Loading...
marţi, 21 noiembrie 2017
OFMConv Romania

Ordinul Franciscan Secular

Terțiarii franciscani – Prezentare

 

Sunt membrii celui de-al treilea Ordin înființat de Sfântul Francisc de Assisi pentru seculari, laici.

Sfântul Francisc de Assisi, inspirat de Duhul Sfânt, pe lângă fondarea primului Ordin pentru frați (minori) și, împreună cu Sfânta Clara de Assisi, a Ordinului surorilor (Damelor sărace), a fondat și un al treilea Ordin destinat laicilor care au dorit să participe la viața și spiritualitatea Ordinului său. Acest de-al treia Ordin al Sf. Francisc de Assisi este cunoscut sub numele de Ordinul Franciscan Secular – OFS.

Așadar, Ordinul Franciscan Secular aparține Familiei Franciscane și este format dintr-o unitate organică a tuturor fraternităților catolice, a căror membri, inspirați de Duhul Sfânt, se obligă prin Profesiune să trăiască Evanghelia după modelul sfântului Francisc, în starea laică, seculară, păstrând Regula aprobată de Biserică.

Ultima statistică realizată arată că membrii OFS cu profesiune, pe glob, ar fi circa 400 000 de frați și 50 000 de tineri franciscani (Tifra).

Ordinul Franciscan Secular este format din fraternități la diferite nivele: locală, regională, națională și internațională. Fiecare fraternitate este animată și condusă de un consiliu și de un Ministru.

Fraternitatea Internațională se compune din unitatea organică a tuturor Fraternităților franciscane seculare catolice din lume. Ea se identifică cu întregul OFS și cuprinde circa 110 fraternități Naționale de pe tot globul. Ministru general al OFS este fr. Tibor Kauser (Ungaria).

Fraternitatea Națională din România s-a format în 2008 după finalizarea proiectului de unire a tuturor realităților OFS, de către Președinția Consiliului Internațional a Ordinului Franciscan Secular, deoarece, până în acel moment terțiarii nu au fost recunoscuți oficial ca și fraternitate OFS. Până la acest moment existau două fraternități regionale OFS: una de limbă română cu 17 fraternități locale, fiiind sub grija pastorală a Fraților Minori Conventuali și o altă fraternitate regională de limbă maghiară cu 25 de fraternități locale sub grija pastorală a Fraților Minori Observanți. Aceste fraternități sunt: Arad, Baia Mare, Odorheiu Secuiesc, Sfântul Gheorhe, Timișoara, Șumuleu-Ciuc, Vinga, Gheorgheni, Dej, Gherla, Sighetul Marmației, Brașov, Oradea, Cluj, Dudești Vechi, Deva, Hunedoara, Tg. Mureș, Tg. Secuiesc, Bistrița, Lazarea.

Ordinului Franciscan Secular din România are sediul în localitatea Onești, str. Ion Creangă, nr.10, jud. Bacău.

Fraternitatea națională a OFS din România are ca Ministru pe Sr. Frâncu Celina, iar ca asistenți spirituali pe pr. Anton Acatrinei OFMConv., pr. Bondea Robert OFMCap. și pr. Mihaly Bojte OFM. Fraternitatea națională este împărțită în trei regiuni, după cum urmează:

1.Fraternitatea Regională Transilvania de Vest cuprinzând fraternitățile din județele Timiș, Caraș-Severin, Bihor, Arad, Maramureș, Sălaj, Satu Mare, Bistrița-Năsăud și Cluj (fraternitatea de limbă română). Această Fraternitate Regională are 16 fraternități locale, dintre care 10 fraternități de limbă maghiară și 6 de limbă română. Ministru regional este sora Szabo Katalin.

2.Fraternitatea Regională Transilvania de Est cuprinzând fraternitățile din județele Brașov, Covasna, Harghita, Hunedoara, Mureș, Sibiu, Alba și Cluj (fraternitatea de limbă maghiară). Această Fraternitate Regională are 13 fraternități locale cu 221 de frați cu sediul la Șumuleu-Ciuc. Ministru regional este sora Vacar Katalin.

3.Fraternitatea Regională Muntenia și Moldova cuprinzând fraternități din județele Ilfov-București, Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Tulcea, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Olt, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Ialomița, Călărași, Constanța. Această Fraternitate Regională are ca Ministru pe sora Ana Jitaru și are, de asemenea, 20 de fraternități locale.

Aceste fraternități locale din Regiunea Moldovei și a Munteniei sunt:

Bogdănești, frați 17, Ministru Tamași Ana, asistent pr. Claudiu Mărtișcă;

București, frați 21, Ministru sr. Anca Vasiliu, asistent pr. Sergiu-Daniel Antal;

Buruienești, frați 50, Ministru sr. Tulbure Margareta, asistent pr. Iosif Cadar;

Fundu Răcăciuni, frați 48, Ministru sr. Patrașcu Regina, asistent pr. Anton Acatrinei;

Galați, frați 53, sr. Ministru Zlat Maria, asistent pr. Cristian Dumea;

Galbeni, frați 52, Ministru sr. Bratosin Elena, asistent pr. Anton Acatrinei;

Hălăucești, frați 58, Ministru sr. Păuleț Tereza, asistent pr. Ștefan Mârț;

Huși-Corni, frați 55, Ministru sr. Frențescu Adriana, asistent pr. Liviu Brudaru;

Luizi Călugăra, frați 140, Ministru sr. Coceanga Ana, asistent pr. Anton Acatrinei;

Luncași, frați 25, Ministru sr. Bișoc Maricica, asistent pr. Ștefan Mârț;

Nicolae Bălcescu, frați 65, Ministru sr. Petrea Veronica, asistent pr. Anton Acatrinei;

Nisiporești, frați 50, Ministru sr. Afrențoaie Veroana, asistent pr. Adrian Herciu;

Onești, frați 25, Ministru fr. Vacaru Victor, asistent pr. Robert Bondea OFM Cap;

Poiana, frați 10, Ministru sr. Faraoanu Maria, asistent pr. Claudiu Mărtișcă;

Prăjești, frați 60, Ministru sr. Faraoanu Maria, asistent pr. Claudiu Mărtișcă;

Răducăneni, frați 25, Ministru fr. Trișcă Cornel, asistent pr. Liviu Brudaru;

Roman, frați 12, Ministru sr. Berea Maria, asistent pr. Flavian Farauanu OFM Cap;

Târgu Trotuș, frați 25, Ministru sr. Socaciu Marlena, asistent pr. Gheorghe Pișta;

Traian, frați 15, Ministru fr. Tamași Eugen, asistent pr. Claudiu Mărtișcă;

Valea Mare, frați 63, Ministru sr. Farțade Veronica, asistent pr. Anton Acatrinei.

În zona unde asigurăm asistența spirituală există 869 frați cu profesiune pe viață, afară de frații cu profesiune temporară.

Pe plan spiritual, în general, în fiecare fraternitate locală se organizează lunar, momente de rugăciune și adorație, precum și zile de reculegere, încercând să se aprofundeze cât mai mult spiritualitatea franciscană, Regula și Constituțiile OFS.

Formarea terțiarilor are următorul parcurs: o perioadă de inițiere, care durează un an, în care le sunt prezentate viața Sfântului Francisc de Assisi, viața Sfintei Clara, Regula și Constituțiile OFS, precum și spiritualitatea franciscană. După terminarea acestei perioade de formare, se face profesiunea, care constă în hotărârea de a trăi în conformitate cu Evanghelia, avându-l ca exemplu pe Sfântul Francisc, fără a abandona, însă, propria familie (acesta este motivul pentru care se numesc „seculari”, adică trăiesc în lume). Într-o primă etapă profesiunea se depune pentru o perioadă de un an ori chiar mai mult, rămânând ca, într-o a doua etapă, după ce a fost reînnoită timp de trei ani – și numai în cazul în care se dorește acest lucru – să se depună profesiunea pentru toată viața.

Specificul acestor frați și ale acestor surori în Cristos este trăirea Evangheliei în propria familie și în societate, promovarea dreptății și a păcii, educarea copiilor la credința creștină, precum și simpla mărturie din viața de zi cu zi. De asemenea, pot fi de mare ajutor pentru buna desfășurare a activităților din cadrul parohiei, pot organiza vizitarea și îngrijirea celor bătrâni ori bolnavi, întreținerea curățeniei și a spațiilor verzi din jurul bisericii, ore de rugăciune, de adorație euharistică etc.

În această ultimă perioadă s-au organizat diverse seminarii formative, atât pentru frații din fraternitățile locale, cât și pentru asistenții spirituali, pentru a putea cunoaște cât mai bine Regula și spiritualitatea franciscană, dar și în vederea împărtășirii reciproce a propriilor experiențe pastorale.

În ciuda prigoanei comuniste, care urmărea desființarea Ordinelor religioase și ștergerea din inimile oamenilor a credinței în Dumnezeu, mulți Frați Franciscani Seculari, cu ajutorul harului lui Dumnezeu, au reușit să păstreze în inima lor flacăra credinței și idealul franciscan, ideal ce le-a fost sădit prin cuvântul și exemplul păstorilor lor sufletești. Ei au încercat să dea mărturie, atât cât le-a stat în putință, prin vorbe și prin fapte, despre spiritualitatea franciscană, atât în mijlocul propriei familii, cât și în mijlocul societății în care trăiau. Iar această mărturie credem că este un motiv suficient ca acum – după ce, începând cu anii ’90, a fost reluată activitatea pastorală a Ordinului Franciscan Secular (OFS) – să încercăm să reînviem, acolo unde este posibil, acele comunități care existau deja mai înainte de 1948 și să formăm, la cererea credincioșilor, și alte noi comunități.

Efortul pe care l-au depus frații și surorile care ne-au precedat nu a fost zadarnic, căci, în comunitățile din care făceau parte, la locul de muncă ori în alte împrejurări, prin exemplul lor de viață, au ajutat pe mulți oameni să se apropie de Dumnezeu, inspirați fiind de exemplul Sfântului Francisc de Assisi.