Loading...

Introducere

Novici2012_2013

 

Întâi de toate, bine aţi venit pe pagina Noviciatului Provinciei noastre!

În cele ce urmează vom încerca să oferim câteva lămuriri în ceea ce priveşte existenţa, durata, obiectivele, mijloacele, aşa cum sunt ele reglementate, fie de dreptul comun (CIC), fie de dreptul particular (Const.), ori de Directoriul de formare al Ordinului (DF).

Responsabilitatea noviciatului îi revine magistrului (can.650-651).

 

1. Locul

Casa de noviciat din localitatea Prăjeşti (judeţul Bacău), a fost întemeiată prin decret în 1991 de ministrul general (Lanfranco Serini), cu acordul Definitoriului său (cf. Const. 36 § 3), la cererea expresă a ministrului provincial Pr. Iosif Sabău.

Începutul anului de noviciat se face în ziua stabilită, într-o atmosferă restrânsă, pentru a nu se da impresia că sunt deja consacraţi candidaţii. Odată cu ceremonia de început a noviciatului, candidaţii primesc haina franciscană conventuală (Ordin din care încep deja să facă parte ca novici). Excepţia vizibilă sunt voturile ce nu sunt reprezentate încă pe cingol.

 

2. Durata

După perioada de postulandat (între unu şi doi ani), ministrul provincial, având consensul Definitoriului, admite un candidat la anul de noviciat. Durata noviciatului în Ordinul nostru este de 1 an (12 luni) şi se desfăşoară într-o casă special întemeiată (cf. Const. 36 § 2).

În anul de noviciat sunt excluse perioadele de vacanţă; totuşi magistrului îi revine responsabilitatea să armonizeze programul noviciatului, spre a avea şi momente de destindere, zile de pelerinaj, momente ce au menirea de a exclude (pe cât va fi posibil) monotonia şi plictiseala.

 

3. Excepţii:

a. în caz că numărul de candidaţi este restrâns, în mod excepţional, ministrul general, având consensul Definitoriului său, poate permite să se facă noviciatul alături de un frate considerat pregătit pentru aceasta (cf. Const. 36 § 4).

b. Pentru motive juste, superiorul major poate reduce perioada de noviciat, deci poate anticipa profesiunea cu 15 zile (cf. Const. 37 § 2)

c. Deşi perioada de noviciat este timpul acordat alegerii făcute şi vieţii religioase iniţiale, totuşi, pentru motive bine întemeiate, novicii pot participa la evenimente deosebite în propriile lor familii (după judecata prudentă a magistrului); novicii au posibilitatea, de asemenea, de a menţine contactul cu familiile lor, cu alţi religioşi, precum şi cu fraţii studenţi mai mari (totdeauna cu prudenţa suficientă) (cf. Const. 38 § 4).

d. Timpul de noviciat are prevăzut în program, cursuri specifice noviciatului: pe lângă aceste cursuri, sunt interzise alte studii şi examene, specializări (care ar putea sustrage atenţia şi preocuparea novicilor de la viaţa şi activitatea specifică) (cf. Const.38 § 4)

 

4. Grijă deosebită:

a. deoarece, această etapă formativă constituie temelia necesară a întregii formări religioase, este rezervată formării intime şi temeinice ale novicilor (cf. Const. 38 §1).

b. apoi, fie viaţa spirituală, fie programul în ansamblu, va fi şi va constitui de fapt viaţa ce o vor trăi ulterior ca profeşi (cf. Const. 38 § 2)

 

5. Obiectivele anului de noviciat

a. Cunoaşterea şi aprofundarea chemării divine (credinţă)

b. schimbarea inimii şi minţii după spiritul Sfântului Francisc (convertire)

c. experienţa noului stil de viaţă comunitară  (slujire)

d. verificarea şi clarificarea consistenţei motivaţiilor care stau la baza acestei decizii (reflexie)

e. cunoaşterea şi trăirea carismei OFMConv. (practică). (cf. DF.63)

 

6. Mijloacele:

a. programul spiritual zilnic

b. accesul la Sacramente

c. colocviile individuale cu Magistrul

d. cursurile

e. pelerinajele

f. momentele recreative

g. momente de muncă manuală,

h. zile de formare

i. zile de reculegere

j. capitul conventual formativ

k. altele

 

7. Profesiunea religioasă:

a. poate fi anticipată de Superiorul major cu 15 zile (cf. Const. 37 § 2)

b. la sfârşitul anului de noviciat, novicele va face o cerere adresată Superiorului major, cerere în care-şi va menţiona dorinţa de a profesa sfaturile evanghelice (cf. Const. 39 §3)

c. înainte de a fi admis la profesarea sfaturilor evanghelice, novicele va avea o întâlnire cu Superiorul major, sau cu un delegat al său, cu scopul de a examina voinţa şi idoneitatea cantidatului la profesiune (cf. Const. 40 §2)

d. Magistrul, după ce în prealabil, a ascultat părerea colaboratorilor săi, după ce a studiat şi relaţiile precedente, evaluând şi anul de noviciat, va redacta o relaţie despre novice, relaţie pe care o va da interesatului s-o citească pentru a vedea dacă reflectă sau nu adevărul, sau poate sunt anumite aspecte ce trebuie explicate, apoi relaţia este înaintată Superiorului major, care cu consensul Definitoriului său, îl poate admite pe novice la profesiunea religioasă în Ordin (cf. Const. 40. §1) .

 

8. Anul acesta (2012-13)

a. Avem 6 novici, care au absolvit facultatea de filosofie (3 ani) şi, din data de 23 septembrie 2012, după ce au îmbrăcat haina franciscană, au datoria de a respecta programul de noviciat

b. Novicii se numesc: Bănuţă Marius Ionuţ; Blaj Felix Marian; Dâncă Alexandru; Huşanu Claudiu Bogdan; Jitaru Mihai Gabriel; Totu Ionuţ.

c. Programul casei de noviciat:

07.00: sf. liturghie, laudele, meditaţie

08.00: micul dejun

09.30: cursuri

12.15: ora medie

12.30: prânzul

14.00-16.00: activităţi de întreţinere şi gospodărire

17.00-18.00: lectură spirituală

18.30: sf. rozariu, oficiul lecturilor şi vesperele

19.30: cina

21.30: completoriul

22.00: stingerea

Sâmbăta:

07.30: sf. liturghie, laudele, meditaţie

10.00-12.30 – lectio divina

Vineri:

21.00-22.00: ora de adoraţie

Duminica:

08.00: laudele

11.00: sf. liturghie în biserica parohială

18.30: adoraţie

19.30: cina

NB:

Timpul de după completoriu până după sf. liturghie din ziua următoare, este un timp de tăcere.

În casă este întreţinută atmosfera prielnică rugăciunii, meditaţiei şi vizitei în capelă.

 

d. PROGRAMA DE FORMARE A NOVICIATULUI 2012 – 2013

Obiectivele :

1. Aprofundarea şi cunoaşterea chemării divine.

2. Schimbarea inimii şi minţii conform spiritului Sfântul Francisc.

3. Experienţa vieţii comunitare.

4. Verificarea, clarificarea şi consolidarea motivaţiilor.

5. Cunoaşterea carismei Odinului.

Organizarea pe teme şi luni

1. octombrie – noiembrie: primul obiectiv

2. decembrie – ianuarie: al doilea obiectiv

3. februarie – martie: al treilea obiectiv

4. aprilie – mai: al patrulea obiectiv

5. iunie – iulie: al cincilea obiectiv

6. august: voturile religioase

Programa lunii:

1. prima vinere: zi de formare

2. a doua vinere: zi de capitul conventual formativ

3. a treia vinere: zi de reculegere

4. a patra vinere: mărturii, prezentări de diferite teme

 

Concluzie

Dacă totul va merge conform programului, anul de noviciat, cu anticiparea de 15 zile, se va încheia pe 08 sept. 2013.

 

fr. Niculăeş Gabriel, maestru de novici