Loading...

Concurs de admitere la ITRCF

Facultatea de Teologie Pastorală din cadrul Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman anunță că în perioada 15-18 iulie 2020 va avea loc prima sesiune de admitere pentru anul academic 2020-2021.

Concurs de admitere la Facultatea de Teologie Pastorală din cadrul Institutului Teologic Franciscan din Roman

Distribuie cu:

Considerații generale
Admiterea la Facultatea de Teologie pastorală, din cadrul ITRCF Roman, se organizează pentru ciclul de studii universitare de licență, pe domeniul de studiu TEOLOGIE, care este acreditat conform legii, la programul de studii legal înființat în cadrul facultății. Cifra maximă de școlarizare aprobată prin acreditarea ARACIS este de 25 locuri pentru licență, specializarea Teologie romano-catolică pastorală.

Media generală obținută de candidați la concurs este valabilă pentru stabilirea ordinii de clasificare, la specializarea la care aceștia au candidat. Admiterea la ciclul de licență se face susținând următoarele probe:

 Probă orală de cunoștințe religioase (Teologie Pastorală)

Media de admitere:
– 40% proba orală la „Teologie Dogmatică”; din Catehismul Bisericii Catolice și din YOUCAT (Editura „Sapientia”, 2012).
– 60% Media examenului de bacalaureat.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:
– diploma de Bacalaureat obținută în România și Foaia matricolă a anilor de liceu, în original, sau Atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D;
– original* și copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/pașaport (candidați UE, SEE și Elveția);
– original* și copie după certificat de naștere;
– adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, în care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice, și care sunt acestea, dacă este cazul);
– în cazul studenților/absolvenților de la alte facultăți: adeverință din care să rezulte numărul de semestre și cursuri finalizate cu examen;
– 2 fotografii color tip legitimație (2/2,5);
– certificatul de botez;
– dosar plic.

(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

Calendarul concursului de admitere 2020
Concursul de  admitere în învățământul superior la Facultatea de  Teologie  Pastorală a ITRCF din Roman se organizează în doua sesiuni:

Sesiunea de vară:
– 15-18 iulie 2020, între 9,00 – 15,00, înscrierea la sediul Facultății de Teologie;
– 20 iulie 2020, concurs de admitere licență;
– 21 iulie 2020, afișarea rezultatelor;
– 23 iulie 2020, contestații;
– 24 iulie 2020, afișarea rezultatelor la contestații.

Sesiunea de toamnă:
– 17-19 septembrie 2020, între orele 9,00-14,00 înscrirea la sediul Facultății de Teologie;
– 21 septembrie 2020, concurs de admitere licență;
– 22 septembrie 2020, afișarea rezultatelor;
– 24 septembrie 2020, contestații;
– 25 septembrie 2020, afișarea rezultatelor la contestații și confirmarea locurilor prin completarea contractului de școlarizare;
– 25 septembrie 2020, rezultate finale.

* * *

Mai multe informații suplimentare se pot obține de la Secretariatul  Facultății: e-mail: secretariat.itrcf@gmail.com; tel: 0233/731002; http:/www.itrcf.ofmconv.ro 
Toate dosarele se depun la Secretariatul  Facultății de Teologie Pastorală, str. Ștefan cel Mare, 268/B, 611040- Roman (NT).

  Secretar,                                                                                              Decan,

Pr. Francisc Ghervase                                                         Pr. lect.univ. Bernadin Duma   

 

Album Foto:

Distribuie cu: