Loading...

Arini: Profesiune în rândul terțiarilor franciscani

După sfânta Liturghie au fost felicitaţi de părintele paroh pentru curajul şi exemplul oferit comunităţii şi pentru toate rugăciunile şi momentele de adoraţie.

Arini: Profesiune în rândul terțiarilor franciscani

Distribuie cu:

„Iată slujitoarea Domnului: fie mie după cuvântul tău!” (Lc 1,38). Sunt cuvintele pronunţate de sfânta Fecioară în momentul vizitării sale de către Dumnezeu prin intermediul arhanghelului Gabriel. Cuvintele acestea propuse de evanghelia din sărbătoarea Bunei Vestiri, sâmbătă, 25 martie 2017, în Parohia Arini, însă au avut o conotaţie deosebită deoarece, în această zi însemnată, 11 persoane din această parohie au decis în mod solemn şi în faţa comunităţii să imite acest exemplu al sfintei Fecioare Maria ca prin da-ul lor de a primească, să trăiască şi să mărturisească valorile şi sfaturile evangelice în această comunitate ca şi în viaţa de familie, urmând de asemenea şi calea pe care sfântul Francisc de Assisi ne-o propune de a ne apropia de Cristos cel care prin consimţământul dat de sfânta Fecioară Maria s-a făcut sărac, ca prin sărăcia lui să ne îmbogăţim. Având cele două exemple, cel al sfintei Fecioare şi cel al sfântului Francisc aceste persoane au ales cadrul oferit de această sărbătoare ca prin profesiunea manifestată public să intre în rândul terţiarilor franciscani.

Sfânta Liturghie a fost precedată de o oră de adoraţie prezidată de pr. Anton Acatrinei, OFMConv, iar intenţiile propuse în timpul adoraţiei au fost menite de a mijloci şi de a susţine cu rugăciunea noastră Biserica, păstorii acesteia ca şi pe cei care trăiesc durerea şi sărăcia, părtaşi fiind ai suferinţelor lui Cristos.

În acelaşi timp pr. Ştefan Mârţ, OFMConv a oferit asistenţă spirituală şi posibilitatea de a se împăca cu Dumnezeu celor care au cerut iertare pentru păcate lui Dumnezeu în cadrul scaunului de spovadă.

La sfânta Liturghie au participat credincioşi membri ai familiei terţiare franciscane şi din comunităţile învecinate ca Faraoani, Valea Mare, Luizi-Călugăra şi Fundu Răcăciuni.

Predică a fost susţinută de pr. Anton Acatrinei OFMConv, responsabilul spiritual al terţiarilor care, pe lângă semnificaţia sărbătorii Bunei Vestiri, le-a vorbit credincioşilor despre importanţa angajării celor 11 persoane şi a valorilor pe care viaţa sfântului Francisc de Assisi ni le propune astăzi precum şi modul în care acesta provoacă şi astăzi ca să ne apropiem de Dumnezeu. A urmat apoi momentul profesiunii pentru un an, în care fiecare persoană în parte şi-a exprimat public angajamentul, ca să trăiască în această viaţă ceea ce evanghelia ne învaţă iar caritatea ne impune. Tot ei au fost cei care au prezentat intenţiile de la rugăciunea credincioşilor şi oferirea darurilor.

După sfânta Liturghie au fost felicitaţi de părintele paroh pentru curajul şi exemplul oferit comunităţii şi pentru toate rugăciunile şi momentele de adoraţie oferite în care s-au rugat pentru comunitate, pentru păstorul lor, pentru sfinţirea preoţilor şi a tuturor păstorilor şi pentru sufletele din purgatoriu.

La sfârşitul Liturghiei au primit fiecare T-ul care să le reamintească de momentul în care au fost însemnaţi la Botez ca şi regula franciscană pe care se angajează să o trăiască, iar după binecuvântarea solemnă a urmat fotografia de grup şi un moment fratern marcat prin cântece şi gesturi specifice.

Această zi a constituit finalul unui drum care a prins contur la începutul anului 2016, când, în cadrul binecuvântării familiei, câţiva credincioşi, acum membri, şi-au exprimat această dorinţă, iar rând pe rând iniţiativei li s-au alăturat şi alţii, unii renunţând la forma unei angajări solemne şi publice, dar rămânând în comuniune totuşi la momentele de rugăciune, de adoraţie comună precum şi de trăire a carităţii creştine acolo unde nevoia o cere în comunitate. În tot acest timp pr. Anton Acatrinei OFMConv le-a oferit asistenţă spirituală periodică şi i-a ajutat în formarea pe care o presupune spiritualitatea terţiarilor franciscani.

∗∗∗

Material apărut pe www.ercis.ro

Album Foto:

Distribuie cu: