Loading...

Mesaj de omagiu și condoleanțe

Mesaj de omagiu și condoleanțe la trecerea la cele veșnice a Majestății Sale, regele Mihai I al României

Regele Mihai I al României

În Almanahul Revistei Populare Catolice „Viața”, publicat de frații franciscani în anul 1928, aceștia îi adresau Majestății Sale, Mihai I al României, devenit de curând rege, următoarele cuvinte:

La vârsta de șase ani, nici regii nu pot avea o biografie. Viața fragedă e ca o filă albă, pe care abia viitorul are să înscrie hotărârile soartei ascunse încă.

Prevestiri și urări – iată ce putem să facem, să aducem întru întâmpinarea primilor pași ai regelui Mihai pe treptele glorioșilor săi înaintași.

Urările ca și prevestirile, sunt bine întemeiate pe vorba din străbuni: «sângele apă nu se face». Ele sunt întemeiate și pe încrederea în înțelepciunea și calitățile acelora cari sunt chemați a călăuzi pașii tânărului rege spre marea misiune ce-l așteaptă. «Dar voiu avea voie să mă joc?» – ar fi zis micul rege după solemnitatea întronării lui, și după ce i s-a explicat că acuma, ca rege, va trebui să fie «încă și mai cuminte». De sigur, privilegiile vârstei fericite nu-i vor fi interzise. Grijile domniei vor veni destul de curând, – mai curând decât altora, – să-i impună gravele preocupări ale unui monarh ce va purta pe umerii săi moșteniri atât de glorioase, la înălțimea cărora va avea să se ridice.

 

Astăzi, după 90 de ani de la scrierea acestor cuvinte, ne aflăm în doliu național, pentru trecerea la cele veșnice a Majestății Sale, Regele Mihai I al României.

Regele „și-a încheiat misiunea”, după ce a purtat pe umerii săi demnitatea regală și moștenirea glorioasă, într-un mod în care nimeni nu și-ar fi putut imagina în anul 1928, dar la înălțimea căreia, suntem convinși, că s-a ridicat, înaintând pe treptele glorioșilor săi înaintași, „încă și mai cuminte”. 

Ne alăturăm tuturor persoanelor care în aceste zile îl plâng și-i aduc omagiul lor Majestății Sale defuncte, transmițând totodată sincere condoleanțe Principesei Margareta și membrilor Casei Regale.

Dumnezeu să-l răsplătească pe Majestatea Sa pentru tot binele făcut neamului românesc și ne rugăm ca Domnul nostru Isus Cristos, Regele timpului și al istoriei, să-l primească în rândul sfinților și aleșilor în Împărăția sa cerească!

Requiescat in pace!

Frații franciscani conventuali