Loading...

Duminică, 16 iunie 2019, Preasfânta Treime – Anul C

Ioan 16,12-15
Mai am multe să vă spun, dar acum nu le puteți purta. Însă, când va veni el, Duhul adevărului vă va călăuzi în tot adevărul, căci nu va vorbi de la sine, ci va spune ceea ce va auzi și vă va vesti lucrurile viitoare. El mă va glorifica pe mine pentru că dintr-al meu va lua și vă va vesti vouă. Toate câte le are Tatăl sunt ale mele; de aceea v-am spus că ia dintr-al meu și vă va vesti.

 

Comentariu
Textul evanghelic prezentat de Ioan, relatează cuvintele lui Isus rostite în fața ucenicilor săi, înainte de plecare Sa din această lume realizată prin pătimirea, moartea și învierea glorioasă. Sunt cuvinte de adio, pline de încărcătură spirituală, dar în mod cu totul aparte sunt cuvinte revelatoare despre relația de comuniune perfectă din Sfânta Treime. Deși ucenicii au fost mereu alături de învățătorul și maestrul lor, starea lor interioară era profund marcată de cele întâmplate și auzite. La auzul celor relatate, incertitudinea le cuprindea întreaga ființă, mintea, inima și sufletul. Pătimirea și moartea lui Isus nu fac parte dintr-un plan implacabil și veșnic, dar în mod vădit sunt reflexia iubirii dumnezeiești față de propria creatură. Cuvintele lui Isus sunt pline de mângâiere și de speranță în vederea lucrurilor viitoare care vor fi revelate de Dumnezeu prin Duhul Sfânt cel iubitor și de viață dătător. Le spune ucenicilor că tot ce va urma, este voința Tatălui, iar această dramă pe care o va trăi în propria sa persoană, va fi izvor de mântuire veșnică pentru toți oamenii. La rândul lor și ucenicii vor fi părtași la pătimirea, moartea și învierea Sa glorioasă și vor deveni mărturisitori ai lui Dumnezeu prin sacrificiul vieții lor proprii.

Deși textul este scurt, prezența Sfintei Treimi este evidentă, iar relația de comuniune dintre cele trei persoane sfinte marchează ireversibil viața și conștiința auditoriului. ”Mai am multe să vă spun dar acum nu le puteți purta” Această expresie a lui Isus, indică faptul că revelarea Sfintei Treimi se face progresiv, în măsura colaborării cu harul primit, pentru că de acum Duhul Sfânt Mângâietorul îi va însoți și îi va călăuzi în tot adevărul. Plecarea lui Isus din această lume nu va fi o despărțire definitivă, ci una care va revărsă asupra ucenicilor și a tuturor oamenilor plinătatea adevărului conținut în totalitate în comuniunea Sfintei Treimi. Tatăl îl va glorifica pe Fiul în Duhul Sfânt, iar adevărul Său este veșnic. Este așadar necesar ca Dumnezeu să aibă o comuniune de sine ca principiu de viață, fericire, frumos și adevăr. Această comuniune dumnezeiască este principiul vieții și a tot ce există. Isus, prezent în mijlocul ucenicilor, este dovada supremă a carității față de întreaga omenire, deoarece Dumnezeu l-a Trimis pe Fiul său în lume, ca lumea să fie mântuită prin el.

În încercarea continuă și progresivă a creștinului de a înțelege aritmetic comuniunea din Sfânta Treime, omul va pătrunde acest mister doar prin credință. Dumnezeu nu este limitat de nimeni și de nimic, este nemărginit, El este în cer pe pământ și în tot locul, acționează distinct prin cele trei persoane divină în perfectă unitate și sunt un singur Dumnezeu. În Dumnezeu trăim, ne mișcăm și suntem. A încerca să demonstrăm adevărurile de credință după metodologii științifice și raționale, ar fi o pierdere evidentă de timp. Putem demonstra doar că adevărurile nu sunt iraționale și prin urmare credința pe care o purtăm nu este absurdă. Dumnezeu este iubire, iar iubirea este o realitate atât de evidentă că nu mai are nevoie de niciun fel de demonstrație. Iubirea dintre cele trei persoane dumnezeiești constituie obiectul credinței noastre, iubire revărsată în viața noastră prin  Duhul Sfânt cel de iubitor și de viață dătător. Comuniunea din sânul Preasfintei Treimi și caritatea lui Dumnezeu, constituie adevăratul viitor al omenirii, pentru că Dumnezeu l-a trimis pe Fiul său în lume, ca toți oamenii și ajungă la mântuire prin el, l-a trimis pe Duhul Sfânt cu puterea sa de sfințire și călăuzire. Într-o unitate perfectă, Sfânta Treime conduce pe toți oamenii la mântuire și revarsă din plin darul binecuvântării asupra tuturor celor care cu credință invoca ajutorul Sfintei Treimi. Toate acțiunile noastre să fie spre lauda și preamărirea Sfintei Treimi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin

 

Din Izvoarele Franciscane
FF 55: Cu acest îndemn, dar și cu altele asemănătoare, îi încuraja pe frați după cum vor considera oportun să anunțe binecuvântarea lui Dumnezeu: Cu teamă și onoare, lăudați și binecuvântați, mulțumiți și adorați-l pe Dumnezeu cel atotputernic în Preasfânta Treime și în unitate, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, creatorul tuturor lucrurilor. Faceți penitență , aduceți fructe demne de laudă, deoarece curând vom muri. Dați și vi se va da, iertați și vi se va ierta. Și dacă nu iertați ofensele oamenilor, Dumnezeu nu vă va ierta păcatele voastre. Mărturisiți-vă toate păcatele. Fericiți cei care mor făcând penitență, deoarece vor merge în împărăția cerurilor. Vai de cei care mor în păcate (fără să facă penitență), deoarece vor fi fii celui Rău, ai cărui fapte le săvârșesc, și vor merge în focul cel veșnic. Fiți atenți și feriți-vă să săvârșiți răul, căutați să perseverați în bine până la sfârșit.

 

Distribuie cu: