Loading...

A patra serie de exerciții spirituale

În perioada 4-9 iunie 2018, la Mănăstirea „Maica Unității” din Viișoara (Neamț) s-a desfășurat cea de-a patra serie de exerciții spirituale organizată de Provincia Fraților Minori Conventuali, sub îndrumarea mons. Paolo Bizzeti, episocp și vicar apostolic de Anatolia.

A patra serie de exerciții spirituale

Distribuie cu:

„Până la marginile pământului”. Noua evanghelizare nu poate avea loc decât după modelul „primei evanghelizări”. Martor al unei biserici locale – pe care o călăuzește în calitate de episcop – care păstrează vie amintirea glasului și a pașilor sfântului Paul, Mons. Paolo ne-a propus spre reflecție – cum putea fi altfel – imaginea începuturilor predicării kerygmei creștine, așa cum reiese din lectura canonică a Faptelor Apostolilor, pentru ca pornind de la acest exemplu, să individualizăm, să recunoaștem CUM ne putem maturiza ca discipoli și comunitate a lui Isus, care se manifestă viu în mijlocul nostru.

Ținând cont de acest adevăr, modelul de viață creștină și de evanghelizare, de predicare a Cuvântului lui Dumnezeu, pornește de la conștiința ca suntem chemați să urmăm voința, planurile Lui, nu schemele noastre pastorale, eliberându-ne de iluziile și delirul atotputerniciei pastorale, întrucât Cristos a mântuit deja lumea, nu noi, care suntem simplii săi colaboratori. Drept urmare, Biserica întreagă e chemată să-l urmeze pe Isus așa cum a făcut comunitatea creștină de la începuturi. Ce anume caracteriza acea comunitate?

În primul rând, îl cunoaște (cu adevărat, până în cele mai mici detalii) pe Isus, adică îl primește, acceptă să fie zguduită de cuvintele sale, se lasă mișcată interior, lasă deoparte prejudecățile sale, deschizându-se adevărului Duhului Sfânt. Comunitatea se recunoaște deficitară, imperfectă și de aceea face mereu apel la Scriptură pentru a-și găsi sensul.

În al doilea rând, cere și primește mereu pe Duhul Sfânt, trăiește o permanentă experiență a Rusaliilor (pe care Luca le povestește în diferite moduri de mai multe ori), parcurge chiar un drum de convertire la inspirațiile Duhului, pe care le discerne în variatele situații pe care i le pune înainte viața. Principalul dar al Duhului Sfânt constă în a-l ajuta pe cel care crede (Biserica este înainte de toate o comunitate de credincioși, nu pur și simplu de amici) să-și asume și să trăiască după logica pascală: a-și da viața pentru a o dobândi cu adevărat, a pierde pentru a fi câștigător, a muri pentru a învia. Conform acestui mod de a gândi, reiese că în viața comunității creștine sunt mai importante relațiile fraterne bazate pe iertare și iubire decât calitățile extraordinare ale indivizilor, mai de dorit a purta împreună povara dificultăților decât rezolvarea lor fără implicarea sentimentelor. În felul acesta, greutățile, mizeriile cele mai grave, care sunt o realitate omniprezentă în istoria comunităților creștine, devin ocazii din care învățăm să creștem, să ne limităm, să acceptăm diversitatea responsabilităților, să nu ne considerăm de neînlocuit, să nu avem impresia că adevărul ne aparține, în definitiv, să devenim oameni, credincioși, eliberați de frica de moarte, care se manifestă in toate formele de asigurare a viitorului.

În al treilea rând, așadar, Biserica este o comunitate liberă sau mai curând eliberată, mântuită, săracă de sine, dar plină de bogăția Duhului Sfânt, de bogăția numelui lui Isus. Această libertate o angajează să nu accepte mediocritatea, să se concentreze asupra a ceea ce este esențial, să interpreteze viața în lumina întâlnirii cu Isus.

Exemplele lui Petru, Paul, Barnaba, Ștefan nu fac altceva decât să confirme vitalitatea acestei Biserici care, rămânând una – pentru că e clădită pe Cristos -, dar plină de diversitate, are energia, curajul, speranța, în ciuda tuturor obstacolelor (inclusiv interne) și a persecuțiilor, de a se avânta „până la marginile pământului” și, în măsura în care este autentică, să atragă noi ucenici lui Isus, sau pur și simplu simpatie.

Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru acest timp și pentru călăuza pe care ne-a oferit-o în Mons. Paolo, pentru care ne rugăm sa aibă în continuare tăria și curajul de a continua lucrarea proclamării Evangheliei, având ca mijlocitor pe predecesorul său, episcopul martir Luigi Padovese.

Album Foto:

Distribuie cu: