Loading...

Oradea: Ultimele pregătiri pentru Învierea Domnului

Pe tot parcursul Postului Mare, în biserica noastră, ca şi devoţiune specifică acestei perioade, fraţii s-au rugat împreună cu credincioşii, în zilele de miercuri, vineri şi duminică, înainte de Sfânta Liturghie de seară, această devoţiune a drumului crucii.

Oradea: Ultimele pregătiri pentru Învierea Domnului.

În fiecare an, într-un timp bine stabilit de Biserică există o perioadă de pregătire la sărbătoarea Învierii Domnului şi anume, un timp de 40 de zile de post, rugăciune şi pomană. Trei dimensiuni care ne orientează spre Dumnezeu, spre noi înșine şi spre aproapele.

Săptămâna de pregătire pentru Paști a început cu Duminica Floriilor când la Sfintele Liturghii au fost sfințite ramurile pe care mai apoi credincioșii le-au purtat pe străzi în căminele lor ca semn de binecuvântare al lui Dumnezeu peste familiile lor.

Ca şi devoţiune specifică Postului Mare, fraţii, împreună cu credincioşii parohiei, ne-am propus să medităm mai profund drumul crucii lui Isus Cristos, însoţindu-l şi reflectând asupra celor 14 stări ale sale, cum bine cunoaştem această devoţiune: „Calea Sfintei Cruci”.

În duminica intrării triumfale a lui Isus în Ierusalim, înainte de Sfânta Liturghia de seară, grupul de copiii ,,Dominic Savio” s-a rugat şi a meditat ,,Calea Sfintei Cruci” în exteriorul bisericii, împreună cu preoţii responsabili pr. Ciprian Iacob şi pr. Mihai Blăjuţ. A fost un eveniment impresionant şi profund care a implicat mulţi copii, tineri şi adulţi, iar la fiecare staţiune, câte un copil a citit o scurtă meditaţie despre suferinţa şi pătimirea lui Cristos.

Pe tot parcursul Postului Mare, în biserica noastră, ca şi devoţiune specifică acestei perioade, fraţii s-au rugat împreună cu credincioşii, în zilele de miercuri, vineri şi duminică, înainte de Sfânta Liturghie de seară, această devoţiune a drumului crucii. Credincioşii au participat în număr mare, tineri, copiii, familii şi adulţi, toţi, încercând să-şi însuşească câte puţin din răbdarea şi suferinţa Mântuitorului Isus Cristos.

Luni, 10 aprilie 2017, în seara primei zile a Săptămânii Mari, tineri aparţinând diferitor grupuri, instituţii de învăţământ şi asociaţii greco-catolice din Oradea au organizat o seară de rugăciune, meditaţie şi pregătire prin spovadă pentru marea sărbătoare a Paştilor. Astfel, au contribuit asociaţiile de tineret ASTRU, OMI, Allegria, Don Orione, Colegiul Sfânta Familie, Grupul „Pro Sanctitate”, Corul „Schola Cantorum”, Cercetaşii Români Uniţi, precum şi tineri de la Seminarul Teologic şi din Liceul „Iuliu Maniu”. Evenimentul s-a desfăşurat în biserica Mănăstirii Franciscane din Oradea.

După ce toţi cei de faţă s-au rugat pornind de la Psalmul 50, pr. Traian Dobrata a proclamat şi explicat Evanghelia ce vorbea despre Domnul care, de pe cruce, a încredinţat-o ucenicului iubit pe Maria ca Mamă. Cititori din diferite grupuri au lecturat întrebările care alcătuiesc „Examenul de conştiinţă”, urmând spovezile individuale.

Seara s-a încheiat cu venerarea crucii şi a statuii Fecioarei de la Fatima, cei de faţă reîntorcându-se acasă cu sufletele curate şi pregătite pentru a primi vestea Învierii Domnului.

În miercurea sfântă după liturghia de seară, în jurul orei 19:00, o mare mulţime de credincioşi împreună cu toţi fraţii din conventul „Maica Domnului”, cu fratele paroh Mihai Vătămănelu, şi fratele guardian Carol Martin, au urmat staţiune cu staţiune contemplând şi reflectând asupra suferinţelor şi pătimirilor lui Cristos. Specificul acestei zile a fost mai deosebit. Rugăciunea s-a desfăşurat în exteriorul bisericii mai precis în parcul ,,Mihai Viteazul”, de lângă Biserică. Şi de această dată au fost prezenţi la momentul de rugăciune un număr mare de credincioşi.

Zilele următoare, vom celebra trei zile premergătoare sfintei Învieri. În ziua de joi în cursul dimineţii în biserica noastră vom  celebra Vecernia şi Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, iar spre seară în jurului orei 18:00 vom celebra Utrenia şi Deniile Mari cu cele 12 texte ale Sfintei Evanghelii în care ni se relatează Pătimirea Domnului nostru Isus Cristos.

În vinerea mare, în cursul dimineţii are loc Sfânta Vecernie şi Orele Mari Împărăteşti iar pentru seară la ora 18:00 se celebrează Prohodul Domnului. Specificul acestei celebrări mai este cunoscut ca şi Plângerea Mântuitorului iar ca ritual credincioşii cu preoţii înconjoară de trei ori biserica cu Sfântul Epitaf  purtând în mâini lumânări aprinse.

În sâmbăta mare, dimineaţa se celebrează Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare cu Vecernia, urmând ca la seara după lăsarea nopţii în jurul orei 22:00 împreună cu toată comunitatea şi toţi creştinii să celebrem Sfânta Înviere. Îndemnul acestei nopţi este pentru toţi credincioşii să se apropie şi să primească lumină: „Veniţi de luaţi lumină”.

Ceremonia continuă cu Sfânta Liturghie din noaptea de Paşti dar şi Sfintele Liturghii din ziua de Paşti, şi toată săptămâna luminată. Cântarea specifică acestei sărbători este Cristos a Înviat cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le. Gândul acestor zile îi aparţine Sf. Ioan Gură de Aur: „Intraţi toţi întru bucuria domnului nostru. Şi cei dintâi şi cei de după ei. Primiţi-vă toţi răsplata. Bogaţii şi sărăcii împreună bucuraţi-vă. Cei ce v-aţi înfrânat şi cei ce v-aţi lenevit cinstiţi această zi. Cei ce aţi postit şi cei ce nu aţi postit veseliţi-vă astăzi. Masa este plină ospătaţi-vă toţi. Viţelul este mult nimeni să nu iasă flămând. Gustaţi toţi din ospăţul credinţei. Împărtăşiţi-vă din belşugul bunătăţii”.

Tuturor fraţilor şi creştinilor sărbători binecuvântate şi fie ca lumina primită la ceremonia din noaptea Învierii să strălucească în inima noastră şi să o împărţim cu semenii noştri care sunt în umbra şi întunericul păcatului şi al morţii. Cristos speranţa noastră a înviat! Sus să avem inimile!

Pace și bine!

 

Album Foto: