Loading...

Bacău: Întâlnirea economilor

La sediul Curiei Provinciale din Bacău, în data de 14 februarie 2019, a avut loc întâlnirea anuală a economilor. La această întrunire au participat frații provinciei care slujesc în comunitățile franciscane îndeplinind slujirea de econom conventual sau administrator al operelor caritative ale Provinciei.

Întâlnirea economilor la Bacău

Distribuie cu:

Scopul acestei întâlniri se dorește a fi întâi de toate o împărtășire și o cunoaștere mai detaliată a realităților acolo unde frații își desfășoară activitatea.

Moderatorul întâlnirii a fost fratele Daniel Lucaci, în calitate de econom provincial. Lucrările s-au deschis prin cuvântul fratelui Daniel, care transmite salutul, bucuria și mulțumirea fr. Teofil Petrișor, Ministru provincial, și al Definitoriului său, pentru participarea și implicarea fiecărui frate la buna gestionare a bunului comun.

Fratele Daniel a vorbit despre fraternitate și solidaritate și mijloacele prin care putem realiza aceste obiective. Acest fond de solidaritate este creat pentru a veni în ajutorul fraților – conventelor aflate în dificultate. Este amintit și aspectul cât privește asigurarea – angajarea fiecărui frate. Se fac pași importanți în această privire. Sunt rugați economii din convente să comunice în capitolele conventuale aspectul asigurărilor și pe cât posibil să fie comunicat economatului situația fiecărui frate în parte. S-a vorbit și despre realizarea unui inventar al bunurilor care aparțin conventelor și patrimoniului provinciei iar în realizarea acestui inventar să se țină cont și de convenția dintre provincie și dieceză și de documentele bisericii. Ne îndeamnă ca bunurile provinciei să fie administrate conform documentelor bisericii normelor canonice și civile în vigoare. În perioada următoare fratele econom provincial va face o vizită fraternă în convente, timp în care se vor discuta și analiza anumite proiecte la nivel conventual. 

După prezentarea proiectelor provinciale s-a trecut la prezentatea bilanțului economic al provinciei, raport prezentat de fratele Iosif Amitricioaie, casier provincial, după care a urmat împărtășirea în plen a situației economice specifice fiecărei realități provinciale, respectiv cea din convente, casele de formare și operele caritabile.

Fratele Sorin Giurgi, Vicar provincial, a vorbit despre slujirea delicată a economului conventual, ea fiind o activitate solicitantă și este nevoie de multă răbdare și înțelepciune pentru a asigura buna comuniune frățească. Transparența și comunicarea ne conduc spre o gestionare eficientă a bunurilor unei comunități, mai mult, ne ajută să evităm orice speculație.

Economia personală, un punct pe ordinea de zi. Se propune ca fiecare frate să prezinte fratelui guardian, cel puțin o data pe an, un registru al veniturilor și chieltuielilor pesronale, ca mai apoi să facem o evaluare personală și să dăm un calificativ al propriei gestiuni. Calitatea vieții fraterne în comunitate este îmbunătățită și prin comunicare, împărtășire, apreciere a tuturor darurilor binefăcătorilor comunității dar și a binefăcătorilor personali. Ar fi frumos dacă toți frații ar cunoaște numele binefăcătorilor și să înalțe o rugăciune de mulțumire pentru darul primit. Se apreciază interesul și paticiparea la întreținerea fondului de solidaritete. Sunt prezentate și realizările cât privește proiectul de pensii-asigurări pentru fiecare frate al provinciei. Un gând de mulțumire este adus tuturor fraților provinciei pentru sustinerea caselor de formare și a proiectelor formative.

Sunt aduse în discuție relațiile și colaborarea frumoasă dintre realitățile și oficiile provinciei. Ne bucurăm împreună pentru realizările la nivel de provincie. Este meritul tuturor, al efortului și al simțului de apartenență la provincie.

Întrunirea se încheie cu gândul de mulțumire pe care fratele Daniel îl adresează tuturor fraților prezenți pentru colaborarea de care ne bucurăm împreună și prin care îi aducem laudă Domnului.

 

Distribuie cu: