Loading...

Bacău: întrunirea guardianilor (11-12 martie 2015)

Distribuie cu:

„Unde sunt consacrații este bucurie”!

În zilele de 11 și 12 martie, animatorii comunităților fraților franciscani ai Provinciei „Sf. Iosif” din România s-au întrunit la Curia provincială din municipiul Bacău pentru două zile de formare. Tematica acestor zile a fost „Reflecția asupra celor 25 de ani de la redeschiderea Provinciei. Evaluare și perspective”.

În prima zi întâlnirea s-a desfășurat sub forma unei expuneri prezentate de Ministrul provincial, fratele Emilian Cătălin, și a unor intervenții spontane cu scopul aprofundării identității carismei în România și misiunii Provinciei noastre în Biserică, după care a urmat o serie de discuții și o reflecţie comună asupra stadiului actual al comunităţilor noastre, individualizând pozitivul care străluceşte în comunităţi, dar oprindu-ne şi asupra situaţiilor mai puţin pozitive, care necesită o schimbare în calitate. De remarcat participarea activă a guardianilor, sugestiile aduse, dorinţa de concret, semn că fiecare este interesat pentru a sluji cât mai bine și pentru ca fraternitățile noastre să alimenteze bucuria noastră; ca dăruirea noastră totală în slujirea Bisericii și a Ordinului franciscan să ne realizeze ca persoane şi să dea plinătate vieţii noastre.

Un aport deosebit, în dorinţa de a construi bine fraternităţile noastre, l-a avut îndemnul pe care Papa Francisc l-a indicat persoanelor consacrate în realizarea propriei vocaţii, prin cele trei obiective prioritare trasate pentru Anul Vieții Consacrate: „a privi trecutul cu recunoştinţă”, „a trăi prezentul cu pasiune” și „a îmbrăţişa viitorul cu speranţă”.

Anul acesta Provincia „Sf. Iosif” din România are un motiv în plus pentru „a privi trecutul cu recunoştinţă” deoarece se împlinesc 120 de la înființarea canonică a Provinciei și 25 de ani de când, o dată cu înfiinţarea Seminarului la Nisiporeşti, Provincia a renăscut. Un moment care ne face să ne aducem aminte de începuturile Provinciei noastre şi de dezvoltarea sa istorică, să comemorăm istoria proprie pentru a ţine vie identitatea noastră, precum şi pentru a întări unitatea fraților şi sentimentul de apartenenţă al membrilor Provinciei; să vedem unde suntem în acest moment, dar şi să ne întrebăm asupra viitorului.

Discuțiile au continuat și în cea de-a doua zi în vederea creării și organizării în  fiecare convent a unei zile de sărbătoare pentru Jubileul Provinciei. În partea a doua au fost aduse la cunoștință și clarificate câteva aspecte legate de Revizuirea Constituțiunilor, Cauzele de beatificare, despre angajări, asigurări, contribuții și situația fraților iregulari.

În ultima parte a întrunirii fraţii guardiani au împărtăşit câteva impresii. Deşi timpul a fost prea scurt, în faţa provocării de a ne gândi cum va arăta viitorul Provinciei noastre, s-a observat dorinţa de a învăţa din experienţele înaintaților noștri, insistând asupra unei trăiri mai autentice şi pe mai multă grijă faţă de fraţii din comunităţi.

În concluzie, s-a putut observa o dorinţă a fraţilor responsabili de a anima şi mai bine, precum și dorinţa de a creşte mai mult. S-au scos în relief lucruri frumoase, reuşite. Fraţii au înţeles că responsabilitatea lor se trăieşte cu atitudini de credinţă, de răbdare și curaj; că este nevoie de şi mai multă calitate în viaţa de rugăciune, în simţul de apartenenţă la casă, în relaţiile fraterne, în dorinţa de a-l înţelege pe celălalt; se simte necesitatea de a armoniza şi mai bine relaţia între diferitele slujiri, a unei comunicări şi mai profunde. Doar aşa mărturia noastră va purta amprenta franciscană, iar Domnul va putea lucra mai bine prin noi toţi.

Fr. Daniel Romila,
Secretar provincial

Distribuie cu: