Loading...

Cacica: Hram și pelerinaj

„Venim, o, Preacurată, cu inimi iubitoare, să-ţi punem fiecare o floare pe altar”… a fost cântul tuturor celor care au participat la pelerinajul încheierii Jubileului apariţiilor Fecioare Maria de la Fatima (1917-2017) şi al hramului secundar al Sanctuarului de la Cacica „Regina Sfântului Rozariu”.

Cacica: Pelerinaj și hram

Distribuie cu:

Papa Francisc, pentru Centenarul aniversarii apariţiilor Sfintei Fecioarei Maria de la Fatima, Portugalia, aşa cum ştim, a decis să ofere ocazia de obţinere a indulgenţei plenare pentru întregul an aniversar, care a început la 27 noiembrie 2016 şi se va încheia la 26 noiembrie 2017.

Referindu-se la acest centenar, episcopii noştri din ţară, la întâlnirea de la Cluj din acest an, au discutat şi despre celebrarea de către Biserica Catolică din România a Jubileului apariţiilor. Ca urmare, în perioada 13 mai – 13 octombrie 2017, în diecezele şi eparhiile din ţară au avut loc diferite iniţiative şi rugăciuni de consacrare Maicii Domnului, a ţării noastre şi a comunităţilor catolice.

Chiar duminică, 14 mai a.c., la Institutul Teologic Franciscan din Roman, a avut loc întâlnirea anuală de formare a persoanelor consacrate din Dieceza de Iaşi şi deschiderea Jubileului apariţiilor.

Apoi, pentru a răspunde cât mai bine la această chemare a Bisericii, comunităţile noastre religioase şi parohiale din Dieceza de Iaşi au avut ocazia de a aprofunda în toată această perioadă „elementele principale ale spiritualităţii mesajului de la Fatima: adorarea Sfintei Treimi, centralitatea preasfântului sacrament al Euharistiei, chemarea la convertire, faptele de pocăinţă, dimensiunea mariană a credinţei catolice, rugăciunea pentru convertirea păcătoşilor, pentru papa şi pentru pacea în lume, ispăşirea faţă de preasfânta inimă a lui Isus şi inima neprihănită a Mariei, precum şi solidaritatea fraternă”.

Astfel, duminică, 8 octombrie 2017, a avut loc pelerinajul persoanelor consacrate din Dieceza de Iaşi împreună cu toate asociaţiile mariane şi în special cei înscriși în Armata Maicii Domnului, care au mers împreună din diferitele zone ale Diecezei, la sanctuarul de la Cacica, pentru a se uni în rugăciune cu toţi cinstitorii Preacuratei şi cu toţi credincioşii care au binevoit să participe, pentru a o cinsti în chip deosebit pe Maica Domnului cu ocazia încheierii Centenarului Apariţiilor de la Fatima.

Programul pelerinajului s-a deschis în jurul orei 10.00 cu primirea pelerinilor la sanctuar, din partea părintelui Anton Mărăndescu, paroh de Cacica şi rector al bazilicii, împreună cu confraţii săi, urmând recitarea sfântului Rozariu, iar la ora 11.00 a avut loc celebrarea sfintei Liturghii prezidată de PS Aurel Percă, episcop auxiliar de Iaşi, la care a fost prezent și Ministrul provincial al Fraților Minori Conventuali din România, fr. Teofil Petrișor, și de asemenea un mare număr de preoţi concelebranți din dieceză şi din Polonia. În cadrul omiliei, episcopul a scos în evidenţă tripla motivaţie a acestui pelerinaj la icoana Maicii Domnului de la Cacica: hramul secundar al bazilicii minor, Sfânta Fecioară Maria Regina Rozariului, încheierea Jubileului Apariţiilor Sfintei Fecioare Maria de la Fatima şi celebrarea Jubileului de 100 de ani de la înfiinţarea Armatei Maicii Domnului. Referindu-se la primul aspect, PS Aurel ne-a spus că Rozariul este o trăire a misterelor mântuirii împreună cu preacurata Fecioară Maria şi este o laudă adusă lui Dumnezeu care ne-a mântuit prin Isus Cristos Fiul său cel care s-a născut, a pătimit, a murit şi a înviat ca noi să avem viaţă. Este rugăciunea cea mai puternică prin care îl putem îndepărta pe Cel Rău în momentele de ispită. Rozariul este rugăciunea tuturor creştinilor, dar mai ales a sufletelor consacrate, a preoţilor şi a seminariştilor; de aceea e necesar să-l recităm zilnic în comunităţile noastre religioase şi parohiale.

Al doilea aspect pe care l-a subliniat episcopul Aurel a fost acela al rolului sfintei Fecioare Maria în viaţa Bisericii şi în special în a celor consacraţi prin profesarea voturilor religioase. „Maria este primul şi cel mai perfect ucenic al lui Cristos, prin dăruirea sa totală şi gratuită”. Prin apariţiile şi mesajele de la Fatima, Sfânta Fecioară devine portavoce care cheamă neîncetat la convertire iar rugăciunea devine armă împotriva războiului şi violenţei omului. Aşadar misiunea profetică a Fátimei este de „a aminti Bisericii ceea ce ea este şi ceea ce trebuie să continue să fie în lumea de astăzi plină de ură şi violenţă, adică o comunitate care proclamă cerurile noi şi pământul nou şi pe care le aşteaptă, şi aproape le anticipează, tocmai scufundându-se în pliurile istoriei cu forţa iubirii, pentru a schimba această istorie”.

Cel de-al treilea aspect a scos în evidenţă prezenţa militanţilor Armatei Maicii Domnului care erau într-un număr foarte mare, peste 300 de persoane din diferite comunităţi. Deoarece tot anul acesta se celebrează şi Jubileul celor 100 de ani de la înfiinţarea Armatei Maicii Domnului, asociaţie publică internaţională de drept pontifical, al cărei fondator este sfântul Maximilian Maria Kolbe, frate franciscan conventual polonez care, aflându-se la studii la Roma, împreună cu încă alţi şase confraţi, studenţi ca şi el, printre care şi un român, Iosif M. Petru Pal, au voit să ia atitudine faţă de propaganda agresivă anticlericală şi antireligioasă în vogă la acea vreme, implicându-se cu toate energiile lor printr-o ofensivă spirituală, propunând ca model şi sursă de slujire pe Preacurata Fecioară Maria, Neprihănit Zămislită. Acest cavaler neînfricat al Neprihănitei să fie pentru noi toţi un exemplu grăitor de dăruire în slujirea aproapelui şi iubire faţă de Dumnezeu şi de Maica sa Sfântă.

La sfârşitul acestei solemne celebrări, PS Aurel ne-a felicitat pe toţi pentru slujirea noastră „în via Domnului” şi ne-a îndemnat să creştem în continuare în sfinţenie, fiecare prin carisma îmbrăţişată, adică de laic, de persoană consacrată, de preot sau episcop. Totodată ne-a transmis şi salutul şi binecuvântarea PS Petru Gherghel, episcop titular de Iaşi. Înainte de a împarte binecuvântarea sa, cu toţii am reînnoit consacrarea noastră creştină la inima neprihănită a Mariei.

După pauza de prânz, moment de împărtăşire fraternă, s-a continuat cu ora mariană după programul prestabilit.

Sr. Maria Luminiţa Antonică, din Congregaţia „Surorile Dominicane ale Sfintei Fecioare Maria a Rozariului”, de la Siret, profesă solemnă chiar în ziua de 8 octombrie 2016, ne-a explicat valoarea Rozariului, precum şi modalitatea de a ne ruga cât mai corect. Prezentându-ne misterele sfântului Rozariu în parte, ne-a învăţat cum să ne rugăm Rozariul meditat. Astfel am reuşit să ascultăm partea teoretică şi să punem în practică această rugăciune atât de iubită de Mama noastră, Regina rozariului, recitând la final şi Rozariul Divinei Îndurări.

La final, pr. Augustin Folner, OCarm., responsabilul Oficiului diecezan pentru Viaţa Consacrată, a mulţumit tuturor pentru numeroasa participare, iar comisiei diecezane pentru organizare.

Înainte de a acorda plecarea pelerinilor, pr. Anton Mărăndescu, rectorul sanctuarului, ne-a încurajat să fim tari în credinţă şi în viaţa de zi cu zi, citând un text biblic din Cartea lui Iosue 1,6-9, după care a împărţit binecuvântarea sa.

Cu inima plină de bucurie, pentru această zi minunată, plină de har şi de comuniune fraternă, şi pentru că am putut obţine indulgenţa plenară cu ocazia încheierii acestui jubileu sfânt, ne-am pornit cu toţii spre casele şi comunităţile noastre, preamărind-ul pe Dumnezeu cu cântări de laudă şi mulţumire.

Album Foto:

Distribuie cu: