Loading...

Bacău: Reculegere lunară

Luni, 5 decembrie 2022, la Curia Provincială a fost organizată ziua de reculegere lunară pentru frații care aparțin de conventele din Bacău, Luizi-Călugăra, Prăjești și Târgu Trotuș.

Reculegere lunară a fraților din zona Bacău

Distribuie cu:

Într-un prim moment, având ca referință fragmentul evanghelic Ioan 3,1-15, în care se vorbește despre dialogul dintre Isus și Nicodim, părintele provincial Damian-Gheorghe Pătrașcu i-a îndemnat pe frații prezenți să conștientizeze faptul că pentru a experimenta mereu noutatea și surpriza sărbătorii Nașterii Domnului este necesar întâi de toate să se străduiască să facă întrucâtva abstracție de societatea consumistă atât de îmbietoare în această perioadă a anului. Apoi se prezintă ca fiind trebuincioasă o oarecare detașare de numeroasele activități pastorale specifice acestui timp, ca de altfel și contracararea obișnuinței sau a modului aproape repetitiv în care este trăit an de an Crăciunul. Într-un cuvânt se impune nevoia unei convertiri continue și sincere, în care pericolului rutinei și ispitei lâncezelii le este contrapusă predispoziția spre un orizont de speranță menit să îi facă pe frați să devină mai maturi, mai plini de suflet, mai buni, mai sfinți.

Și pentru a da o notă franciscană, în a doua parte a meditației sale, părintele Damian reamintește fraților că pregătirea de pe parcursul Adventului reprezintă un timp oportun în vederea atingerii acestui obiectiv, pentru a cărui îndeplinire un exemplu edificator îl avem în persoana sfântului Francisc de Assisi. El și-a dorit atât de mult să trăiască nu doar noutatea, ci și prospețimea evenimentului minunat al Nașterii Domnului, astfel încât și-a văzut împlinită dorința arzătoare de a-l contempla în reprezentarea de la grota din Greccio. Aceasta, însă, după cum se poate înțelege dintr-o reflecție a episcopului italian Felice Accrocca, nu a constituit tocmai o întruchipare a presepiului sau ieslei de Crăciun în felul în care este ea înțeleasă în zilele noastre. În realitate, Francisc a corelat misterul Întrupării cu misterul Pascal și a indicat Sfânta Liturghie, Euharistia, ca fiind locul privilegiat al întâlnirii personale cu Isus Cristos cel sărac și umil, întâlnire din care să izvorască cu promptitudine propunerea concretă a unei urmări exigente și riguroase a Domnului.

După ce au avut posibilitatea de a medita și aprofunda în mod personal cele prezentate, frații s-au reunit în biserică pentru un moment de adorație, în cadrul căruia a fost celebrată și rugăciunea Vesperelor, ziua de reculegere fiind încheiată în cele din urmă cu o agapă fraternă.

Album Foto:

Distribuie cu: