Loading...

Al XXII-lea CAPITUL PROVINCIAL ORDINAR

Roman, 22-27 iunie 2020


 

Prot. N. 642/19

Roma, 4 octombrie 2019

Fr. Teofil Petrișor, Ministru provincial,
Provincia Sfântul Iosif din România

Dragă frate,
Întrucât a sosit timpul pentru alegerea Ministrului provincial, a Superiorilor și  Oficialilor Provinciei Sf. Iosif din România, am stabilit celebrarea Capitulului provincial ordinar începând cu data de 20 aprilie 2020, în  locul care a fost hotărât de către Definitorul provincial, în conventul Sf. Francisc din Roman.

Vei avea grijă să înștiințezi pe fiecare frate care va trebui să participe la lucrările capitulare să fie prezent în locul desemnat, la data stabilită, dacă nu este împiedicat de un motiv grav, ceea ce va trebui notificat în scris, din timp, Președintelui Capitulului.

a) Vocalii Capitulului provincial ordinar, după norma Constituției Ordinului nostru, 210, § 2, și Statutele generale, n. 116, § 3, sunt:
– din oficiu: Ministrul general sau Delegatul său, ex Ministrul general în Provincia sa nativă, Ministrul provincial, ex Ministrul provincial care a lăsat oficiul în ultimul Capitul ordinar, Custozii provinciali,  Definitorii provinciali și Definitorul general.
– prin alegere: delegații aleși după Statutele generale și Statutele provinciale.

b) Ministrul provincial să dispună cât mai repede fraților Provinciei să procedeze la alegerea Delegaților, după schema aleasă, aderând cu maximă atenție la ea.

c) Sesiunile capitulare să se desfășoare după normele Constituțiilor și ale Directoriului pentru celebrarea Capitulului Provincial. Restul va fi dispus de către Președintele Capitulului, care are chiar și facultatea de a rezolva cu autoritatea sa dubiile care ar putea apărea la interpretarea procedurilor capitulare. Aceluiași Președinte trebuie să-i fie prezentate, în dublu exemplar, toate rapoartele, unul pentru Archiva generală a Ordinului, celălalt pentru Archiva provinciei.

d) Actele Capitulului, redactate de secretarul capitular, să fie trimise cât mai repede Secretariatului general.

În prima zi a Capitulului, în fiecare convent al Provinciei să se celebreze Liturghia către Sfântul Duh, pentru a implora ajutorul divin.

Între timp, invocând de la Domnul buna reușită a apropiatului Capitul provincial, din toată inima iți transmit ție și tuturor fraților Provinciei binecuvântarea serafică.

Fr. Carlos A. Trovarelli
Ministru general

Fr. Tomasz Szymczak
Secretar general


 

Frații profeși solemni cu voce pasivă și activă la CPO 2020

 

 


Lista oficială a delegaților la CPO 2020

Lista oficială a delegaților la Capitulul Provincial Ordinar – 2020

 

 


Programul zilelor capitulare

Programul zilelor capitulare

 

 


Slujiri capitulare

Slujiri capitulare conform cu Directoriul pentru celebrarea Capitulului Provincial Ordinar

 

 


Frați care au trecut la Domnul de la ultimul Capitul Provincial Ordinar

 Fr. Gheorghe ANTAL OFMConv. (3 aprilie 1932 – 28 decembrie 2016)

 

Fr. Eugen BLĂJUȚ sr. OFMConv. (7 septembrie 1925 – 30 ianuarie 2018)

 

Fr. Karmil Sociu OFMConv. (3 ianuarie 1952 – 8 martie 2020)