Loading...

Capitul General Extraordinar [2.08]

În perioada 24 iulie – 26 august 2018, la centrul „Ad Gentes” al Părinților Verbiți de la Nemi (Roma) are loc cel de-al 201-lea Capitul General Extraordinar al Fraților Minori Conventuali.

Capitul General Extraordinar

În ziua de 2 august 2018, zi închinată cinstirii Sf. Maria a Îngerilor (Porțiuncula), fr. Mauro Gambetti, custodele de Assisi, a prezidat celebrarea euharistică. El a amintit cât de mare este darul pe care Domnul îl face prin milostivirea sa. Indulgența din această zi ne amintește de iertarea ca necesitate a vieții.

Împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu Tatăl nostru au fost cuvintele fundamentale evidențiate la predică de fr. Jude. Deja Vechiul Testament privea spre înțelepciune ca spre o realitate care se întrupează în lucrarea creatoare a Celui Preaînalt; cu atât mai mult în Evanghelie, vestea venirii lui Mesia împlinește în chip admirabil întruparea Fiului lui Dumnezeu. Așadar, angajamentul pentru Capitolul general trebui înțeles în această perspectivă; ceea ce vedem acum doar prin speranță, vom vedea mai târziu împlinindu-se în splendoare în Împărăția lui Dumnezeu.

Adunarea capitulară s-a axat, ulterior, asupra votării normelor fundamentale ale Ordinului din primul capitol al Constituțiunilor. O atenție particulară a fost acordată importanței Profesiunii voturilor religioase. Printre altele, s-au clarificat termenii care privesc apartenența la Domnul și, apoi, la Ordin. După cum dreptul canonic al Bisericii prescrie profesiunea ca „temporară și perpetuă”, exprimând astfel darul de sine însuși pentru un timp determinat sau pentru totdeauna, la fel în Ordin, această realitate, se exprimă prin termenii profesiune „simplă și solemnă”.

Lucrările din cursul amiezii s-au centrat pe votarea normelor fundamentale privind votul obedienței (ascultării). Modificările aduse vechiului text ar trebui înțelese prin prisma schimbării timpurilor și a configurației jurisdicțiilor Ordinului. În contextul dat, e important recursul la fostul Ministru general, fr. Lanfranco Serrini (1924-2015), căruia îi sunt atribuite în mare măsură Constituțiunile în vigoare.

Ziua s-a încheiat după cină și un moment de fraternitate, moment în care au fost enumerate aniversările din aceste zile.

Album Foto: