Loading...

Buruienești: Hramul comunității și Sacramentul Mirului

Distribuie cu:

1 şi 2 mai 2014 – Hramul comunităţii parohiale din Buruieneşti
şi Administrarea sacramentului Mirului

 

„Să-l binecuvântăm pe Domnul în sfinţii săi, căci prin puterea Duhului său Sfânt mari minuni a săvârşit în mijlocul poporului său!”

Biserica și comunitatea parohială din Buruienești

Biserica și comunitatea parohială din Buruienești

Comunitatea din Buruieneşti, în acest an, cu ocazia sărbătoririi Hramului s-a putut bucura de o revărsare specială a bunătăţii lui Dumnezeu în două momente diferite, însă unite de acelaşi Duh Sfânt care reînnoieşte şi sfinţeşte fără încetare pe cei care se încred în harul său: sărbătoarea Sfântului Iosif Muncitorul, patronul bisericii şi Administrarea sacramentului Mirului. Amândouă zile au fost încărcate de aşteptare, de entuziasm, de emoţii, de bucurie dar mai ales de o mărturisire vie a credinţei.

În ziua de 1 mai o mare mulţime de credincioşi, atât din comunitatea noastră cât şi din alte comunități, au participat la celebrarea Sfintei Liturghii solemnă de hram de la ora 11,00, celebrare oficiată de părintele vicar provincial Fabian Iacob, înconjurat de un sobor de peste 40 de preoți. Cântecele înălţătoare, bine alese, frumos intonate ale corului au însoţit şi animat întreaga Liturghie. Toţi, de la mic la mare, erau cuprinşi de uimire şi de bucurie. De mare preţ au fost cuvintele mult aşteptate ale părintelui predicator Francisc Fărcăşel, paroh al bisericii Isus, Bunul Păstor din Roman. Făcând referinţă la textele scripturistice ale acestei sărbători, a încercat să încurajeze şi să edifice poporul lui Dumnezeu subliniind importanţa comuniunii cu Dumnezeu atât prin rugăciune cât şi prin muncă, după dictonul sfântului Benedict „ora et labora”, deoarece nu se poate una fără cealaltă. Mai mult, a spus părintele, omul prin munca sa, dacă nu exclude aspectul spiritual al existenţei sale, relaţia sa cu Dumnezeu, reuşeşte să dea muncii adevăratul său sens şi justa sa valoare: participare nu numai la lucrarea creaţiei ci şi  a răscumpărării. Cel care participă prin truda şi efortul personal la o anumită muncă colaborează cu opera răscumpărătoare a lui Isus şi se dovedeşte a fi ucenicul lui Cristos, care poartă crucea, în fiecare zi, în activitatea pe care este chemat să o îndeplinească. Din această perspectivă, munca poate fi considerată ca un mijloc de sfinţire şi de însufleţire a realităţilor pământeşti prin spiritul lui Cristos. Privită în acest sens, munca nu trebuie să se transforme într-o pierdere pentru om, dar, având un fundament spiritual, ea capătă un nou sens, legat de actul creator a lui Dumnezeu şi de actul răscumpărător a lui Isus Cristos. Munca trebuie să îl ajute pe om să devină mai bun, mai matur din punct de vedere spiritual, mai responsabil pentru a-şi împlini vocaţia sa pe acest pământ. Părintele paroh Iosif Bisoc, OFMConv., a mulțumit tuturor și i-a invitat să se bucure de minunile pe care Dumnezeu le face în vița noastră prin intermediul sfântului Iosif.

Grupul celor 178 de tineri care au primit Sacramentul Mirului

Grupul celor 178 de tineri care au primit Sacramentul Mirului

A doua zi – 2 mai – un număr de 178 de copii şi tineri au primit sacramentul Mirului, sărbătoarea ce a căpătat nuanţe roşii. Lunga procesiune precedată de acest număr frumos de candidaţi, care s-au pregătit intens pentru această zi, purtând eşarfe roşii prinse la gât, urmată apoi de 30 de preoţi în frunte cu Preasfinţitul Aurel Percă, episcop auxiliar de Iaşi, înveşmântaţi cu toţii în haine roşii, au umplut aproape toată biserica făcând să se simtă acea fervoare si acea așteptare plină de bucurie pe care o aveau primii apostoli înainte de Rusalii. Cântările la Duhul Sfânt, momentele de tăcere și dialogul Preasfinţitului cu copiii au caracterizat această celebrare. Momentul culminant a fost atunci când fiecare, însoţit de propriul naş, a ajuns în faţa Preasfințitului sau a Părintelui Provincial Emilian Cătălin, coadministrator la invitația Excelenței sale, să primească darul mult aşteptat al sacramentului Mirului. Cu toţii au primit câte o amintire a acestei zile însemnate pentru viaţa lor întorcându-se bucuroşi acasă să continue sărbătoarea împreună cu familia şi naşii.

Fie ca pacea, bucuria şi statornicia în credinţă să domnească peste comunitatea noastră din Buruieneşti şi ca aceşti 178 noi „soldaţi ai lui Cristos” să fie lumină şi speranţă pentru lumea de astăzi!

Cristos cel Înviat să fie tăria şi lauda noastră a tuturor!

sr. Daniela Balint

Awesome Flickr Gallery Error - Invalid signature

Distribuie cu: