Loading...

Bacău: Zi de reculegere pentru frați

Adorația euharistică, ora medie și binecuvântarea au întregit această zi de reculegere, iar agapa fraternă ne-a întărit în continuarea drumului de mântuire și evanghelizare în comunitățile noastre.

Bacău: Zi de reculegere pentru frații franciscani.

Distribuie cu:

Vineri, 18 noiembrie 2016, începând cu ora 09:30, în conventul „Sfântul Iosif, soțul Preacuratei Fecioare Maria”, a avut loc ziua de reculegere lunară a fraților din zona Bacău. Au participat frații din conventele Bacău, Luizi-Călugăra, Prăjești, Târgu-Trotuș.

Meditația a fost pregătită și susținută de fr. Cristian Clopoțel, oferind fraților spre meditație textul răstignirii lui Cristos și a instaurării Împărăției Cerești. Reflecția a îmbinat foarte frumos sărbătoarea lui Cristos, Regele Universului, care urmează să fie celebrată în întreaga Biserică, cu atitudinea diferitelor personaje precum poporul, conducătorii, soldații, răufăcătorii în fața sacrificiului lui Cristos pe cruce.

Totodată, în relatarea sa fratele Cristian a evidențiat ispitirile lui Cristos de pe cruce, într-o analogie exemplară cu ispitirile dinaintea începerii activității publice a lui Cristos și a vestirii Împărăției Sale. Printre altele, a mai subliniat și misiunea până la capăt a lui Isus și statornicia față de această misiune, anume că locul și spațiul răstignirii lui Cristos au fost similare ca la Nașterea sa, el alegând să moară înconjurat de doi tâlhari, condamnați, scursuri ale societății, așa cum alesese să se nască într-un grajd și vizitat de către păstori, considerați și aceștia ca făcând parte dintre cei ultimi ai societății.

Cea mai relevantă a fost însă figura răufăcătorului căit, pentru care Cristos a devenit salvare și mântuire a sufletului. Paradisul, pe care i-l promite, arată nu o locație a acestui spațiu destinat doar celor buni, așa cum era perceput paradisul în credința evreilor ca un loc de separare între cei drepți și cei nedrepți, ci oferă semnificația că oricine poate fi salvat și într-o zi se va putea bucura, în Paradisul ceresc, de vederea lui Cristos, nu răstignit pe cruce, dar domnind cu adevărat ca Rege al Cerului și al pământului.

Ne-am putut, astfel, regăsi cu toții în aceeași tabără a acuzatorilor prin limitele și dificultățile noastre personale și fraterne, încercând cu această provocare să lucrăm mai mult la viața noastră spirituală și comunitară.

Adorația euharistică, ora medie și binecuvântarea au întregit această zi de reculegere, iar agapa fraternă ne-a întărit în continuarea drumului de mântuire și evanghelizare în comunitățile noastre.

Album Foto:

Distribuie cu: