Loading...

SCURTĂ PREZENTARE A ORDINULUI FRANCISCAN SECULAR DIN ROMÂNIA

OFS – ORDINULUI FRANCISCAN SECULAR

sau Terțiarii franciscani

Sunt membrii celui de-al treilea Ordin înființat de Sfântul Francisc de Assisi
pentru seculari, laici (mireni)

 

Sfântul Francisc de Assisi, inspirat de Duhul Sfânt, pe lângă fondarea primului Ordin pentru frați (minori) și, împreună cu Sfânta Clara de Assisi, a Ordinului surorilor (sărace), a fondat și un al treilea Ordin destinat laicilor care au dorit să participe la viața și spiritualitatea Ordinului său: Acest de-al treia Ordin al Sf. Francisc de Assisi este cunoscut sub numele de Ordinul Franciscan Secular – OFS.

Așadar, Ordinul Franciscan Secular aparţine Familiei Franciscane şi este format dintr-o unitate organică a tuturor fraternităţilor catolice, a căror membri, inspiraţi de Duhul Sfânt, se obligă prin Profesiune să trăiască Evanghelia după modelul sfântului Francisc, în starea laică, seculară, păstrând Regula aprobată de Biserică.

Ultima statistică realizată arată că membrii OFS cu profesiune, pe glob, ar fi circa 400 000 de fraţi, şi 50 000 de tineri franciscani (Tifra).

Ordinul Franciscan Secular este format din fraternităţi la diferite nivele: locală, regională, naţională şi internaţională. Fiecare fraternitate este animată şi condusă de un consiliu şi de un Ministru sau (Preşedinte).

Fraternitatea Internaţională se compune din unitatea organică a tuturor Fraternităţilor franciscane seculare catolice din lume. Ea se identifică cu întregul OFS și cuprinde circa 110 fraternităţi Naţionale de pe tot globul. Ministru general al OFS este fr.Tibor Kauser (Ungaria).

Fraternitatea Naţională din România s-a format în 2008 după finalizarea proiectului de unire a tuturor realităților OFS, de către Preşedinţia Consiliului Internaţional a Ordinului Franciscan Secular, deoarece, până în acel moment terţiarii nu au fost recunoscuţi oficial ca şi fraternitate OFS. Până la acest moment, existau două fraternităţi regionale OFS: una de limbă română cu 17 fraternităţi locale, fiind sub grija pastorală a Fraţilor Minori Conventuali și o altă fraternitate regională de limbă maghiară cu 25 de fraternităţi locale sub grija pastorală Fraților Minori Observanți. Aceste fraternităţi sunt: Arad, Baia Mare, Odorheiu Secuiesc, Sfântul Gheorhe, Timişoara, Şumuleu – Ciuc, Vinga, Gheorgheni, Dej, Gherla, Sighetul Marmaţiei, Braşov, Oradea, Cluj, Dudeşti Vechi, Deva, Hunedoara, TG. Mureş, Tg. Secuiesc, Bistriţa, Lazarea.

Ordinului Franciscan Secular din România are sediul în oraşul Oneşti, str. Ioan Creangă, nr.10, jud. Bacău.

Fraternitatea naţională a OFS din România are ca Ministru pe Sr. Frâncu Celina, iar ca asistenţi spirituali pe pr. Anton Acatrinei OFM Conv, pr. Bondea Robert OFM Cap. şi pr. Mihaly Bojte OFM. Fraternitatea naţională este împărţită în trei regiuni, după cum urmează:

I. Fraternitatea Regională Transilvania de Vest cuprinzând fraternităţi din judeţele Timiş, Caraş-Severin, Bihor, Arad, Maramureş, Sălaj, Satu Mare, Bistriţia-Năsăud şi Cluj (fraternitatea de limbă română). Această Fraternitate Regională are 16 fraternităţi locale, dintre care 10 fraternităţi de limbă maghiară şi 6 de limbă română. Ministru regional este sora Szabo Katalin.
II. Fraternitatea Regională Transilvania de Est cuprinzând fraternităţi din judeţele Braşov, Covasna, Harghita, Hunedoara, Mureş, Sibiu, Alba şi Cluj (fraternitatea de limbă maghiară). Această Fraternitate Regională are 13 fraternităţi locale cu 221 de fraţi cu sediul la Şumuleu – Ciuc. Ministru regional este sora Vacar Katalin.
III. Fraternitatea Regională Muntenia şi Moldova cuprinzând fraternităţi din judeţele Ilfov-Bucureşti, Suceava, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galaţi, Buzău, Brăila, Tulcea, Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Olt, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Ialomiţa, Călăraşi, Constanţa. Această Fraternitate Regională are ca Ministru pe sora Ana Jitaru, şi 20 de fraternităţi locale.

Aceste fraternităţi locale sunt:

 1. Bogdăneşti, fraţi 17, Ministru Tamaşi Ana, asistent pr. Claudiu Mărtişcă;
 2. Bucureşti, fraţi 21, Ministru sr. Anca Vasiliu, asistent pr. Iosif Cadar;
 3. Buruieneşti, fraţi 50, Ministru sr. Tulbure Margareta, asistent pr. Iulian Claudiu Petrea;
 4. Fundu Răcăciuni, fraţi 48, Ministru sr. Patraşcu Regina, asistent pr. Anton Acatrinei;
 5. Galaţi, fraţi 53, sr. Ministru Zlat Maria, asistent pr. Critian Blăjuţ;
 6. Galbeni, fraţi 52, Ministru sr. Bratosin Elena, asistent pr. Anton Acatrinei;
 7. Hălăuceşti, fraţi 58, Ministru sr. Păuleţ Tereza, asistent pr. Ștefan Mârţ;
 8. Huşi, fraţi 55, Ministru sr. Frenţescu Adriana, asistent pr. Liviu Brudaru;
 9. Luizi Călugăra, fraţi 140, Ministru sr. Coceanga Ana, asistent pr. Anton Acatrinei;
 10. Luncaşi, fraţi 25, Ministru sr. Bişoc Maricica, asistent pr. Ștefan Mârţ;
 11. Nicolae Bălcescu, fraţi 65, Ministru sr. Petrea Veronica, asistent pr. Anton Acatrinei;
 12. Nisiporeşti, fraţi 50, Ministru sr. Afrenţoaie Veroana, asistent pr. Adrian Herciu;
 13. Oneşti, fraţi 25, Ministru fr. Vacaru Victor, asistent pr. Robert Bondea OFM Cap;
 14. Poiana, frați 10, Ministru sr. Faraoanu Maria, asistent pr. Claudiu Mărtişcă;
 15. Prăjeşti, fraţi 60, Ministru sr. Faraoanu Maria, asistent pr. Claudiu Mărtişcă;
 16. Răducăneni, fraţi 25, Ministru fr. Trişcă Cornel, asistent pr. Liviu Brudaru;
 17. Roman, fraţi12, Ministru sr. Berea Maria, asistent pr. Flavian Farauanu OFM Cap;
 18. Târgu Trotuş, fraţi 25, Ministru sr. Socaciu Marlena, asistent pr. Gheorghe Pişta;
 19. Traian, fraţi 15, Ministru fr. Tamaşi Eugen, asistent pr. Claudiu Mărtişcă;
 20. Valea Mare, fraţi 63, Ministru sr. Farţade Veronica, asistent pr. Anton Acatrinei.

În zona unde asigurăm asistenţa spirituală există  869 fraţi cu profesiune pe viaţă, afară de fraţii cu profesiune temporară.

Iar acum, conştienţi fiind că există mulţi creştini care ar dori să se apropie mai mult de Cristos şi care voiesc să depună un efort mai mare pentru cele spirituale, dorim să facem o succintă prezentare a modului de viaţă al celor care fac parte din Ordinul Franciscan Secular (OFS).

Aceştia parcurg o perioadă de formare, care durează un an, în care le sunt prezentate viaţa Sfântului Francisc de Assisi, viaţa Sfintei Clara, Regula şi Constituţiile OFS, precum şi Spiritualitatea franciscană. După terminarea acestei perioade de formare, se face profesiunea, care constă în hotărârea de a trăi în conformitate cu Evanghelia, avându-l ca exemplu pe Sfântul Francisc, fară a abandona, însă, propria familie (acesta este motivul pentru care se numesc „seculari”, adică trăiesc în lume). Într-o primă etapă profesiunea se depune pentru o perioadă de un an ori chiar mai mult, rămânând ca, într-o a doua etapă, după ce a fost reînnoită timp de trei ani – şi numai în cazul în care se doreşte acest lucru – să se depună profesiunea pentru toată viaţa.

Specificul acestor fraţi şi ale acestor surori în Cristos este trăirea Evangheliei în propria familie şi în societate, promovarea dreptăţii şi a păcii, educarea copiilor la credinţa creştină, precum şi simpla mărturie din viaţa de zi cu zi. De asemenea, pot fi de mare ajutor pentru buna desfăşurare a activităţilor din cadrul parohiei, pot organiza vizitarea şi îngrijirea celor bătrâni ori bolnavi, întreţinerea curăţeniei şi a spaţiilor verzi din jurul bisericii, ore de rugăciune, de adoraţie euharistică, etc.
În această ultimă perioadă, s-au organizat diverse seminarii formative, atât pentru fraţii din fraternităţile locale, cât şi pentru asistenţii spirituali, pentru a putea cunoaşte cât mai bine Regula şi Spiritualitatea franciscană, dar şi în vederea împărtăşirii reciproce a propriilor experienţe pastorale.

În ciuda prigoanei comuniste, care urmărea desfiinţarea Ordinelor religioase şi ştergerea din inimile oamenilor a credinţei în Dumnezeu, mulţi Fraţi Franciscani Seculari, cu ajutorul harului lui Dumnezeu, au reuşit să păstreze în inima lor flacăra credinţei şi idealul franciscan, ideal ce le-a fost sădit prin cuvântul şi exemplul păstorilor lor sufleteşti. Ei au încercat să dea mărturie, atât cât le-a stat în putinţă, prin vorbe şi prin fapte, despre spiritualitatea franciscană, atât în mijlocul propriei familii, cât şi în mijlocul societăţii în care trăiau. Iar această mărturie credem că este un motiv suficient ca acum – după ce, începând cu anii ’90, a fost reluată activitatea pastorală a Ordinului Franciscan Secular (OFS) – să încercâm să reînviem, acolo unde este posibil, acele comunităţi care existau deja mai înainte de 1948 şi să formăm, la cererea credincioşilor, şi alte comunităţi.
Efortul pe care l-au depus fraţii şi surorile care ne-au precedat nu a fost zadarnic, căci, în comunităţile din care făceau parte, la locul de muncă ori în alte împrejurări, prin exemplul lor de viaţă, au ajutat pe mulţi oameni să să apropie de Dumnezeu, inspiraţi fiind de exemplul Sfântului Francisc de Assisi.

Nu pot să închei decât folosindu-mă de cuvintele Testamentului de la Siena al Sfântului Francisc: „Scrie, că îi binecuvântez pe toţi fraţii mei, care sunt în Ordin şi care vor veni până la sfârşitul lumii”.

Pr. Anton Acatrinei,

Asistent provincial OFS.

Conventul „Sf. Andrei”
Str. Bisericii, Nr 329
607295- Luizi Călugăra (BC)
ROMÂNIA
Tel. 0040.745/229506
E-mail: ofs@ofmconv.ro