Loading...

Bacău: Întâlnirea economilor

La sediul Curiei Provinciale din Bacău, în data de 27 februarie 2018, a avut loc întâlnirea anuală a economilor. La întrunire au participat frații Provinciei care slujesc în comunitățile franciscane îndeplinind slujirea de econom conventual sau administrator al operelor caritative ale Provinciei. Întâlnirea a fost înainte de toate o împărtășire și o cunoaștere mai detaliată a realităților unde frații își desfășoară activitatea.

Frații economi reuniți la Bacău

Distribuie cu:

Moderatorul întâlnirii a fost fr. Daniel Lucaci, în calitate de econom provincial. Lucrările s-au deschis prin cuvântul fr. Adrian Sorin Giurgi, Vicar provincial, care transmite salutul, bucuria și mulțumirea fr. Teofil Petrișor, Ministru provincial, și al Definitoriului său, pentru participarea și implicarea fiecărui frate la gestionarea bunului comun. Fr. Sorin Giurgi, în cuvântul introductiv, a trasat câteva linii generale având ca punct de plecare documentul Congregației pentru Institutele de viață consacrată și Societățile de viață apostolică, intitulat „Linii orientative pentru administrarea bunurilor în Institutele de viață consacrată și în Societățile de viață apostolică”. Documentele Congregației ne vin în ajutor pentru o bună gestionare a bunurilor ecleziastice. Este nevoie de o anumită formare pentru a reuși să administrezi cu responsabilitate bunurile temporale. A face calcule este ușor însă a gestiona este mai greu. Problemele apar atunci când banul devine scopul principal. Maturitatea în gestionarea bunurilor se observă atunci când nu schimbăm mijloacele cu scopul.  Orice alegere în achiziționarea unui lucru sau în realizarea unui proiect trebuie făcut un discernământ în care să ținem cont de alegerea franciscană și de carisma Ordinului.

Fr. Daniel a vorbit despre fraternitate, solidaritate și mijloacele prin care putem realiza aceste obiective. A amintit ca bunurile Provinciei să fie administrate conform documentelor Bisericii, normelor canonice și civile în vigoare. În perioada următoare fratele econom provincial va face o vizită fraternă în convente, timp în care se vor discuta și analiza anumite proiecte la nivel conventual. Sunt aduse în discuție relațiile și colaborarea frumoasă dintre realitățile și Oficiile Provinciei. Ne bucurăm împreună pentru realizările la nivel de Provincie. Este meritul tuturor, al efortului și al simțului de apartenență la Provincie.

După prezentarea proiectelor provinciale s-a trecut la darea de seamă a bilanțului economic al Provinciei care a fost prezentat de fr. Iosif Amitricioaie, casier provincial, după care a urmat împărtășirea în plen a situației economice specifice fiecărei realități provinciale, respectiv cea din convente, formare și operele caritabile.

În ultima parte a întâlnirii fr. Iosif a prezentat câteva informații legate de un program de centralizare economică. Programul de contabilitate este un instrument util și ne ajută să realizăm propria contabilitate conform exigențelor fiecărei realități oferind claritate, transparență și eficacitate.

Întrunirea s-a încheiat cu gândul de mulțumire pe care fr. Daniel îl adresează tuturor fraților prezenți pentru colaborarea fraternă, prin care îi aducem laudă Domnului.

Album Foto:

Distribuie cu: