Loading...

Duminică, 1 ianuarie 2023, Sf. Maria, Născătoare de Dumnezeu – Anul A

Luca 2,1-17
Magii au plecat, deci, în grabă şi i-au găsit pe Maria, pe Iosif şi copilul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au făcut cunoscut cuvântul care le fusese spus despre acest copil. Toţi cei care auzeau se mirau de cele spuse lor de către păstori. Maria însă păstra toate aceste cuvinte, meditându-le în inima ei. Apoi păstorii s-au întors glorificându-l şi lăudându-l pe Dumnezeu pentru tot ce au auzit şi au văzut, după cum le-a fost spus. Când s-au împlinit cele opt zile pentru circumciderea lui, i s-a pus numele Isus, aşa cum a fost numit de înger mai înainte de a fi fost zămislit.

 

Comentariu
În Ziua de Anul Nou Biserica este invitată să o celebreze solemn pe Maica Domnului, pentru că ea, prin păstrarea și meditarea în inima ei a tuturor cuvintelor auzite, devine exemplu viu de femeie de bunăvoință. Maria este prima care acceptă în credință voința Domnului, exprimată de preoții VT, de îngerii și de oastea cerească ai NT și, în cele din urmă, de păstori, cu privire la binecuvântarea și pacea pe care Domnul însuși a voit să le reverse asupra poporului.

Când s-au întâmplat acestea, adică împlinirea voinței Domnului cu privire la binecuvântarea și pacea puse asupra poporului sau trecerea de la VT la NT? Răspunsul îl găsim în Gal 4,4-7:

Dar când a venit împlinirea timpului, Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul său, născut din femeie, născut sub Lege, ca să-i răscumpere pe cei care sunt sub Lege ca să primim înfierea. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu l-a trimis pe Duhul Fiului său în inimile noastre, care strigă: «Abba, Tată!». Așa încât nu mai ești sclav, ci fiu; iar dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu.

Avem de a face cu o împlinire a timpului, stabilită de Domnul însuși, împlinire realizată odată cu Nașterea lui Isus, a cărei Mamă o sărbătorim în mod deosebit astăzi, în Ziua de Anul Nou.

Maria este Mama lui Isus, deci este Mama care i-a dat naștere lui Isus, pe care, așa cum spune textul nostru de astăzi, „Când s-au împlinit cele opt zile pentru circumciderea lui, i s-a pus numele Isus, așa cum a fost numit de înger mai înainte de a fi fost zămislit” (Lc 2,21).

Pentru înțelegerea rolului de Mamă a Mariei, e nevoie să recurgem la textul în greacă, mai ales acolo unde noi am tradus: „înainte de a fi fost zămislit”. Expresia în greacă este ’en tē koilia = „în uter, în sânul matern”. Maria l-a purtat fizic în sânul ei pe cel care avea să primească Numele Isus care înseamnă Mântuitorul. Acest detaliu este deosebit de important, întrucât clarifică maternitatea Mariei. Nu este vorba despre ceva abstract sau ideal, așa cum afirmau diferite secte din primele veacuri ale Bisericii, ci despre ceva concret, despre Cuvântul purtat de Maria în sânul ei, Cuvânt rostit mai întâi de înger care i-a spus:

Nu te teme, Marie, pentru că ai aflat har la Dumnezeu! Vei zămisli şi vei naște un fiu şi-l vei numi Isus. Acesta va fi mare: va fi numit Fiul Celui Preaînalt şi Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său; şi va domni peste casa lui Iacob pe veci, iar domnia lui nu va avea sfârşit (Lc 1,30-33).

Cuvântul rostit de înger a fost însoțit de Duhul Sfânt și de puterea celui Preaînalt, după cum este relatat în Lc 1,35: „Duhul Sfânt va veni asupra ta şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; de aceea, sfântul care se va naşte va fi numit Fiul lui Dumnezeu”. Însă acest Cuvânt a avut nevoie de încuviințarea Mariei pentru a deveni Isus, după cum relatează atât de frumos Lc 1,38: „Atunci, Maria a spus: «Iată, slujitoarea Domnului: fie mie după cuvântul tău!”. Şi îngerul a plecat de la ea»”.

Din acel moment, Maria a devenit Maica Domnului, credință stabilită solemn de către Conciliul ecumenic de la Efes, în 431, când s-a stabilit, pe baza revelației biblice, că Maria este Theotokos, Născătoare de Dumnezeu. Este o credință comună a bisericilor creștine de Occident și de Orient.

Doar cine îl acceptă pe Isus în credință, așa cum Maria a acceptat Cuvântul îngerului și l-a meditat în inima ei, zămislindu-l și născându-l pe Fiul lui Dumnezeu, va deveni om/femeie de bunăvoință și se va bucura de darurile promise de Dumnezeu la început de An Nou.

În timp ce celebrăm Anul Nou și Ziua Mondială a Păcii, celebrăm și solemnitatea Mamei Domnului, Născătoarea de Dumnezeu. Ea este și mama noastră care vrea să ne atragă la ea, spre a-i imita exemplul, adică să păstrăm și să medităm în inima noastră cuvintele Domnului, prin care Domnul însuși ne învăluie cu binecuvântarea și pace sa.

Cu această binecuvântare vă binecuvântez și eu, slujitorul Domnului, în Ziua de Anul Nou 2023, zi în care celebrăm solemnitatea Maicii Domnului și Ziua Mondială a Păcii:
Domnul să te binecuvânteze și să te ocrotească!
Domnul să facă să strălucească fața lui asupra ta și să îți fie binevoitor!
Domnul să-și înalțe fața senină asupra ta și să-ți dăruiască pacea!

*

Distribuie cu: