Loading...

Armata Maicii Domnului – AMD

Identitatea acestei “familii” creştine deosebite, despre care ne propunem să vorbim în continuare, este de factură spirituală, chiar dacă membrii «Armatei Maicii Domnului» îşi aduc contribuţia şi în domeniul catehezei, angajării sociale, iniţiativelor umanitare şi propunerilor culturale

Păstrând mereu în armonie spiritul şi acţiunea, «Armata Maicii Domnului» îşi desfăşoară activitatea în jurul a patru idei de fond. Dimensiunea existenţială: consacrarea vieţii lui Dumnezeu, prin  Neprihănită, este o recunoaştere a primatului chemării la sfinţenie. Dimensiunea eclezială: trăirea consacrării în Biserică, din iubire faţă de Dumnezeu şi de Biserică, mărturisind credinţa creştină. Dimensiunea misionară: prin participarea, în spiritul consacrării mariane, la misiunea de a vesti întregii omeniri Sfânta Evanghelie. Dimensiunea culturală: prin mărturisirea consacrării în societate, în slujba oamenilor şi în sprijinul demnităţii umane, într-un climat de fraternitate, pace şi bucurie.

procesiune-a-m-d

PR. PAUL BULAI OFMConv.

Conventul „Naşterea Sfintei Fecioare Maria”
707240 – Hălăuceşti
IAŞI
tel: 0040.232.717556
e-mail: paul_bulai@yahoo.com