Loading...

Anton de Padova. Viața și spiritualitatea

anton_de_padova

Anton de Padova. Viața și spiritualitate – 25 de lei

Nu trebuie omisă din prezentarea de față, noua colecție inițiată de către Editura Serafica, Viețile sfinților, al cărei debut e marcat tocmai de biografia unui sfânt ce se bucură de o imensă popularitate și venerație, Anton de Padova.

După ce în trecut, în anul 2012, apăruse o biografie exemplară a sfântului Anton de Padova, iată după un răstimp generos editura franciscană adaugă o altă biografie a sfântului Anton în peisajul hagiografiei, mai vastă și documentată, de data aceasta în traducerea pr. Eugen Blăjuț, OFMConv. Amândouă cărțile, atât cea din 2012 cât și cea prezentă, apar sub semnătura lui Virgilio Gamboso, un erudit devotat sfântului Anton și considerat, pe bună dreptate, autoritatea cea mai reprezentativă în studiile antoniene.

Anton de Padova. Viața și spiritualitatea restituie personajului istoric, așa cum afirmă și autorul în prefață, ceva din fascinația carismatică, un demers de recuperare ne-„ideologizat” a personajului, situându-se în afara oricărei polemici. Astfel este reconstruită identitatea umană și spirituală a sfântului Anton, amplasată în contextul istoric în care a trăit el, îndeosebi evidențiind raportul dintre realitatea eclezială și mișcarea franciscană la care sfântul aderase cu un avânt tineresc.

Pe lângă faptul că biografia de față ne propune o viziune mai clară și completă a evenimentelor celor mai cunoscute din viața sfântului, acea de predicator neobosit și făptuitor harnic de miracole, aceasta ne prezintă și câteva aspecte mai puțin cunoscute a personalității lui Anton: rolul important pe care l-a avut în istoria culturală a franciscanismului și a Bisericii, prin descoperirea esențială a gândirii sale biblico-teologice; intensitatea sa spirituală; dar și psihologia sa pastorală, așa cum reiese din temperamentul și caracterul său, o psihologie formată prin educație și desăvârșită cu autodisciplină.

Un alt merit al lui Vergilio Gamboso este incontestabil acela de a trimite mereu spre noi, cititorii de astăzi, referințele altor secole, unde, bunăoară, ideea de criză a umanității părea la fel de devastatoare precum este cea de azi. Tablou sumbru al Evului Mediu, așa cum ne este relatată în carte, înțesată cu tot soiul de răzmerițe și propagarea rapidă a ereziilor albigenzilor a făcut ca sfântul Anton să ducă o bătălie argumentată și o interpretare corectă și absolut necesară a Scripturii, „prin cuvinte simple”, descoperind sensuri spirituale profunde.

Totodată, florilegiul antonian, inserat în paginile cărții, scoate la lumină o serie de miracole săvârșite și atribuite Sfântului Anton și necunoscute spațiului nostru spiritual. Buchetul celor douăzeci și șase de miracole culese din Benignitas și Rigaldina, în arcul a peste două secole (1231- cca. 1435), vine să confirme solicitudinea săritoare și neobosită a sfântului Anton și să întregească legendarul miracolelor antoniene.

În această carte tabloul istoric este copleșitor, iar documentarea, fără îndoială, foarte temeinică, cu alte cuvinte avem de-a face cu o biografie ce ne pune dinainte actualitatea și originalitatea unuia dintre cei mai iubiți sfinți.

***

Anton de Padova. Viața și spiritualitatea
Vergilio Gamboso, Editura Serafica, 2017; ISBN 978-606-770-038-1; colecția Viețile sfinților, 12/19 cm; 388 pp.; 25 de lei.

Distribuie cu: