Loading...

Cristos a înviat! Aleluia! Aleluia!

Distribuie cu:

Cristos a Înviat! Aleluia! Aleluia!

Cristos a Înviat! Aleluia! Aleluia!

 

Vestea Învierii lui Cristos a străbătut milenii și veacuri, ajungând la noi an de an, duminică de duminică și la fiecare celebrare a Sfintei Liturghii, Aducere de mulțumire – Euharistie. Învierea lui Isus Nazarineanul este un eveniment, este și un mister, este Misterul credinței noastre creștine și este bucurie, întrucât El este Mântuitorul și mântuirea noastră. Bucuria cerută nu poate fi impusă, ea izvorând din constatarea cu uimire mereu nouă că nu tristețea, suferința, persecuțiile și moartea au ultimul cuvânt, ci fericirea, Învierea și Viața.

Sărbătoarea se îmbogățește spontan și cu recunoștința față de cei care au păstrat flacăra credinței prin vitregiile timpului și, cu prețul uriașelor lor sacrificii, ne-au transmis și ne-au împărtășit din bucuria și speranța lor. Trecerea tainică și silențioasă de la moarte la viață din dimineața Paștelui este și trecerea de la moarte la viața cea nouă a Provinciei, renăscută după căderea regimului comunist. Un mare sentiment de gratitudine ne cuprinde la gândul că darul mântuirii adus de Învierea lui Isus și jertfa celor care ne-au precedat în credință ne-au făcut posibilă celebrarea acestui An Jubiliar al Provinciei.

Cu bucurie ne îndreptăm privirea recunoscătoare către misionarii care au vestit bucuria Învierii pe plaiurile noastre de-a lungul secolelor, către toți frații Provinciei din întreaga sa istorie de 120 de ani și către toate persoanele consacrate care au lucrat și lucrează în via Domnului.
Să păstrăm tezaurul credinței și să ne angajăm cu toată dăruirea pentru a duce mai departe Vestea cea bună a Învierii.

Sărbătoare binecuvântată!

Fr. Emilian Cătălin OFMConv.
Ministru provincial

Distribuie cu: