Loading...

Cum a apărut salutul Pace și Bine, un itinerar simbolic

Primul salut despre care stă scris în Izvoarele Franciscane este „Domnul să-ți dăruiască pace”.

Pace și Bine, un itinerar simbolic.

Distribuie cu:

Mulți sunt cei care cer o explicație vizavi de salutul franciscan „Pace și bine!”. Ceea ce vă propun este un scurt posibil itinerar al dezvoltării acestui salut. Prima experiență franciscană ne relatează, în „Legenda celor trei însoțitori” din Izvoarele franciscane, cum un om, un necunoscut cetățean al orașului Assisi, folosea pe străzile orașului și ale satelor salutul de „pace și bine”.

Ulterior, îi revine lui Poggio Bustone să evoce două episoade, transmise pe cale orală; anume, primul episod este istorioara potrivit căreia Francisc mergând pe străzile orașului, de-a lungul și de-a latul, le străbătea într-o liniște deplină. Pentru Sfânt era suficientă doar mărturia. Apoi, tot Poggio Bustone ne relatează cum Francisc, întâlnind poporul rostea salutul următor: „Bună ziua, minunat popor!”. Despre aceste două aspecte avea să dea mărturie și Luca Walding prin anii 1600.

Primul salut despre care stă scris în Izvoarele Franciscane este „Domnul să-ți dăruiască pacea!”, adică propriu-zis în scrieri și, în deosebi, într-una dintre cele mai importante: Testamentul său, acolo unde Francisc mărturisește că „Domnul mi-a revelat că ar trebui să rostim acest salut”. Aceasta este prima și cea mai importantă dovadă vizavi de pace. Un alt fragment care ar putea să ne ajute în explicarea salutului „pace și bine” este legat de Carta lui Francisc, păstrată la Assisi, acolo unde este consemnată binecuvântarea dată de Francisc fratelui Leon, text din care răzbate iar cuvântul „pace”: „Domnul să-și îndrepte privirea spre tine și să-ți dăruiască pacea sa!”

Apoi găsim mărturisirea lui Francisc adresată lui Dumnezeu: „Tu ești binele, supremul bine!”, din care răzbate cuvântul „bine”. Prin urmare, putem afirma că pacea este ceea ce le oferim fraților prin binele pe care Dumnezeu îl reprezintă pentru noi. Și numai atunci când Dumnezeu este un bine pentru noi putem fi instrumente de pace. Închei folosindu-mă de cuvintele papei Benedict la XIV-lea din octombrie 2005: „Cu toții avem un suflet puțin franciscan”.

(traducere din limba italiană de fr. Carol-Daniel Sabău)

***

Material apărut pe www.sanfrancescopatronoditalia.it

Distribuie cu: