Loading...

Admitere la Liceul Franciscan

Pentru anul școlar 2020-2021, la Liceul Teologic Romano-Catolic Franciscan sunt aprobate în planul de școlarizare 28 de locuri, adică  (1) o  clasă a IX-a, pentru filiera vocațională, profilul teologie, specializarea teologie romano-catolică și 28 de locuri, adică (1) o clasă a IX-a, pentru profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare.

Liceul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Francisc de Assisi”, Roman (NT)

Distribuie cu:

Astfel, Liceul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Francisc de Assisi” organizează concursul de admitere, după cum urmează:

 

TEOLOGIE

1 clasă (28 locuri) profil teologic, specializarea teologie romano-catolică.

Documentele necesare înscrierii pentru admitere: 02-05 iunie 2020

 1. Anexa la fișa de înscriere (de la școala de proveniență)
 2. Certificatul de naștere (original + copie)
 3. Cartea de identitate (original + copie)
 4. Fișa medicală în original
 5. Foia matricolă
 6. Declarația din partea candidatului și a părinților acestuia că au luat la cunoștință de Regulamentul intern al unității școlare și că sunt de acord să-l respecte
 7. Recomandare (caracterizare) din partea Părintelui Paroh.

Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a la Liceul Teologic Romano-Catolic ”Sfântul Francisc de Assisi” din Roman-neamț, absolvenți de gimnaziu având minimum media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial.

Desfășurarea/Echivalarea probelor de aptitudini: 09 – 12 iunie 2020

 1. Interviul / colocviul/proba orală constă în:
  • Verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului
  • Motivarea alegerii unității de învățământ vocațional teologic
 1. Proba de verificare a cunoștințelor religioase constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina religie din clasele V-VIII. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudine.

Media minimă la proba de verificare a cunoștințelor la disciplina religie trebuie să fie minimum 7 (șapte).

12 iunie 2020 – Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini

 

* * *

 

PEDAGOGIE

1 clasă (28 locuri) profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare. 

Documentele necesare înscrierii pentru admitere: 02-05 iunie 2020

 1. Anexa la fișa de înscriere (de la școala de proveniență)
 2. Fișa de aptitudine ( de la școala de proveniență) și va conține:
  • Media generală a claselor V-VIII la disciplinele: – Limba și literatura română; – Educație vizuală; – Educație muzicală;- Educație fizică și sport
  • Media generală a claselor V-VIII la purtare
 1. Certificatul de naștere (original + copie)
 2. Cartea de identitate (original + copie)
 3. Fișa medicală în original
 4. Declarația din partea candidatului și a părinților acestuia că au luat la cunoștință de Regulamentul intern al unității școlare și că sunt de acord să-l respecte.

Desfășurarea/Echivalarea probelor de aptitudini: 09 – 12 iunie 2020

 • Evaluarea și certificarea aptitudinilor se realizează prin eliberarea unei fișe de aptitudini, de către unitatea de învățământ în care este înmatriculat candidatul în clasa a VIII-a, anexă la fișa de înscriere a candidatului.
 • Pentru a fi declarat ADMIS, candidatul trebuie să aibă în fișa de aptitudini la disciplinele: limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educației fizică și sport, media generală a claselor a V-VIII mai mare sau egală cu 7 (șapte) și media generală la purtare a claselor V-VIII, 10 (zece).

12 iunie 2020 – Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini

 

Director,
Fr. Cristinel Sociu

Album Foto:

Distribuie cu: