ce se referă? Aici întâlnim figura etimologică ”pentru a fi botezat cu un botez”, ca o aluzie la moartea lui Isus. Folosirea sensului figurativ al verbului baptizein (forma intensivă de baptein), ”cufundarea” ”scufundarea”, este întâlnită în literatura greacă profană în diferite moduri: fiind confundată cu sensul de somn, nenorocire … și apare o singură dată în Biblie: este 21,4 (versiunea celor șaptezeci). Imaginea de a fi copleșit de suferință, precum și de emoție este mai frecventă în vechiul Testament, dar nu este însoțită de ideea botezului. Isus privește cu supărare pasiunea sa, ca o ființă scufundată de valurile suferinței.În acest fel Luca, are ocazia să le amintească cititorilor că Isus se îndreaptă spre Ierusalim, spre moarte, plasează botezul, adică moartea lui Isus, ca condiție preliminară la focul pe care Isus îl va aduce pe pământ. Acest foc pentru Luca nu mai este judecata divină, ci Duhul Sfânt pe care îl va comunica Isus înviat. Evanghelistul scrie aceste versete în perspectiva mântuirii aduse de Isus, dar, ca și Isus, discipolii vor trebui să treacă și ei prin suferință: asta reamintește Luca în versetele următoare. Crezi că am venit să aduc pacea pe pământ? Nu, vă spun, dar diviziunea. Această afirmație a lui Isus este neconformă:  nu venise el să inaugureze pacea între oameni? Cu siguranță, Isus a deschis oamenilor care au primit mesajul său o nouă relație cu Dumnezeu și cu ei înșiși; viitorul viitorului lui Dumnezeu se va împlini pe deplin într-o umanitate de pace. În același timp, însă, anunțarea lui Isus are loc într-o lume în care există răul, respingerea, ura. Și tocmai acceptarea sau nu a cuvântului său va provoca separații inevitabile între oameni. Misiunea lui Mesia nu este de a transforma inima oamenilor cu o baghetă magică.Provocarea lui Cristos este prezentă și astăzi în situațiile cotidiene pe care le trăim. Inevitabil luăm parte zilnic la situații de conflict. Se vorbește despre conflicte mondiale între națiuni, lovituri de Stat, conflicte inter-umane, drame sângeroase, tensiuni familiare. și….ne întrebăm de unde vine nevoia de violență, este ceva cu care ne naștem în ADN sau sunt situații de precipitare? Cristos ne spune astăzi prin gura evanghelistului Luca, că aceste situații de neînțelegere pot fi provocate de însuși mesajul evangheliei, un mesaj tranșant care reprezintă voința lui Dumnezeu și nu a oamenilor, iar din cauza acestui cuvânt pot apărea conflicte, pentru că gândurile lui Dumnezeu nu sunt gândurile oamenilor!

 

Din Izvoarele Franciscane
FF 583: Prin grija Providenței dumnezeiești, slujitorul și prietenul Celui Preaînalt s-a numit Francisc, pentru ca prin originalitatea și noutatea sa, faima misiunii sale să se răspândească mai ușor în toată lumea. Mama lui îl numise Ioan, când, renăscând din apă și din Duhul Sfânt, din fiu al mâniei a devenit fiu al harului.

 

Distribuie cu: