Loading...

Ce înseamnă Dreptate, Pace şi Ecologie?

Cultivarea principiilor Dreptate, Pace şi Ocrotirea mediului, îşi pot găsi un puternic imbold şi suport spiritual în mesajele pe care ni le-a transmis „fratele universal – uman şi cosmic, Francisc din Assisi, mesaj de iubire faţă de Dumnezeu, de respect şi gratitudine pentru elementele cosmice care fac parte din Creaţie, de dragoste şi fraternitate faţă de toţi oamenii şi toate fiinţele.

Sinceritatea, farmecul şi harul divin al acestui mesaj – care promovează înţelesurile primordiale ale Evangheliei şi sentimentul solidarităţii Omului cu întregul Creat – trăirea autentică, la înalte cote, de către „Sărăcuţul” din Assisi şi Fraţii săi, au cucerit inimile veacuri de-a rândul şi exercită o fascinaţie crescândă astăzi.

Lumea contemporană vede în Sfântul Francisc o personalitate spirituală şi umană de prim ordin, un om al dreptăţii, promotor al păcii, un nume drag şi frate al tuturor.
La data de 14 noiembrie 1979, sanctitatea sa Papa Ioan Paul al II-lea, la proclamat pe sărăcuţul din Assisi, Sfântul Francisc, ca „Patron al celor ce cultivă ecologia”.
Această proclamare constituie, o punere în lumină a faptului că în lumea de astăzi, în care criza morală şi cea ecologică domină, laolaltă, Terra, protecţia Pământului, a omului, a plantelor şi animalelor – pe de o parte – şi promovarea valorilor spiritual – morale, pe de altă parte, reprezintă obiective care trebuie urmărite în paralel.
Prin activitatea noastră, vom încerca să desprindem, într-un orizont larg şi mai ales în contexte actuale, multiplele semnificaţii ale mesajului transmis nouă de Seraficul Părinte, oprindu-ne asupra unor valori ce credem noi că pot fi puse în lumină în spaţiul spiritual al creştinătăţii răsăritene şi al poporului român.

Fr. Iosif Diac,
Responsabil provincial cu D.P.E.