Loading...

Cinci cărți noi la Editura Serafica

La Editura Serafica au văzut lumina tiparului următoarele cărți: „Luna martie dedicată Sfântului Iosif”, text Pr. Tarcisio Stramare, o.s.j., trad. Pr. Eugen Blăjuț jr., OFMConv.; „Sfântul Iosif. Purtătorul de grijă al lui Isus”, text Tullio Locatelli, trad. Pr. Iosif Diac, OFMConv.; Examen de conștiință pentru o spovadă bună”, editor: Pr. Adrian Măgdici, OFMConv; „Peștera laptelui. Mearat Hehalav”, text Agapie Gina; „Maximilian Kolbe. Calea lăuntrică”, de Zdzislaw Josef Kijas, trad. Pr. Eugen Blăjuț jr., OFMConv.

Cinci cărți noi la Editura Serafica

Distribuie cu:

Luna martie dedicată Sfântului Iosif” , de Pr. Tarcisio Stramare o.s.j. , trad.: Pr. Eugen Blăjuț, OFMConv.
Cartea apare în format 11×16.5 cm, are 168 de pagini și poate fi procurată de la Librăria „Sfântul Anton de Padova” din Roman (sau on-line www.serafica.ro), precum și de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 10 lei.

La editura Serafica a văzut lumina tiparului cartea „Luna Martie dedicată Sfântului Iosif”, autor Tarcisio Stamare. În contextul în care anul acesta a fost declarat de către Papa Francisc Anul Sfântului Iosif, noul volum apărut reprezintă un mijloc excelent de introducere a cititorilor și cinstitorilor Sfântului Iosif în teologia și spiritualitatea sa.

Încă de la început, autorul își face cunoscută intenția de a separa imaginea de „pioasă prezență” a sfântului Iosif în cadrul unor devoțiuni populare, de rolul crucial pe care acesta l-a avut în misterul Întrupării și Răscumpărării. Fiecare capitol reprezintă o zi din luna martie, în care cititorii sunt invitați să mediteze și să descopere adevărata figură și misiune a sfântului Iosif în istoria mântuirii, în relație cu Isus și Biserica.

Puținele amănunte pe care le oferă evangheliile cu privire la viața și rolul sfântului Iosif sunt suficiente pentru autor ca să-l plaseze, ca importanță în ordinea devoțiunilor, imediat după Isus și Sfânta Fecioară Maria, dar înaintea tuturor sfinților și patriarhilor.

Fiecare meditație este însoțită de o mărturie (din istoria cultului sfântului Iosif sau din viața sfinților care s-au remarcat și au promovat devoțiunile față de el), un fioretti (pasaj biblic ce ghidează meditația) și o iaculatorie – invocație scurtă prin care se cere ajutorul său harul lui Dumnezeu. Nu puteau lipsi din aceste pagini devoțiunile populare, cum ar fi Durerile și Bucuriile Sfântului Iosif, Litania Sfântului Iosif sau Bucură-te, Iosife.

Concluzia acestei cărți este edificatoare: deși este o prezență discretă în evanghelii, devoțiunile și cultul sfântului Iosif trebuie sa aibă o importanță demnă de cel considerat ca fiind omul apropiat cel mai mult posibil de Isus.

* * *

Sfântul Iosif. Purtătorul de grijă al lui Isus”, de Pr. Tullio Locatelli; trad.: Pr. Iosif Diac, OFMConv.
Cartea apare în format 11×16.5 cm, are 168 de pagini color și poate fi procurată de la Librăria „Sfântul Anton de Padova” din Roman (sau on-line www.serafica.ro), precum și de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 15 lei.

La editura Serafica a apărut volumul „Sfântul Iosif, purtătorul de grijă al lui Isus”, autor pr. Tullio Locatelli.

Superior general al Congregației „Iosefinii sfântului Muraldo”, pr. Locatelli dezvoltă o adevărată teologie a sfântului Iosif, pornind de la puținele cuvinte ce se regăsesc în evangheliile lui Luca și Matei. Personaj tăcut, discret, sfântul Iosif ne este prezentat simplu: cel care procură pâine lui Isus, el însuși pâine a vieții.

Cu toate acestea, prin gestul de a întinde pâinea, sfântul Iosif cuprinde toată omenirea: dragostea și grija prin care pâinea se dorește a fi un semn de comuniune, un semn al familiei.

Dincolo de tată purtător de grijă, în paginile de față descoperim adevărata misiune a sfântului Iosif: păstrător al tainei divine, păzitor al unui miracol.

Concluzia cărții e simplă: prin trimiterea la Iosif, patriarhul din Vechiul Testament, care a salvat casa și împărăția faraonului, sfântul Iosif din Noul Testament păzește creștinătatea și Biserica, casa lui Dumnezeu pe pământ.

* * *

Examen de conștiință pentru o spovadă bună”, de Pr. Adrian Măgdici, OFMConv.
Cartea apare în format 8×12 cm, are 32 de pagini și poate fi procurată de la Librăria „Sfântul Anton de Padova” din Roman (sau on-line www.serafica.ro), precum și de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 3 lei.

Creștinul zilelor noastre, spre deosebire de cel din alte vremuri, este silit (de împrejurări) să meargă peste mări și țări pentru a-și câștiga existența și, deoarece societatea în care trăiește este consumistă, de multe ori uită de suflet și își neglijează datoriile creștinești.

Iar când se întâmplă să-și amintească că trebuie să facă curățenie în suflet, își dă seamă că a trecut ceva vreme de la ultima spovadă și nici măcar nu știe cu ce să înceapă. Poate că dorește să facă o spovadă bună, dar timpul este scurt și, ca un făcut, nu-și mai amintește poruncile lui Dumnezeu ori ale Bisericii. Nici Actul de căință nu și-l mai amintește bine. Stă în cumpănă și se gândește, neștiind ce să facă: să meargă, așa, nepregătit, sau să amâne pentru altă dată?

Ei bine, această cărticică, ce încape în buzunarul de la cămașă ori chiar în portofel, are tot ceea ce îi trebuie celui care vrea să facă o spovadă bună: o succintă prezentare a sacramentului pocăinței; un model de cercetare a cugetului (sau examen de conștiință) care are în vedere: cele zece porunci ale lui Dumnezeu, cele cinci porunci ale Bisericii, păcatele capitale și îndatoririle propriei stări; în sfârșit, explică fiecare etapă a mărturisirii sacramentale și conține toate formulele și rugăciunile pe care trebuie să le spună penitentul la spovadă.

* * *

Peștera Laptelui. Mearat Hehalav”, de Agapie Gina
Cartea apare în format 20×29 cm, are 120 de pagini și poate fi procurată de la Librăria „Sfântul Anton de Padova” din Roman (sau on-line www.serafica.ro), precum și de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 30 lei.

Cartea „Peștera Laptelui” cuprinde 12 povestiri prin care autoarea, cu ajutorul unui personaj fictiv, Părintelui Serafim, ne introduce în cetatea în care s-a născut Isus, care înseamnă Dumnezeu Mântuitorul, iar Cristos însemnând Cel Uns. Dar, de ce „Peștera Laptelui”?. e o întrebare la care autoarea dă un răspuns. Fiindcă încă din secolul al VI-lea, o legendă locală mărturisește faptul că în această peșteră, sau grotă îi mai putem spune , s-a oprit Maica Domnului cu Pruncul, în noaptea în care dreptul Iosif a primit poruncă de la înger să părăsească Betleemul și să fugă în Egipt, spre a scăpa de mânia lui Irod. În această grotă ar fi stat ei în răstimpul dintre Nașterea Pruncului și fuga în Egipt.

Prin întrebările retorice de la sfârșitul fiecărei povestiri, autoarea nu așteaptă răspunsul de la cititori, ele sunt puse pentru a sublinia importanța subiectului biblic. Această carte, pot spune, este o bibliotecă. După cum vedem, este clar faptul că profeția despre creație și cădere a fost făcută chiar de la începutul Creației, explicată în Geneza din Biblie. În altă ordine de idei, deși redescrie „Începutul” este, de fapt, scrisă cu sfârșitul în perspectivă.

Cartea aceasta ne poartă prin lumea imaginației și a lucidității, de la începutul creației până în epoca modernă, de la stabilitate la cele mai complicate stări de conștiință – acesta este drumul deschis de Gina Agapie pentru învățăcei, și nu numai, urmând mersul, pas cu pas, prin milenara viață biblică cu dorința să facă omul mai bun, mai credincios, și de ce nu, mai civilizat. Și voi încheia cu zicerea scriitorului și filozofului elvețian Henri-Frederic Amiel, care spunea: „Să avem de partea noastră adevărul, iată secretul credinței creștine, elocinței și al virtuții, iată autoritatea morală. E cea mai înaltă maximă a artei și a vieții” .

Al. Florin Țene, Președintele Național al Ligii Scriitorilor Români

„Peștera Laptelui. Mearat Hehalav”, autor Agapie Gina, pleacă de la pretextul literar al unei grote aflate în Betleem și face trimitere la Biserică, la familie, ca instituție de bază a societății, la relațiile dintre oameni, la educația pe care părinții o dau copiilor, la încrederea în ajutorul Domnului. Eva, Sara, Iochebed, Rut, Micol, Abigail, Hadasa, Sunamita, Ana, sunt personaje feminine din Vechiul Testament, despre care vorbește părintele Serafim, personaj ficțional, pentru a răspunde întrebărilor puse de pelerini și a le oferi acestora un „Cuvânt de învățătură”. Vom afla: De ce Dumnezeu i-a pedepsit așa de aspru pe Adam și pe Eva, doar pentru că au mușcat dintr-un fruct? De ce unele femei nu pot fi născătoare de prunci și ce rugăciuni să facă ele ca să devină mame? Cum să îmbunătățim relația dintre noră și soacră? Există vreun leac pentru soții neiubitori? Ce trebuie să facă o femeie dacă este căsătorită cu un bărbat care se înfurie ușor? Este patriotismul o îndatorire creștinească? Poate o credincioasă modestă să fie plăcută, fără să se îmbrace modern și să se machieze? Ce presupune chemarea la călugărie? De ce Biblia nu a păstrat mai multe întâmplări din viața Maicii Domnului? Unde vom găsi bărbați buni și credincioși pentru căsătoria fericită a fiicelor noastre? Povestirile biblice și comentariile indirecte se doresc a fi un timid Midraș prin care se arată valorile comune ale creștinismului și ale culturii ebraice, astfel încât nu putem despărți Biserica de neamul lui Abraham, pentru că însuși Dumnezeu, ca sursă a iubirii durabile, a împlinit, prin Isus Cristos, promisiunile făcute poporului Său, Israel, și a pus în inimile noastre credința, nădejdea și dragostea.

Prof. dr. Agapie Gina

* * *

Maximilian Kolbe. Calea lăuntrică” de Zdzislaw Josef Kijas, trad.: Pr. Eugen Blăjuț, OFMConv.
Cartea apare în format 14×21 cm, are 268 de pagini și poate fi procurată de la Librăria „Sfântul Anton de Padova” din Roman (sau on-line www.serafica.ro), precum și de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 20 de lei.

La editura Serafica a apărut cartea „Maximilian Kolbe. Calea lăuntrică”, autor Zdzilaw Josef Kijas.

Dacă alte cărți tratează pe larg viața și moartea acestui important sfânt polonez, paginile de față reprezintă o adevărată revelație: autorul încearcă o introducere în teologia sfântului Maximilian Kolbe, pornind de la trăirea interioară a numărului 16670, care s-a oferit pe sine pentru a salva numărul 26273. Scopul cărții se confundă, de fapt, cu misiunea sfântului Maximilian Kolbe: cea de a reda oamenilor demnitatea, adică de a fi creaturi ale lui Dumnezeu, menite să trăiască în prietenie cu propriul creator, chiar dacă o ideologie trecătoare îi reduce la simple numere matricole in lagărul de la Auschwitz.

Fără a insista pe aspectele extrem de cunoscute din viața sfântului ( editorialele din publicația „Cavalerul Neprihănitei” sau fondarea Armatei Maici Domnului) l, autorul propune o lectură edificatoare a căii lăuntrice ce l-a determinat pe Maximilian Kolbe să se sacrifice, in spiritul unei vieți trăite cu sfințenie, pentrul altul, într-un spațiu și timp din care nu se putea ieși decât prin sacrificiu.

* * *

 Luna martie dedicată Sfântului Iosif
Text Pr. Tarcisio Stramare o.s.j., trad.: Pr. Eugen Blăjuț, OFMConv., Editura Serafica, 2021, ISBN 978-606-770-172-2, 11×16.5 cm, 168 pag. color, 10 lei

Sfântul Iosif. Purtătorul de grijă al lui Isus
Text Pr. Tullio Locatelli, trad.: Pr. Iosif Diac, OFMConv., Editura Serafica, 2021, ISBN 978-606-770-173-9,  11×16.5 cm, 168 pag. color, 15 lei

Examen de conștiință pentru o spovadă bună
Text  Pr. Adrian Măgdici, OFMConv., Editura Serafica, 2020, 8×12 cm, 32 pag., 3 lei

Peștera Laptelui. Mearat Hehalav
Text Agapie Gina, Editura Serafica, 2021, ISBN 978-606-770-171-5, 20×29 cm, 120 pag., 30 lei

Maximilian Kolbe. Calea lăuntrică
Text Zdzislaw Josef Kijas, trad.: Pr. Eugen Blăjuț, OFMConv., Editura Serafica, 2021, ISBN 978-606-770-176-0, 14×20 cm, 268 pag., 20 lei

* * *

Aceste cărți, în limita stocului disponibil, pot fi procurate prin comandă (cu plata taxelor aferente expedierii):

  • prin poștă: Editura „Serafica”, str. Teiului, 20; 611047-Roman (NT)
  • prin e-mail: edituraserafica@yahoo.com
  • prin telefon: 0741.120.321; 0768.192.777
  • prin website (on-line): edituraserafica.ro sau www.serafica.ro
  • direct din Librăria „Sfântul Anton de Padova” din Roman (incinta Seminarului Teologic Franciscan)
  • sau la librăriile catolice partenere

Album Foto:

Distribuie cu: